Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr UD-XI-ZZP.271.5.WAG.2019 - unieważniony
ZAMóWIENIE NA USłUGI SPOłECZNE I INNE SZCZEGóLNE USłUGI na :
Świadczenie usług pocztowych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23. listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Ogłoszony: 2019-01-23
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf IWZ.pdf (218.87 KB)
w formacie pdf Informacja o unieważnieniu.pdf (122.15 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie na usługi społeczne.pdf (190.16 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 1 do IWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf (97.94 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do IWZ_istotne postanowienia umowy.doc.pdf (151.24 KB)
MS Word Załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta.doc (55 KB)
MS Excel Załącznik nr 4 do IWZ_formularz cenowy.xls (48 KB)
MS Word Załącznik nr 5 do IWZ_Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (37 KB)
w formacie pdf odpowiedz na zapytanie 2.pdf (139.09 KB)
w formacie pdf odpowiedz na zapytanie.pdf (193.72 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!