Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy -
do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.03.WIR.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-03-28
 
Dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów p.poż. w zakresie przebudowy i rozdziału istniejącej instalacji wodociągowej na cele socjalno-bytowe oraz p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-02-27 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.02.WIR.2017
aktualizacja: 2017-02-21 13:03:36
2017-03-08
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Wykonywanie prac naprawczych nawierzchni dróg.
Opublikowano: 2017-02-21 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.01.WIR.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-03-16
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2. Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Opublikowano: 2017-02-17 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD--XI-ZZP.271.40.WOŚ.2016
aktualizacja: 2016-12-28 09:24:17
2017-02-09
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. W-wy. Zadanie 4. Utrzymanie parków i zieleńców na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie zieleni i czystości w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.
Opublikowano: 2016-12-28 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.39.WIR.2016
rozstrzygnięty dnia: 2017-03-20
 
Zaprojektowanie „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wielostanowiskowym garażem, przedszkolem oraz infrastrukturą i zjazdem dla działki nr 1/29 obręb 2-29 obręb 2-06 przy ulicy Orląt Lwowskich w Warszawie Ursus
Opublikowano: 2016-12-21 / Wprowadził : IMAwięcej
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!