Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 5 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 6 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.23.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-09-14 09:28:02
2017-10-02
Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-09-14 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.22.WIR.2017
aktualizacja: 2017-09-14 12:57:46
2017-09-29
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( komunalnego) z częścią usługową (klub mieszkańca), garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną., na dz. ew.nr 14 w obrębie 2-09-06 przy ul. Zagłoby 17 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W zakres zadania wchodzi również rozbiórka istniejących naniesień, zagospodarowanie przyległego terenu, które obejmuje budowę chodników i dojazdów do budynku, parkingu, placu zabaw oraz urządzenie zieleni.
Opublikowano: 2017-09-14 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.19.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-09-18 12:37:34
2017-09-27
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie – etap II wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych i usług objętych w/w dokumentacją”.
Opublikowano: 2017-09-18 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.21.WGN.2017
aktualizacja: 2017-09-11 12:12:24
2017-09-26
Realizacja II i III etapu remontu budynku przy ul. Regulskiej 44 polegającego na wykonaniu robót wewnętrznych związanych między innymi z pogłębieniem piwnic, izolacją poziomą ścian konstrukcyjnych, wymianą instalacji elektrycznej w piwnicy, remoncie klatki schodowej, montażem stolarki drzwiowej do poszczególnych pomieszczeń piwnic oraz wymianą drzwi wejścia głównego do piwnic.
Opublikowano: 2017-09-11 / Wprowadził : IMAwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.20.WAG.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-09-12
 
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) na okres od 01.10.2017r. do 30 09.2019r.
Opublikowano: 2017-09-04 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.18.WGN.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-09-18
 
Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z podziałem na niżej wymienione części: Część I Lokal nr 6 w budynku przy ul. Balicka 1; lokal nr 1 w budynku przy ul. Jagiełły 26; Część II Lokal nr 19 w budynku przy ul. Pużaka 5; lokal nr 3 w budynku przy ul. Wiosny Ludów 43.
Opublikowano: 2017-08-21 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.16.WAG.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-09-05
 
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego fabrycznie nowego zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawanych Uprawnień dla Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Warszawie.
Opublikowano: 2017-07-21 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.15.WOŚ.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-08-28
 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
Opublikowano: 2017-07-18 / Wprowadził : IMAwięcej
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!