Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2019 roku - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.50.WIR.2019
aktualizacja: 2019-10-14 10:25:20
2019-10-25
a) Remont chodnika w ul. Wapowskiego odc. ul. Pużaka - ul. Kolorowa; b) Remont chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Keniga 20; c) Wymiana progów płytowych na progi wyspowe z kostki betonowej w ulicach; Poczty Gdańskiej, Prystora, Skoroszewska, Orląt Lwowskich, Wojciechowskiego.
Opublikowano: 2019-10-10 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.49.WIR.2019
aktualizacja: 2019-10-15 14:41:27
2019-10-24
Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie 1 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego.
Opublikowano: 2019-10-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.48.WIR.2019
aktualizacja: 2019-10-03 10:49:10
2019-10-18
Doświetlenie: a) przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Aleksandra Prystora i Skoroszewskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy b) dwóch równoległych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomcia Palucha i ul. Chełmońskiego w Dzielnicy Ursus w Warszawie
Opublikowano: 2019-10-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.46.WIR.2019
aktualizacja: 2019-10-01 10:10:53
2019-10-16
Remont nawierzchni w hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie.
Opublikowano: 2019-10-01 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-ZZP.271.47.WGN.2019
aktualizacja: 2019-10-03 09:18:40
2019-10-08
Opublikowano: 2019-10-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.44.WIR.2019
aktualizacja: 2019-09-23 11:03:07
2019-10-08
Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy ul. Michałowicza 55, Sosnkowskiego 19 oraz Sosnkowskiego 46
Opublikowano: 2019-09-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.45.WOŚ.2019
aktualizacja: 2019-09-27 13:38:49
2019-10-07
Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2019 do 30.04.2020 r.
Opublikowano: 2019-09-27 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.42.WIR.2019
aktualizacja: 2019-09-12 09:29:50
2019-09-27
Remont boiska piłkarskiego i wymiana naświetlaczy przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w Warszawie (etap I)
Opublikowano: 2019-09-12 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!