Aktualności
Przyjdź posprzątać Wisłę
21 kwietnia 2007 sobota

W sobotę, 21 kwietnia, godz. 11.00, w ramach obchodów Dni Ziemi, rozpocznie się akcja społecznego sprzątania Wisły ze śmieci zalegających na śródmiejskich brzegach rzeki. Do wiosennego sprzątania Wisły zapraszamy wszystkich miłośników Wisły.

Porządki terenów przywiślanych, które inauguruje akcja „Pomóż posprzątać Wisłę”, będą prowadzone przez Miasto i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przez cały rok. Obejmą likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz zwałowisk gruzu i złomu. Oprócz tego na drogach wjazdowych pojawią się szlabany i kosze na śmieci.

Dojazd na miejsce zbiórki (pod Mostem Gdańskim, przyczółek lewobrzeżny, przy kręconych schodkach).

Autobusy: 103, 118, 127, 185, 500, 503, 506, E3, tramwaje: 1,2,6,16,18, metro: stacja Dworzec Gdański i do przejścia 850 m. Rozdawanie worków i rękawiczek odbędzie się na brzegu praskim.

Trasa sprzątania będzie biegła prawym brzegiem, w górę rzeki. Ochotnicy zbierają to, co da się uprzątnąć ręcznie. Akcja zakończy się przy ognisku i muzyce, przy którym nastąpi uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego na Wiśle na terenie Warszawskiego Klubu Wodniaków (WKW) ul. Wał Miedzeszyński 295 o godzinie 16.00.

PROGRAM akcji „Pomóż posprzątać Wisłę”: 11.00-11.30 zbiórka, instruktaż i rozdanie worków 11.30-16.00 sprzątanie 16.00-19.00 ognisko przy muzyce u wodniaków (WKW)

Akcję organizują: Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Zakład Oczyszczania Miasta, Miejskie Przedsięb­iorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Fundacja Ja Wisła.

Dodatkowe informacje: Marek Piwowarski pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeży Wisły, tel. 510 206 121.

Utrzymanie porządku i czystości
18 kwietnia 2007 środa

Szanowni Państwo
Od 1 września 2006 obowiązuje już nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w m. st. Warszawie. Wprowadził on nowe zapisy ważne dla wszystkich Warszawiaków, którym bliska jest troska o stan środowiska i czystości w naszym Mieście.

Jednym z ważniejszych jego postanowień jest nałożenie obowiązku na władających nieruchomością podpisania umowy na odbiór odpadów uwzględniającej ich selektywną zbiórkę. Jeżeli więc zejdą Państwo do swojej altanki śmietnikowej, trzymając w ręku pieczołowicie wyselekcjonowane surowce wtórne i nie zastaną tam pojemnika do ich wrzucenia, prosimy o zadzwonienie do swojego administratora z żądaniem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy. Od 1 września 2006 przedsiębiorca i administrator nie mogą odmówić dostawienia pojemników.

Z uwagi na wielość przedsiębiorców obsługujących warszawski rynek system jest elastyczny. W zależności od umowy w swojej altance mogą Państwo znaleźć od jednego do czterech pojemników lub worków oznaczonych różnymi kolorami. Jak uprzednio do pojemników białych wrzucamy szkło bezbarwne, do zielonych kolorowe (gdy nie ma białego pojemnika wszystko do zielonego). Do pojemników lub worków żółtych wkładamy puszki i opakowania plastykowe, zaś do niebieskich makulaturę. Jeżeli nie ma miejsca na cały zestaw należy liczyć się z obecnością pojemnika oznakowanego na kolor czerwony. To tam łącznie włożymy wszystkie wymienione powyżej surowce wtórne. Nie obawiajmy się jednak, że trafią one na wysypisko. W Warszawie i okolicach funkcjonują sortownie o mocy przerobowej blisko 80 000 tys. t/rocznie. Nie oznacza to, aby zaprzestać segregacji gdzie jest ona możliwa. Wstępna selekcja obniża koszty przerobu oraz umożliwia przedsiębiorcy bez zaawansowanej technologicznie linii sortowniczej wykonanie usługi. Pamiętać należy, że działając w realiach gospodarki wolnorynkowej i obowiązującego ustawodawstwa Miasto nie może wskazać przedsiębiorcom konkretnej przetwórni odpadów. Dlatego też podczas spotkania z przedsiębiorcami w Biurze Ochrony Środowiska, poświęconemu wejściu w życie Regulaminu, zaapelowano do operatorów o oznaczanie pojemników i worków nie tylko odpowiednimi kolorami, ale i o umieszczanie na nich objaśnień jakie odpady powinniśmy tam wkładać. Jednocześnie prosimy o zgniatanie opakowań co redukuje ich objętość, a przez to ogranicza częstotliwość opróżniania pojemników.

