Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 5 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 6 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.3.WOŚ.2019
aktualizacja: 2019-01-28 10:59:56
2019-03-05
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Pielęgnacja, utrzymanie czystości i porządku na terenach zieleni nieurządzonej znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2019-01-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.7.WIR.2019
aktualizacja: 2019-02-11 11:16:49
2019-02-27
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na terenie Dzielnicy Ursus w 2019r.
Opublikowano: 2019-02-11 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.2.WOŚ.2019
aktualizacja: 2019-01-18 09:40:35
2019-02-20
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.04.2019r. do 01.04.2020r.oraz realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego :"Wykonanie zieleni przy ul. Walerego Sławka 3/5 w m.st. W-wy Dzielnicy Ursus ". POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2019-01-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP-271.8.WAG.2019
aktualizacja: 2019-02-06 09:52:06
2019-02-15
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Opublikowano: 2019-02-06 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.6.WOŚ.2019
aktualizacja: 2019-01-24 13:53:02
2019-02-12
Remont, naprawa i konserwacja małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni z kostki betonowej w parkach, zieleńcach, placach zabaw, terenach zieleni osiedlowej, terenach zieleni niskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2019-01-24 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.4.WIR.2019
rozstrzygnięty dnia: 2019-02-13
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na teranie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2. Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Opublikowano: 2019-01-17 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-ZZP.271.5.WAG.2019
unieważniony dnia: 2019-01-30
 
Świadczenie usług pocztowych na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23. listopada 2012r. Prawo pocztowe na okres od 01.03.2019r. do 30.09.2020r.
Opublikowano: 2019-01-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.1.WIR.2019
rozstrzygnięty dnia: 2019-02-13
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie praca naprawczych nawierzchni dróg oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych.
Opublikowano: 2019-01-08 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!