Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 5 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.35.WIR.2018
aktualizacja: 2018-09-05 13:21:34
2018-09-21
Przebudowa Zespołu Placów Zabaw gr. III i IV z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16 w Warszawie
Opublikowano: 2018-09-05 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2018
aktualizacja: 2018-09-03 15:07:40
2018-09-18
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap II”. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie-etap II.
Opublikowano: 2018-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.36.ZFE.2018
aktualizacja: 2018-09-06 15:35:40
2018-09-14
Świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywiduanych zajęć integracji sensorycznej w przedszkolach na terenie dzielnicy Ursus w ramach projektu ,,Jutro idę do szkoły" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z podziałem na części
Opublikowano: 2018-09-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.33.WOŚ.2018
aktualizacja: 2018-08-29 14:59:25
2018-09-14
Budowa skateparku przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie.
Opublikowano: 2018-08-29 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.32.ZFE.2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-09-12
 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych grupowych ogólnorozwojowych z elementami muzykoterapii dla dzieci w przedszkolach z Dzielnicy Ursus w ramach projektu ,,Jutro idę do szkoły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Opublikowano: 2018-08-24 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.31.ZFE.2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-09-07
 
Świadczenie usługi polegającej na prowadzaniu indywidulanych zajęć logorytmicznych w ursuskich przedszkolach w ramach projektu ,,Jutro idę do szkoły" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z podziałem na części.
Opublikowano: 2018-08-22 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.30.WOŚ.2018
unieważniony dnia: 2018-08-23
 
Budowa skateparku przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie.
Opublikowano: 2018-08-07 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!