Jeżeli są Państwo posiadaczami domów jednorodzinnych będą musieli Państwo podpisać z przedsiębiorcą umowę określającą wywóz odpadów co najmniej raz na dwa tygodnie i uwzględniającą selektywną zbiórkę. Pełna lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości znajduje się na tej stronie. Operator nie może odmówić odbioru selektywnie zbieranych odpadów. Przedsiębiorca na podstawie umowy może też dostarczyć pojemniki lub worki. Każda odmowa może być zgłaszana do infolinii „Czystość” 0-800-800-117 i przekazana do Biura Ochrony Środowiska, które w przypadku potwierdzenia się zarzutów i nie zastosowania się do obowiązującego prawa wszczyna procedurę cofnięcia zgody na działalność przedsiębiorcy.

Równocześnie informujemy, że we wrześniu rusza akcja kontroli umów na wywóz nieczystości prowadzona przez Straż Miejską oraz upoważnionych pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta. W pierwszej kolejności kontrolowane będą posesje, których adresy nie znajdują się w utworzonej przez Biuro Ochrony Środowiska w bieżącym roku bazie danych o zawartych umowach. Baza ta powstała z informacji nadesłanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na transport i odbiór odpadów na terenie Warszawy. Brak adresu w bazie może zatem oznaczać, że wymagana ustawą umowa nie został zawarta, zaś śmieci wędrują na „dzikie” wysypiska, okoliczne lasy lub do cudzych śmietników, ewentualnie posiadacz takiej nieruchomości podpisał umowę z operatorem działającym bez zezwolenia. Jednak z uwagi na miesięczny cykl aktualizacji danych oraz możliwą działalność chochlika komputerowego kontrolerzy mogą zjawić się na posesji posiadającej stosowne umowy. W związku z powyższym Biuro Ochrony Środowiska zwraca się z apelem do wszystkich Mieszkańców o przygotowanie umów oraz zachowywanie rachunków za usługi wywozu nieczystości. Licząc na Państwa zrozumienie w akcji mającej na celu poprawę stanu naszego środowiska i czystości prosimy o współpracę podczas kontroli.

Jednocześnie informuję, że wszyscy posiadający psy mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Nieczystości możemy wrzucać nie tylko do specjalnie oznakowanych koszy, ale i do wszystkich koszy przyulicznych i parkowych. Przypominamy również, że psy wyprowadzamy na tereny publiczne tylko na smyczy a agresywne w kagańcach. Łamanie tych przepisów jest wykroczeniem będącym podstawą do interwencji Straży Miejskiej, przy której niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy może skończyć się mandatem.

Nowo wprowadzony regulamin stwarza świadomym ekologicznie Mieszkańcom Warszawy warunki do selektywnej zbiórki odpadów przez wprowadzenie odpowiednich pojemników do każdej altanki śmietnikowej. Przyczyni się również do poprawy stanu czystości na terenie Warszawy i okolicznych lasów oraz pomoże uwolnić się od zmory psich odchodów na ulicach i trawnikach Miasta. Pracownicy Biura Ochrony Środowiska zdają sobie sprawę, że nawet najdoskonalsze regulacje prawne bez woli Mieszkańców nie zmienią naszej rzeczywistości. Stąd gorąca prośba o wspólny wysiłek konieczny do wprowadzenia w życie postanowień regulaminu.

Konkurs plastyczny pt. „Moja pisanka”
18 kwietnia 2007 -
30 kwietnia 2007

Dom Kultury „Miś’ ogłosił konkurs plastyczny pt. „Moja pisanka”. Wpłynęło 100 prac. Prace przysłały ursusowskie Przedszkola nr 168, 137, 343, Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 11, Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i pracownia plastyczna działająca przy D.K „Miś”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 6 – 12 lat w dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii wiekowej 6 – 8 lat : I miejsce Jakub Woźniak (Przedszkole 343) I miejsce Julia Zielska i Maciej Chrzanowski (Przedszkole 343) II miejsce Mateusz Rogowski (Przedszkole 168) III miejsce Weronika Niedziółka (Przedszkole 168) W drugiej grupie wiekowej 9 - 12 lat : I miejsce Ilona Białecka (Szkoła Podstawowa nr 14) II miejsce Małgorzata Sowińska (Dom Kultury „Miś”) III miejsce Monika Potrzebowska (Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 11) Przyznano wyróżnienia również 11 osobom. Wszystkie prace można oglądać w D.K „Miś” ul. Zagłoby 17 do końca kwietnia.

