Aktualności
Rozwiązanie konkursu „Spotkanie z piłkarzami Legii”
17 maja 2007 czwartek

Wydział Sportu i Rekreacji ogłosił podczas spotkania z piłkarzami Mistrza Polski 2006 Legii Warszawa konkurs pt.: „Spotkanie z piłkarzami Legii”. Spośród wszystkich prac, które wpłynęły do w/w Wydziału wybraliśmy dwie zwycięskie prace oraz przyznaliśmy trzy wyróżnienia. Zwycięzcami zostali: Łukasz Szulczyk i Grzegorz Szymanik z klasy 1 B Gimnazjum nr 133. Wyróżnienia otrzymały prace Piotra Żuprańskiego z VI klasy SP 11, Michała Litwińskiego z klasy II C LVI LO oraz Mariusza Miętka z Gimnazjum 131. Nagrodami w konkursie są oryginalne koszulki Legii Warszawa oraz piłki autografami piłkarzy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w podobnych konkursach w przyszłości.

Nowości na stronie
15 maja 2007 wtorek

Jak już zapewne Państwo zauważyli, na naszej stronie wprowadziliśmy trochę nowości:

  • forum - możliwość szerokiej dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców dzielnicy
  • czat - aktualnie z Burmistrzem, dostępna jest historia czatów
  • informację o pracy w urzędzie
  • adres e-mail do osoby opiekującej się stroną (w stopce strony)

TULIPANADA 2007
14 maja 2007 poniedziałek

Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Konkurs przygotowany jest w czterech kategoriach wiekowych: I. 7 - 9 lat II. 10 - 12 lat III. 13 - 17 lat IV. od 18 lat Termin i miejsce konkursu Eliminacje - przesłuchania, w których udział biorą wszyscy zgłoszeni do poszczególnych kategorii odbędą się w Ośrodku Kultury "Arsus" - sala widowiskowa, 02 - 495 Warszawa, ul. Traktorzystów 14 w dniach 21, 22 i 24 maja br. Szczegółowy plan przesłuchań organizatorzy ustalą po zamknięciu listy zgłoszeń i niezwłocznie powiadomią zainteresowanych.

Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć do dnia 14 maja 2007 roku na adres: Dom Kultury "Kolorowa", 02-495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 z dop. "TULIPANADA 2007" tel./fax 022 867 63 95, www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dom.kultury.kolorowa@arsus.pl

Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 maja 2007 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury "Arsus" ul. Traktorzystów 14.

Czat z Burmistrzem
14 maja 2007 poniedziałek

Tradycyjnie zapraszamy w poniedziałek o godz. 16:00 na czat z Burmistrzem.

Zapewnienie miejsc w przedszkolach dzieciom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus
10 maja 2007 czwartek

Szanowni Państwo! W związku z telefonami dotyczącymi zabezpieczenia miejsc w przedszkolach oraz w nawiązaniu do artykułu, który został zamieszczony w Nr 4/162 (Rok XIII) Dziennika Ursusa z dnia 30 kwietnia 2007 r. wyjaśniam co następuje. Miejsca w przedszkolach zostały zapewnione dzieciom, których: · podania o przyjęcie do przedszkola zostały od razu pozytywnie rozpatrzone, · których rodzice złożyli odwołania. Po zakończonej rekrutacji okazało się, że we wszystkich publicznych przedszkolach załatwiono odmownie 15 odwołań dzieci zdrowych oraz 5 odwołań dzieci posiadających orzeczenia uczęszczania do przedszkola integracyjnego, które musiałyby być dowożone do odległych dzielnic. Zarząd Dzielnicy w porozumieniu z Biurem Edukacji podjął decyzję o utworzeniu dla tych dzieci dodatkowego zamiejscowego przedszkolnego oddziału integracyjnego w budynku przy ul. Wapowskiego 4. Oddział ten – zgodnie z przepisami - będzie liczył 20 dzieci, w tym 5 z orzeczeniami. Nie ma już zatem możliwości przyjęcia do tego oddziału dodatkowych dzieci. Działania Zarządu brały pod uwagę końcowe wyniki rekrutacji do przedszkoli, a decyzje zapadły w oparciu o informacje o liczbie złożonych odwołań. Zarząd uznał, że rodzice, którzy nie złożyli – zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacyjną – odwołań, zapewnili swoim dzieciom opiekę we własnym zakresie. Tymczasem obecnie notujemy zgłoszenia i pretensje rodziców, którzy sami dokonali wyboru i we właściwym czasie zrezygnowali ze złożenia odwołań. Tym samym rodzice ci sami pozbawili się możliwości dalszego ubiegania się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu. Trudno zatem obwiniać Zarząd Dzielnicy za własne zaniedbania. Wszyscy musimy ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz ich konsekwencje. Ponadto z analizy sprawozdań przygotowanych przez dyrektorów przedszkoli z przeprowadzonej rekrutacji wynika, że znacząca grupa rodziców składała podania o przyjęcie dziecka w kilku przedszkolach (rodzic „rekordzista” w naszej dzielnicy złożył podania we wszystkich – tj. w 7 przedszkolach). Takie działania rodziców zafałszowują informacje o rzeczywistym zapotrzebowaniu na miejsca w przedszkolach, wprowadzą niepotrzebne zakłócenia do procesu rekrutacji i są nieetyczne w stosunku do tych osób, które złożyły tylko jedno podanie.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus
Jolanta Dąbek

Inwentaryzacja reklam
9 maja 2007 środa

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje mieszkańców, że na terenie dzielnicy prowadzona jest inwentaryzacja reklam znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych. Po zakończeniu rozpoczętej inwentaryzacji i zweryfikowaniu reklam bez zezwolenia zarządcy drogi, właściciele takich reklam będą ponosić finansowe konsekwencje zgodnie z art. 40 p.12 Ustawy o drogach publicznych. Równocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U.07.19.115), zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi (zezwolenie udzielane jest w formie decyzji administracyjnej). Zezwolenie dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Dzień Zwycięstwa
8 maja 2007 wtorek

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na obchody Dnia Zwycięstwa we wtorek 8 maja 2007 r. o godzinie 11.00 przy Obelisku przy ul. Cierlickiej.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!