Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.03.WIR.2018
aktualizacja: 2018-02-08 09:17:14
2018-02-26
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 383 i budowa ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.
Opublikowano: 2018-02-08 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.02.WIR.2018
aktualizacja: 2018-02-08 09:59:37
2018-02-23
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie
Opublikowano: 2018-02-08 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.01.WIR.2018
aktualizacja: 2018-02-06 13:02:47
2018-02-22
Remont izolacji wodnej ścian oraz posadzek w piwnicy w Przedszkolu nr 194 przy ul.W.Sławka 7 w Warszawie.
Opublikowano: 2018-02-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2017
rozstrzygnięty dnia: 2018-02-15
 
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2018r. do 31.12.2018r
Opublikowano: 2017-12-15 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.35.WOŚ.2017
rozstrzygnięty dnia: 2018-02-02
 
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Zadanie nr 3: - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic, letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
Opublikowano: 2017-12-19 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.33.WOŚ.2017
rozstrzygnięty dnia: 2018-01-24
 
Budowa dwóch torów rowerowych zlokalizowanych przy ul. Gierdziejewskiego i ul. Chmiela w Warszawie w ramach projektów „Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny” oraz „Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy.
Opublikowano: 2017-12-01 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!