Aktualności
Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
29 maja 2017 poniedziałek
grafika

W tym roku już po raz 13. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
- dobrze się uczą,
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1100 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia
Kontakt w sprawie stypendiów:stypendia@centrumjp.pl

Bezpłatne warsztaty edukacyjne
6 czerwca 2017 -
8 czerwca 2017
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zaprasza na serię bezpłatnych warsztatów edukacyjnych. Spotkania będą składać się z części teoretycznej oraz praktycznej, prowadzonej przy wykorzystaniu możliwie angażujących i symulacyjnych metod. Warsztaty edukacyjne - czerwiec 2017

1. Efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych i mediów społecznościowych w biznesie - 6.06.2017r. (wtorek) w godz. 9:15 – 12:30 lub 16:45 – 20:00

2. Negocjacje w biznesie - 7.06.2017r. (środa) w godz. 9:15 – 12:30 lub 16:45 – 20:00

3. Sztuka prezentacji w biznesie - 8.06.2017r. (czwartek) w godz. 9:15 – 12:30 lub 16:45 – 20:00

Miejsce warsztatów: Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 (sala konferencyjna)

Zgłoszenia (imię, nazwisko, organizacja/firma, wybrany temat oraz termin) należy przesyłać na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – każdy z warsztatów przewidziany jest dla 25 osób. Zapisy będą prowadzone na podstawie kolejności zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie - http://www.europedirect.um.warszawa.pl/warsztatyeuropedirect2017

„Wolontariat międzynarodowy – Alternatywa na wakacje… i nie tylko!”
30 maja 2017 wtorek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Wolontariat międzynarodowy – Alternatywa na wakacje… i nie tylko!”, który odbędzie się we wtorek 30 maja br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu.
Więcej informacji w załączony pliku pdf.

Masz pomysł na klimat? Przyjdź na spotkanie
31 maja 2017 środa
grafika

W ramach prac nad Warszawską Strategią Adaptacji do zmian klimatu, miasto oddaje głos mieszkańcom. Konsultacje społeczne odbywają się w poszczególnych dzielnicach. W najbliższym czasie zapraszamy mieszkańców Żoliborza, Ursusa, Ursynowa i Śródmieścia.

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku to dokument, który będzie zawierał działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru. Miasto na początku roku wypracowało założenia do strategii, które od kilku miesięcy są konsultowane z mieszkańcami.

W ramach konsultacji społecznych zbierane są opinie dotyczące preferowanych kierunków adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych obszarach miasta. Zagospodarowanie wody deszczowej na terenie osiedla lub prywatnej posesji, tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, pomoc sąsiedzka w trakcie powodzi. To tylko niektóre pomysły na klimat, jakie zgłaszają mieszkańcy stolicy.

Najbliższe spotkania konsultacyjne:

  • Żoliborz: czwartek, 25 maja o godz. 18:00 w urzędzie dzielnicy (ul. Juliusza Słowackiego 6/8)
  • Ursus: środa, 31 maja o godz. 18:00 w Domu Kultury „Kolorowa” (ul. Sosnkowskiego 16)
  • Ursynów: wtorek, 6 czerwca o godz. 18:00 w urzędzie dzielnicy (al. Komisji Edukacji Narodowej 61)
  • Śródmieście: czwartek, 8 czerwca o godz. 18:00 w Warsztacie Warszawskim (pl. Konstytucji 4).

Konsultacje społeczne potrwają do końca czerwca. O kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco. Swoje pomysły na klimat mieszkańcy mogą zgłaszać również elektronicznie lub pocztą tradycyjną na adres Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa).

Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią zostanie poddany dyskusji na Zespole ds. Klimatu przy Prezydencie m.st. Warszawy. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych procedur Strategia adaptacji będzie przedmiotem obrad Rady Miasta.

Strategia jest przygotowywana w ramach projektu ADAPTCITY, realizowanego przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis mapowy
W serwisie mapowym Warszawy, umieszczono nowy katalog zawierający mapy klimatyczne – Adaptcity. Wybierając odpowiednie warstwy, można zobaczyć: bazę interwencji Straży Pożarnej, mapy opadów, mapy powierzchni nieprzepuszczalnych oraz biologicznie czynnych, mapy rozkładu wartości albedo, mapy wskaźnika jakości zieleni, a także mapy temperatury powietrza i powierzchni miasta.

Punktem wyjścia do praktycznego i zarazem profesjonalnego zajmowania się adaptacją do zmian klimatu w mieście było rozpoznanie, jakie faktycznie zagrożenia mogą zaistnieć przy prognozowanej skali zmian klimatu globalnego. Dlatego niezbędne było stworzenie map klimatycznych, jako podstawy do formułowania strategii adaptacji. Na podstawie map stworzono scenariusze przyszłych zmian klimatycznych na terenie Warszawy, a także ryzyka z nich wynikającego, co bezpośrednio przekłada się na skutki dla ludzi, gospodarki i przyrody.


  bieżące aktualności      archiwum  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!