Aktualności
Warsztaty Wielkanocne
28 marca 2017 wtorek
grafika

W sobotę, 1 kwietnia w godz. 10:00-13:00 w Acherówce odbędą się „Warsztaty Wielkanocne”, w trakcie których będzie można wykonać m.in. palemki, zające i inne ozdoby wielkanocne.

Harmonogram zajęć:
- godz. 10:00-10:40 - „MeloMaluchy” - aktywny koncert dla dzieci (waltornia, skrzypce, pianino). Miejsce – hol budynku.
- godz. 10:40-11:00 - prezentacja projektu „Książka charytatywna dla dzieci” Wydawnictwa „Sofijka”. Miejsce – hol budynku.
- godz. 11:00-13:00 - „Warsztaty Wielkanocne” w skład których wejdą:
- tworzenie palemek z bukszpanu i krepiny. Miejsce – hol budynku;
- robienie kolorowych zajęcy (sala 103), kurczaków z papieru i wełny(sala 104)

Ponadto w godz. 11:00-13:00 będą otwarte: kącik gier planszowych oraz mini-kawiarenka.

Na wydarzenie zapraszają: przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski, burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska oraz Klub Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej.

Wstęp wolny.

STOP pożarom traw!
28 marca 2017 wtorek
grafika

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.
Pożary traw zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Są również bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. W ich wyniku ubiegłym roku zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych.

Co roku strażacy wzywani są do tysięcy tego typu zdarzeń. W całym 2016 r., na ponad 126 tys. pożarów, odnotowano 36 tys. pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. To prawie 30 proc. wszystkich pożarów w Polsce.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami karnymi. O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż¬nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa¬rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank¬cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Czasowe zamknięcie skrzyżowania ul. Królów Polskich i Zaczarowanej Dorożki
27 marca 2017 poniedziałek
grafika

W związku z przebudową sieci wodociągowej od wtorku, 28 marca br. od godz. 16:00 do środy, 29 marca br. do godz. 16:00 będzie zamknięte skrzyżowanie ul. Królów Polskich i Zaczarowanej Dorożki . Przepraszamy za utrudnienia.

Ocalono 440 drzew w Ursusie
27 marca 2017 poniedziałek
grafika

Jedna z zielonych enklaw na mapie Ursusa została ocalona dzięki interwencji urzędników. Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem z 16 marca 2017 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy, nieruchomości położonej przy ul. Dzieci Warszawy 42, m.in. poprzez wydanie zakazu i wycinki drzewostanu znajdującego się na nieruchomości.

W ten sposób ok. 440 drzew z terenu byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Wilhelma Piecka zostało uchronionych od wycinki. Jak wynika z uzasadnienia, masowa wycinka drzewostanu znacząco zmieniłaby właściwości działki, która jest przedmiotem postępowania.

- Odpowiednie kroki prawne podjęte przez Urząd Dzielnicy pozwoliły uchronić kilkaset drzew. Zachowanie tak licznego drzewostanu ma znaczenie nie tylko ekologiczne, ale także sentymentalne - podkreśliła burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska – Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców Ursusa, gdyż wielu z nich, zgodnie z tradycją ówczesnej szkoły przyzakładowej, sadziło pamiątkowe drzewa po otrzymaniu dyplomu.

Zapraszamy do galerii - Ocalono 440 drzew w Ursusie

Czasowe zamknięcie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42
27 marca 2017 poniedziałek
grafika

W terminie od 28 marca do 30 czerwca br. plac zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42 będzie zamknięty w związku z budową placówki oświatowej.

Skorzystaj z pomocy rozlicz swój PIT
24 marca 2017 piątek
grafika

Zbliża się okres rozliczenia podatkowego za 2016 rok. Przyjdź do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 nr 1 i skorzystaj z pomocy dyżurujących tam pracownik urzędu skarbowego.

Dyżur odbędzie się w czwartek 6 kwietnia, w godzinach 12:00 - 16.00.

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Szybki PIT", podczas dyżuru pełnionego przez specjalistów podatkowych Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo, mieszkańcy dzielnicy Ursus będą mogli:
- dowiedzieć się jak złożyć e-PIT,
- uzyskać informacje pomocne w prawidłowym wypełnieniu zeznania rocznego,
- złożyć zeznanie podatkowe.

Chcąc skorzystać z pomocy, należy przynieść ze sobą dowód osobisty oraz dokumenty, które są potrzebne do prawidłowego wypełnienia zeznania rocznego: rozliczenie PIT-11 otrzymane od pracodawcy i inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach (PIT-40A, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R). Bardzo ważne jest aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2015 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2015 roku.

Pracownik Urzędu Skarbowego będzie pełnił dyżur w Wydziale Obsługi Mieszkańców, na parterze Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - pokój nr 32.

Zmiana zasad parkowania na „P&R” Ursus Niedźwiadek
23 marca 2017 czwartek
grafika

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r w godzinach 2:30 – 4:30 poziomy „0” oraz „+1” na parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Orląt Lwowskich 45 będą zamknięte z powodu przerwy technicznej potrzebnej na konserwację obiektu. Pozostałe poziomy na tym parkingu będą funkcjonowały cała dobę.

Zasady funkcjonowania parkingu „Parkuj i Jedź” określa regulamin dostępny pod adresem www.ztm.waw.pl


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!