Aktualności
Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół
18 maja 2017 czwartek
grafika

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47;
2.Szkoły Podstawowej nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie, ul. Mariana Keniga;
3.Szkoły Podstawowej nr 383 im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Warszawska 63;
4.LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.”

Szczegóły w ogłoszeniu – do pobrania - plik PDF

Czasowe zamknięcie skrzyżowania ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich
16 maja 2017 wtorek
grafika

W związku z prowadzonymi robotami drogowymi planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu skrzyżowania ul. Zaczarowanej Dorożki z ul. Królów Polskich od dnia 17.05.2017r. godz. 10:00 do dnia 19.05.2017r.

W Warszawie przedszkola będą bezpłatne
15 maja 2017 poniedziałek
grafika

Od września w stolicy 46 000 dzieci będzie korzystać z zajęć w przedszkolach za darmo. Władze Warszawy wprowadzają kolejne rozwiązanie wspierające rodzinę.

Od 2013 roku opłata za przedszkola wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce powyżej sześciu godzin opieki. Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogą zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie. Rodzice będą płacić jedynie za posiłki. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszą się również bariery ekonomiczne w dostępie do edukacji przedszkolnej dla rodzin o niskich dochodach.

Coraz więcej miejsc w przedszkolach

Od 2007 roku miasto zbudowało 27 przedszkoli, a około 200 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel wydano ponad 650 mln zł. Co roku na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych Warszawa przeznacza około 700 mln zł.

W dzielnicy Ursus prowadzimy obecnie kilka inwestycji i remontów mających na celu zwiększenie ilości dostępnych miejsc w publicznych przedszkolach. Prace trwają m.in. w placówce przy ul. Balbinki, w odzyskanym przez dzielnicę budynku przy ul. Wojciechowskiego oraz w lokalu przy ul. Szancera. Jednocześnie rozpoczynamy nowe projekty – 15 maja br. ogłosiliśmy przetarg, w którym wyłonimy wykonawcę nowego przedszkola przy ul. Hennela. Realizacja wymienionych zadań umożliwi uruchomienie ok. 350 nowych miejsc w przedszkolach na ternie Ursusa. Większość prac powinna zakończyć się w do września 2018 roku.– przekonuje burmistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska

Uczniowie pojadą za darmo

Decyzją władz Warszawy od 1 września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie, na podstawie Kart ucznia. Proces ich wydawania już się rozpoczął. Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych oraz uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w szkołach poza stolicą. Uprawnienie obowiązuje na obszarze 1. i 2. strefy. Z Karty ucznia może skorzystać ok. 150 tysięcy uczniów.

Warszawski bon żłobkowy

Warszawski Bon Żłobkowy to kolejne działanie na rzecz rodzin mieszkających w stolicy. Ma być także zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz płacenia tutaj podatków. Aby otrzymać bon, trzeba będzie zrezygnować z miejsca w żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Warszawski bon żłobkowy będzie wynosił 400 zł miesięcznie na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy:
- pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie,
- nie są na urlopie wychowawczym,
- spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny,
- i których dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do publicznego żłobka. Szacujemy, że w przyszłym roku z tej formy wsparcia może skorzystać ponad cztery tysiące rodzin. Na ten cel ratusz przeznaczy w 2017 r. ponad 7 mln zł. Bon żłobkowy będzie obowiązywał od września tego roku.

Szczegóły na: www.um.warszawa.pl

Rusza 34. konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”
15 maja 2017 poniedziałek
grafika

Kilkaset ogrodów i ogródków, pół tysiąca doniczkowych kwiatów do adoptowania, 30 tysięcy papierowych toreb, które zastąpią nieekologiczne foliowe reklamówki, warsztaty z Martą Gessler i Elizą Mórawską (whiteplate.pl) to tylko kilka punktów programu „Warszawy w kwiatach i zieleni”. Start już 15 maja.

Konkurs, zapoczątkowany jeszcze przez Stefana Starzyńskiego, wyrasta na największą w Polsce akcję związaną z naturą, ogrodnictwem i ekologią.

W dobie, gdy natura wraca do łask, a ekologia wkracza w każdy aspekt naszej codzienności, Warszawa pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do przekształcenia miasta w żywy, zielony ekosystem. „Warszawa w kwiatach i zieleni” to konkurs, do którego można zgłosić swój ogród, ogródek, balkon a nawet ukwiecone okno. To także cykl wydarzeń, które pokażą warszawiakom, że zielone i zdrowe miasto może dać wiele szczęścia. Zgodnie z zamysłem Stefana Starzyńskiego cała Warszawa zaangażowana zostanie w świętowanie wiosny i natury.

