Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 5 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 6 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.43.WOW.2018
aktualizacja: 2018-11-16 12:24:01
2018-11-27
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 2 stycznia 2019 roku do dnia 30 grudnia 2019 roku w dni nauki szkolnej.
Opublikowano: 2018-11-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.42.WOŚ.2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-11-15
 
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy – Zadanie Nr 1 „Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 r.
Opublikowano: 2018-10-15 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-11-07
 
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap II”. Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie EKOparku przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie-etap II.
Opublikowano: 2018-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!