Aktualności
Diamentowy jubileusz RSM „Ursus”
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” obchodzi w tym roku 60-lecie powstania. W związku jubileuszem, w Domu Kultury „ARSUS” odbyła się uroczysta gala, podczas której zaproszeni goście mogli m.in. zapoznać się z historią działalności spółdzielni.

W uroczystości udział wzięli m.in. obecne i byłe władze spółdzielni, jej założyciele, członkowie. Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, na ręce władz Spółdzielni przekazali pamiątkowy List Gratulacyjny.

14 lutego 1958 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” została w pisana do rejestru sądowego i właśnie tą datę przyjmuje się za jej narodziny. Do 1965 roku spółdzielnia budowała mieszkania wyłącznie na potrzeby ZM „Ursus”. Po tej dacie stała się ogólnodostępna. Obecnie spółdzielnia zarządza trzema osiedlami: „Kolorowa”, „Niedźwiadek” i „Sobieskiego”. W 2016 roku RSM „Ursus” uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2009.

Zapraszamy do galerii - Diamentowy jubileusz RSM „Ursus”

„Dziecięce marzenia” w klasie 2b
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

Uczniowie klasy 2 b wzięli udział w akcji pt.: „Dziecięce marzenia” organizowanej przez redakcję „Super Expressu”. Dzieci napisały listy do redakcji, w których opisały swoje marzenia. Zdradziły w nich, że marzą o podróżach, różnych zwierzętach, pracy lekarza, czy strażaka.
Dnia 26 kwietnia w klasie odbyły się zajęcia edukacyjne, podczas których uczniom towarzyszyli goście: burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza - Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, dyrektor Ewa Gerełło, wicedyrektor Edyta Gawlicka oraz fotograf „Super Expressu”. W trakcie zajęć dzieci m.in. wspólnie wykonały piosenkę pt. „Rzeka marzeń”, bawiły się w zabawy związane z marzeniami, układały specjalne puzzle ze zdjęciami znanych osób, którym spełniły się dziecięce pragnienia. Wychowawczyni uzmysławiała dzieciom, że warto wierzyć w swoje marzenia, choć często do ich spełnienia dochodzi się poprzez ciężką pracę.
Podczas interpretacji wiersza Joanny Kulmowej pt. „Marzenia” uczniowie doszli do wniosku, że szkoła jest miejscem, gdzie można rozwijać swoje pragnienia i zdolności, które pomagają w realizacji nawet najskrytszych marzeń.

Na zakończenie wszyscy wspólnie obejrzeli film, zrealizowany w klasie podczas wykonywania pracy plastycznej, gdzie przy okazji uczniowie opowiadali o swoich marzeniach. https://youtu.be/WQAPjn6fJSk

Zapraszamy do galerii - „Dziecięce marzenia” w klasie 2b

Czy wiesz, na który numer zadzwonić, gdy potrzebujesz pomocy lub szukasz informacji?
14 maja 2018 poniedziałek

Z tą myślą Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przygotowało dla mieszkańców ulotkę pn. „Co zgłosić? Gdzie dzwonić?”, w której zawarte zostały numery telefonów do Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Miejskiego Centrum Kontaktu, Straży Miejskiej oraz numeru alarmowego 112.

Do każdego numeru telefonu przyporządkowano najważniejsze tematy spraw, z którymi mieszkańcy mogą dzwonić.

Ulotka będzie przekazywana mieszkańcom na spotkaniach Grup Osiedlowych w ramach programu pn. „Bezpieczne osiedle” realizowanego przez Delegatury Biura w dzielnicach m.st. Warszawy.

Do pobrania - ulotka PDF

Policja ostrzega seniorów przed oszustami
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

W ubiegłym tygodniu w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Ursusie gościem była komisarz Sabina Stepek z KRP III. Celem spotkania było przekazanie seniorom wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z kradzieżami, poruszaniem się po drogach oraz oszustwami na tzw. wnuczka, policjanta lub innego funkcjonariusza.

Na terenie Dzielnicy Ursus odbywają się akcje profilaktyczne mające na celu uchronienie starszych osób przed rozmaitymi zagrożeniami, w tym szczególnie w zakresie oszustw na tzw. wnuczka, policjanta lub innego funkcjonariusza, zagrożeń związanych z kradzieżami oraz bezpieczeństwem na drogach. W minionym tygodniu przedstawiciel Komendy Rejonowej Policji Warszawa III złożył wizytę w Domu Dziennego Pobytu przy ul. W. Sławka. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
Celem spotkania było uczulenie starszych osób, szczególne mieszkających samotnie, że mogą stać się obiektem zainteresowania przestępców. Uczestnicy zostali zapoznani z metodami wykorzystywanymi przez przestępców. Wskazano również sposób, w jaki należy zachować się w sytuacji podejrzenia przypadku wyłudzenia pieniędzy. Ponadto wytłumaczono zasady postępowania w sytuacji zagubienia bądź też kradzieży dokumentów. Seniorzy wysłuchali wskazówek z dużą uwagą, ponadto zadawali pytania oraz zaangażowali się w dyskusję wspominając o sytuacjach, z którymi spotkali się wśród swoich znajomych.
Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski wraz z instruktażem dotyczącym ich używania, a także ulotki ze sposobem postępowania w sytuacjach omawianych zagrożeń.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

Prezydent m. st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły w pliku PDF

Dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego”
12 maja 2018 sobota
grafika

W ramach realizowanego programu edukacyjnego „Bezpieczne dziecko na drodze”, Burmistrz Dzielnicy Ursus zaprasza w sobotę 12 maja w godzinach 9.30-13.30 na dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego” organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.
Zajęcia prowadzone przez funkcjonariusza Policji obejmować będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze,
- instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
- złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).

