Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 5 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 6 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 7 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 8 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.31.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-11-16 10:32:36
2017-12-20
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. W-wy. Zadanie 2. Utrzymanie parków i zieleńców na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
Opublikowano: 2017-11-16 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.29.WAG.2017
aktualizacja: 2017-11-08 13:16:49
2017-11-16
Zakup paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujacych się w kotłowniach gazowych stanowiących własność odbiorcy w budynkach w Warszawie –Dzielnica Ursus z przeznaczeniem na cele opałowe w latach 2018-2019
Opublikowano: 2017-11-08 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.28.WOW.2017
unieważniony dnia: 2017-11-20
 
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2018 roku do dnia 28 grudnia 2018 roku w dni nauki szkolnej.
Opublikowano: 2017-11-07 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.25.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-10-04 11:15:25
2017-11-08
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie nr 1 – Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.01.2018r., do 31.12.2018r.
Opublikowano: 2017-10-04 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.24.WOŚ.2017
unieważniony dnia: 2017-11-07
 
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Opublikowano: 2017-10-04 / Wprowadził : IMAwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.27.WAG.2017
aktualizacja: 2017-10-27 11:58:17
2017-11-06
Ochrona osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - Budynek Urzędu Dzielnicy Ursus, położony przy Placu Czerwca 1976 Roku Nr 1 w Warszawie - od dnia 15.12.2017 godz. 12:00 do dnia 15.12.2019 godz. 12:00 .
Opublikowano: 2017-10-27 / Wprowadził : IMAwięcej
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!