Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.2.WOŚ.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy.
Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r.oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego :"Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus ". POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Ogłoszony: 2019-01-18
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (103.04 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert 20.02.2019.pdf (47.38 KB)
w formacie pdf Odpowiedź na zapytanie z dn. 31.01.2019.pdf (58.48 KB)
w formacie pdf Ogloszenie o zamówieniu UE.pdf (146.4 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019-OJS075-178782.pdf (116.24 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (2.51 MB)
w formacie pdf Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.pdf (93.52 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do SIWZ istotne postanowienia umowy.pdf (325.55 KB)
XML Załącznik nr 3 do SIWZ_JEDZ.xml (4.18 KB)
MS Word Załącznik nr 4 do SIWZ oferta.doc (54.5 KB)
MS Excel Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz Cenowy.xls (53.5 KB)
MS Word Załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)
MS Word Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług.doc (34 KB)
MS Word Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz osób.doc (48.5 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 9 do SIWZ Instrukcja.pdf (3.28 MB)
w formacie pdf Zmiana treści SIWZ.pdf (206.68 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!