W mieście będzie działać sześć ogólnodostępnych Centrów Porad. Odbędą się w nich spotkania. Ich uczestnicy nauczą się m.in. jak rozpocząć swoją przygodę z ogrodnictwem, poznają sekrety zielarstwa, przespacerują się szlakiem najładniejszych ogrodów. Innowacją w skali całego kraju będą bezpłatne usługi Wirtualnego Lekarza Roślin, który pomoże wyleczyć chore rośliny doniczkowe, a także udzieli wszelkich porad dotyczących ogrodnictwa. Podczas „Warszawy w kwiatach i zieleni” ulice stolicy zakwitną, na przystankach autobusowych, w kawiarniach i klubach pojawią się kwiaty w doniczkach - będzie je można zabrać do domu. Przygotowane zostały również ekologiczne papierowe torebki - zastąpią one foliowe reklamówki. Znajdziemy je m.in. w lokalnych warzywniakach i na targach.

Do konkursu przystąpić może każdy mieszkaniec Warszawy, firma i instytucja działająca na terenie miasta, a także grupy osób podejmujące wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody nagradzane będą w trzech głównych kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. Co roku przyznawana jest Nagroda im. Stefana Starzyńskiego, którą osobiście wręcza prezydent Warszawy. Nagrody rozda także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w sześciu kategoriach oceniane będą: balkony, loggie, okna, ogródki przydomowe, budynki i tereny ogólnodostępne, osiedla i inne formy zieleni miejskiej. Dodatkowo przyznany zostanie tytuł „Mister Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku.

Zgłoszenia można przesyłać od 15 maja do 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.warszawawkwiatach.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/warszawawkwiatach .

Organizatorzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Dzień otwarty w „Miasteczku ruchu drogowego” w Ursusie
13 maja 2017 sobota
grafika

W sobotę, 13 maja (w godzinach 9.30-14.30) w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”, zapraszamy najmłodszych mieszkańców Ursusa wraz z rodzicami do „Miasteczka ruchu drogowego”, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.

W trakcie dnia otwartego zajęcia będzie prowadzić pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Obejmować one będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze,
- instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
- złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).
Organizatorzy: Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Szkoła Podstawowa nr 14.
Wstęp wolny.

50 lat przedszkola nr 200 im. „Gąski Balbinki”
12 maja 2017 piątek
grafika

W przedszkolu nr 200 im. „Gąski Balbinki” przy ul. Babinki 1, odbyły się dzisiaj obchody 50-lecia jego istnienia. To wspaniałe przedszkole od pół wieku zaprasza każdego roku wszystkie dzieci z Ursusa do rozpoczęcia ciekawej przedszkolnej przygody, której celem jest nie tylko zdobycie umiejętności radzenia sobie w życiu przedszkolaka, ale także nauczenie się znajdowania prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie.

Osiągnięcia Waszych wychowanków potwierdzają spełnienie bardzo istotnej w procesie edukacyjnym roli wychowawczej przedszkola. Dziękujemy nauczycielom za to, że stawiacie sobie za cel rozwijanie wśród wychowanków wrażliwości na drugiego człowieka, poszerzanie jego horyzontów myślowych i wpajanie fundamentalnych wartości – przypomniał zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

W trakcie uroczystości przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przekazali dla przedszkola nr 200 specjalistyczne urządzenie logopedyczne do ćwiczenia jamy ustnej i prawidłowego wymawiania głosek. Przedszkole to miejsce twórczego działania, gdzie każdy ma szansę wykazać się swoimi umiejętnościami i rozwijać własne zainteresowania, aby w przyszłości zostać bohaterm swoich marzeń - powiedział zastępca burmistrza Kazimierz Sternik.

Gośćmi wydarzenia byli: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wanda Kopcińska, ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg - dziekan dekanatu ursuskiego oraz przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Dzielnicy Ursus.

Zapraszamy do galerii - 50 lat przedszkola nr 200 im. „Gąski Balbinki”

IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”
12 maja 2017 piątek
grafika

W Ośrodku Kultury „Arsus” odbył się IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”. W konkursie wzięły udział wszystkie przedszkola z terenu dzielnicy Ursus, a także placówki m.in. z dzielnicy Mokotów oraz niedalekiego Piastowa.

- Państwa inicjatywa w postaci festiwalu jest bardzo ważna, ponieważ przynosi dzieciom nie tylko radość, ale także uczy akceptacji inności i gotowości niesienia pomocy innym – powiedział podczas inauguracji Przeglądu zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

Występy artystów-amatorów obejrzeli się m.in. zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, Wanda Kopcińska, radna Dzielnicy Ursus i przewodnicząca Komisji Oświaty oraz Bogusław Łopuszyński, dyrektor OK. „Arsus”.

Zapraszamy do galerii - IX Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!