Aktualności
Ursus – bezpieczna dzielnica
18 kwietnia 2017 wtorek
grafika

Wyniki najnowszej analizy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy potwierdzają, że Ursus jest jedną z bezpieczniejszych dzielnic Warszawy. W dzielnicy, która liczy niemal 60 tys. zameldowanych mieszkańców oraz około 10 tys. mieszkańców bez meldunku, według danych Policji w roku 2016 zarejestrowano 913 przestępstw i 3 532 wykroczenia.

Wśród przestępstw dominują kradzieże, co niestety dotyczy przede wszystkim nowych osiedli. Można zauważyć, że Osiedle Niedźwiadek już nie jest statystycznie najbardziej zagrożonym osiedlem w Ursusie. Wraz z intensywnym wzrostem liczby mieszkańców na czoło tych niechlubnych statystyk wysuwa się osiedle Skorosze.

Wraz z coraz szerszą działalnością gospodarczą i budowlaną rośnie też liczba włamań. Ale najważniejsze, że Ursus jest na ostatnim miejscu w Warszawie w statystyce tzw. poważnych przestępstw. W 2016 r. skradziono na naszym terenie tylko 28 samochodów. Doszło do zaledwie 8 rozbojów i kradzieży rozbójniczej oraz 2 pobić.

Coroczna analiza stanu bezpieczeństwa uwzględnia informacje Policji, Straży Miejskiej oraz mieszkańców naszej dzielnicy uczestniczących w ogólnomiejskim programie „Bezpieczne osiedle”. Program ten służy pozyskiwaniu wiedzy na temat niepokojących tendencji, jakie pojawiają się w poszczególnych obszarach naszej dzielnicy. Na tej podstawie we właściwe miejsca kierowane są dodatkowe patrole Policji. W następstwie zawieranych umów pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji i Prezydentem Warszawy, funkcjonariusze Policji mogą w czasie wolnym od swoich codziennych zadań podejmować dodatkowe służby, za które płaci im Prezydent Miasta. Są to patrole wyłącznie piesze. Do tendencji, które niepokoją władze dzielnicy, należy problem narastającej liczby wykroczeń w ruchu drogowym. W wyniku ogromnego przyrostu samochodów kierowcy w Ursusie dopuścili się w ubiegłym roku aż 5 261 wykroczeń. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, czy zakłócanie porządku publicznego to ok. 3 tys. zdarzeń.

a podkreślenie zasługuje mała tolerancja funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej wobec osób nietrzeźwych i awanturujących się. Na tle innych dzielnic liczba nałożonych mandatów karnych w stosunku do liczby podejmowanych interwencji jest wyraźnie wyższa. Prawdą jest, że mieszkańcy innych dzielnic mogą nam zazdrościć wyższego poziomu bezpieczeństwa, ale przecież przestępstw i wykroczeń powinno być jak najmniej. Władza, we współpracy z obywatelami, ma obowiązek ciągłych starań i zabiegów o poprawę bezpieczeństwa. Cieszy, że takie deklaracje są składane podczas rutynowych debat z udziałem szefów służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Ursusa.

Nabożeństwo rezurekcyjne z procesją – utrudnienia w ruchu
14 kwietnia 2017 piątek
grafika

Święta Wielkanocne to również procesje Drogi Krzyżowej. W niedzielę Wielkanocną, 16 kwietnia w godz. 6:00 – 7:00 w parafii św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Cierlickiej i Rynkowej odbędzie się nabożeństwo rezurekcyjne z procesją.

Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Cierlicka – Plutonu AK „Torpedy” – gen. K. Sosnkowskiego – T. Kościuszki.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl , www.facebook.com/infoulice . Natomiast szczegółowe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej znajdują się na stronie www.ztm.waw.pl .

Ruszyły konsultacje społeczne: Cele strategiczne i operacyjne Projektu strategii #Warszawa2030
12 kwietnia 2017 środa
grafika

Pierwsze z 18 dzielnicowych spotkań odbyło się w Ursusie w środę 12 kwietnia w Ursusie w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. Sosnkowskiego. Konsultacje potrwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 r. Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia.

Analiza i dyskusja w celu sformułowania celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja pozwoli osiągnąć stan opisany w wizji #Warszawa2030 - to kluczowe zadanie tej fazy budowy Programu. Oprócz spotkań w dzielnicach, przed nami jeszcze: Warszawskie Burze Mózgów, Warsztaty, zogniskowane wywiady grupowe, spotkania z gremiami doradczymi, elektroniczne wnoszenie uwag oraz prace grup roboczych.

Szczegółowe informacje:
http://2030.um.warszawa.pl/…/konsultacje-spoleczne-projekt…

Wielkanocne spotkania z organizacjami pozarządowymi
12 kwietnia 2017 środa
grafika

Już za kilka dni Wielkanoc. To także okazja do spotkań i rozmów m.in. członków różnych organizacji pozarządowych, by w rodzinnej atmosferze życzyć spokojnych świąt. W ostatnim czasie Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uczestniczył w następujących spotkaniach: członkami Klubu Rodzin Abstynenckich „ZORZA” i ich rodzinami (10 kwietnia) .z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej (11 kwietnia), słuchaczami Uniwersytetu III Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (11 kwietnia), a także z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus (12 kwietnia).

Poniżej galerie z poszczególnych spotkań:
spotkanie z Klubem Rodzin Abstynenckich ZORZA ;
- spotkanie z podopiecznymi OPS ;
- spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku ;
- spotkanie z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Ursus.

grafika

12 kwietnia br., odbyło się coroczne spotkanie wielkanocne Radnych i Zarządu (burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska i zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik) Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Wśród zaproszonych gości byli Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, proboszczowie tutejszych parafii, radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Maria Łukaszewicz.

Gala XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
11 kwietnia 2017 wtorek
grafika

W Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się gala Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień oraz radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przewodnicząca komisji oświaty Wanda Kopcińska.

Zaprasamy do galerii: Gala XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Konsultacje społeczne projektu strategii #Warszawa2030
11 kwietnia 2017 wtorek
grafika

Zapraszamy mieszkańców na ponad 20 spotkań dyskusyjnych oraz do plenerowych punktów konsultacyjnych w czasie których będą analizowane i dyskutowane pomysły i postulaty dotyczące wizji strategii rozwoju Warszawy do roku 2030. Konsultacje potrwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 roku.

Jedno ze spotkań odbędzie się w Ursusie w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 17.30 w Domu Kultury "Kolorowa", ul. Sosnkowskiego 16.

Poniżej terminy spotkań ogólnomiejskich:

• 11 kwietnia 2017 (wtorek) – Inauguracja konsultacji społecznych (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa);
• 18 kwietnia 2017 (wtorek) – Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa);
• 20 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 2. Wygodna lokalność (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa);
• 27 kwietnia 2017 (czwartek) – Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń (godz. 17:30, PKiN, Sala Ratuszowa);
• 15 maja 2017 (poniedziałek) – Cel 4. Innowacyjne środowisko (godz.17:30, Centrum Kreatywności Targowa).

Zgłoszone w toku prac pomysły i postulaty oraz praca Grup Roboczych złożyły się na wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, których realizacja pozwoli ją osiągnąć.

Szczegółowe informacje:
http://2030.um.warszawa.pl/bez-kategorii/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-warszawa2030/


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!