Powstaje EKOpark w Ursusie
11 maja 2018 piątek
grafika

Ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to elementy, które podkreślą ekologiczny charakter tzw. EKOparku. Na obszarach pofabrycznych Ursusa, rozpoczęła się jego budowa.

Pierwszy w Warszawie EKOpark powstanie na działkach o powierzchni ponad 5 ha, położonych wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego (w obrębie ulic Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich). To teren dawnych zakładów ZPC Ursus.

– To obszar mocno zurbanizowany i dotychczas jednoznacznie kojarzący się z przemysłem. Między innymi z myślą o tych warszawiakach, którzy tu już mieszkają albo wkrótce zamieszkają powstaje EKOpark. Co ważne, będzie to miejsce wypoczynku, ale także rekreacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dziś, 11 maja, rozpoczęły się pierwsze prace. Warszawiacy z ich rezultatów będą mogli się cieszyć jeszcze przed końcem roku. Inwestycja została podzielona na etapy.

Pierwszy, który zostanie zrealizowany do końca 2018 roku obejmuje 3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława Leszczyńskiego. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga – realizowany będzie w 2019 r. Koszt budowy to blisko 10 mln zł. Ponad 70% tej kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego.

– Projekt parku dostosowaliśmy do potrzeb, które zgłaszali nam mieszkańcy. Dlatego też w parku powstaną nie tylko plac zabaw i polana piknikowa, ale też wybieg dla psów i urządzenia do street workout’u. Wszystko przy jak najmniejszej ingerencji w istniejącą zieleń – mówi Urszula Kierzkowska, burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Natomiast zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław Krzemień zaznaczył, że nowatorski EKOpark to autorski pomysł pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik podkreślił znaczenie dofinansowania budowy EKOparku ze środków unijnych i podziękował Zespołowi ds. Funduszy Unijnych Urzędu Dzielnicy Ursus za wkład w realizację zadania.

W podziękowaniu prezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski otrzymał od burmistrz Ursusa Urszuli Kierzkowskiej szalik z barwami III-ligowego Klubu Sportowego Ursus.

Na oficjalnym otwarciu obecni byli radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Aneta Wachnicka oraz Robert Faliszewski, a także przedstawiciele firmy Sorted.

W zgodzie z naturą

Realizacja EKOparku obejmuje przede wszystkim uporządkowanie terenu i podzieleni go na strefy. Znajdą się w nich m.in. dzikie łąki, uporządkowane trawniki i polany pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne.

Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a inwazyjne gatunki drzew i krzewów zostaną zastąpione przez te rodzime. Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt, budowie budek lęgowych zwiększy się różnorodność biologiczna. Ptaki znajdą również miejsce gniazdowania w jednym z wielu żywopłotów. Blisko 70% powierzchni EKOpark będzie biologicznie czynne.

W EKOparku zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania, w tym elementy pochodzące z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów takich jak drewno i stal ocynkowana, a do oświetlenia wykorzystane będą latarnie zasilane energią odnawialną z ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto w parku zbudowany zostanie system niecek bioretencyjnych – odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. Dzięki temu cała powierzchnia parku będzie systematycznie nawadniana. Na terenie EKOparku powstaną także naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów i toaleta publiczna. Całość parku będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na czym polega ekologiczność parku?
1. Park sprzyja obcowaniu z przyrodą dzięki organizacji przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej – otwarte polany piknikowe.
2. Wykorzystywanie wody opadowej do nawadniania terenu – system niecek retencyjnych.
3. Stworzenie edukacyjnych placów zabaw dla dzieci, promujących postawy ekologiczne.
4. Tworzenie ekologicznych ścieżek edukacyjnych z punktami informacyjnymi dot. istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.
5. Przeprowadzone badania dr P. Sikorskiego (wykładowca SGGW) wskazują, iż ilość gatunków roślin powinna wzrosnąć dwukrotnie, co zwiększy udział roślin rodzimych.
6. Wykorzystanie do budowy ciągów komunikacyjnych materiałów w technologii mineralnej (przepuszczalnych, składających się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz lepiszcza ekologicznego). Zastosowanie nawierzchni całkowicie przyjaznej środowisku naturalnemu.
7. Zastosowanie elementów małej architektury z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego.
8. Wykorzystanie materiałów recyklingowych do tworzenia podbudowy ścieżek czy budowy murków oporowych.
9. Wprowadzenie systemu zasilania poprzez pozyskiwanie energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych (panele solarne). Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Tytuł projektu: „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie”
Wartość projektu: 9 932 272,10 zł
Wkład m.st. Warszawy: 2 760 888,32 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 171 383,78 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Zapraszamy do galerii - Powstaje EKOpark w Ursusie


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!