Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.6.WOŚ.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Remont, naprawa i konserwacja małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni z kostki betonowej w parkach, zieleńcach, placach zabaw, terenach zieleni osiedlowej, terenach zieleni niskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Ogłoszony: 2019-01-24
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (72.35 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert z dn.12.02.2019r.pdf (126.36 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (128.43 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (202.4 KB)
w formacie pdf SIWZ .pdf (339.74 KB)
w formacie pdf Załacznik nr 1 do SIWZ_OPZ.pdf (75.93 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 1a do OPZ_STWiOR.pdf (247.2 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do SIWZ_Umowa.pdf (175.28 KB)
MS Word Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41.5 KB)
MS Word Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (38 KB)
MS Word Załącznik nr 5 do SIWZ oferta.doc (55.5 KB)
MS Excel Załącznik nr 6 do SIWZ_przedmiar.xls (48.5 KB)
MS Word Załącznik nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.doc (36 KB)
MS Word Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz robót.doc (40.5 KB)
MS Word Załącznik nr 9 do SIWZ wykaz osób.doc (34.5 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!