Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.1.WIR.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie praca naprawczych nawierzchni dróg oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych.
Ogłoszony: 2019-01-08
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (54.28 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert. z dn. 24.01.2019r.pdf (123.75 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (101.27 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (213.06 KB)
w formacie pdf SIWZ .pdf (338.98 KB)
w formacie pdf Załacznik nr 1 do SIWZ_OPZ.pdf (51.16 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 1a do SIWZ_STWIORB.pdf (1.65 MB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do SIWZ_Umowa.pdf (144.79 KB)
MS Word Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41.5 KB)
MS Word Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (38.5 KB)
MS Word Załącznik nr 5 do SIWZ oferta.doc (55 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 6 do SIWZ_przedmiar.pdf (522.88 KB)
MS Word Załącznik nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.doc (36.5 KB)
MS Word Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz robót.doc (40.5 KB)
MS Word Załącznik nr 9 do SIWZ wykaz osób.doc (32.5 KB)
archiwum zip Zmiana treści SIWZ wraz z przedmiarem poprawionym.zip (648.73 KB)

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!