Nowe propozycje placówek bibliotecznych dla mieszkańców Ursusa
18 kwietnia 2007 środa

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus uprzejmie informuje, że książki wypożyczone w placówkach Biblioteki mogą być zwracane w każdą sobotę, w godz. 10.00 - 15.00 w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 882 43 00. 7 maja 2007 zostanie otwarta w Wypożyczalni Nr 116 przy ul. Plutonu Torpedy 47 Galeria Multimedialna. Do dyspozycji czytelników będą znane filmy fabularne a także edukacyjne na kasetach video i płytach DVD. Warunkiem korzystania z usług Galerii Multimedialnej jest posiadanie karty czytelnika. Informacje szczegółowe na stronie www.bpursus.waw.pl Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja 2007) przez cały maj placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie przyjmować będą przetrzymywane książki bez naliczania kar.

Komisja Europejska nagradza w Berlinie Bibliotekę Publiczną z Ursusa
18 kwietnia 2007 środa

Komisja Unii Europejskiej uznała edukacyjny projekt koordynowany przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie - ”READCOM- Kluby Czytelnicze dla dorosłych” za jeden z 20 najlepszych projektów w 6 letniej historii programu Grundtvig. Dyrektor Biblioteki - Piotr Jankowski został zaproszony na uroczyste ogłoszenie nagród Komisji Europejskiej dla wyróżnionych projektów, które odbędzie się w dniach 6-7 maja w Berlinie w hotelu Maritim ProArte z udziałem najwyższych władz Komisji Europejskiej i Niemiec.

Parking "Parkuj i Jedź" Marymont już czynny
18 kwietnia 2007 środa

11 kwietnia 2007 r. o godz. 4.30 uruchomiony został parking "Parkuj i Jedź" (P+R) zlokalizowany przy stacji metra "Marymont". Jest to pierwszy tego typu obiekt w Warszawie i w Polsce:

  • Na trzech poziomach (ok. 9,7 tys. m. kw. powierzchni i ok. 28,3 tys. m. sześc. kubatury) zmieści się tutaj ok. 400 aut.
  • Jego budowa rozpoczęła się w marcu 2006 r. i trwała rok.
  • Wykonawcą parkingu było Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA z Lubina.
  • Koszt inwestycji to ok. 11,3 mln zł brutto.
  • Na terenie parkingu znajduje się system monitoringu, który składa się z ponad 30 kamer.
  • Na każdym poziomie znajduje się system informacji pasażerskiej - informacje o węźle przesiadkowym, rozkłady jazdy, mapki itp.

DLA KOGO?

Liczymy na to, że parking „Metro Marymont” zainteresuje przede wszystkim kierowców dojeżdżających z Białołęki czy Bielan ale także Izabelina, Łomianek, Jabłonny, Legionowa czy Marek.

ZASADY PARKUJ I JEDŹ

Chcąc zachęcić Warszawiaków do korzystania z systemu „Parkuj i Jedź” przez pierwszy okres (ok. 2 miesięcy) parking ten będzie dla wszystkich chętnych dostępny bez żadnych opłat.

Przez ten czas będziemy obserwować w jaki sposób funkcjonuje parking, przeprowadzimy ankietę wśród kierowców aby poznać ich opinie i uwagi. Po tym okresie użytkownicy aby z niego skorzystać parkingu będą musieli posiadać co najmniej ważny dobowy ważny bilet miejski (podczas wyjazdu). Parking jest niestrzeżony, ale na parkingu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Całą dobę czuwają pracownicy ochrony i obsługi.

DOGODNE PRZESIADKI

Kierowcy zostawiając swoje auta na Parkingu P+R „Metro Marymont” będą mogli w szybki i wygodny sposób przesiąść się do komunikacji miejskiej i dalej kontynuować swoją podróż. Przy parkingu możliwe będą przesiadki do:

  • tramwaju – tramwajem dojedziemy bardzo szybko m.in. do centrum miasta i na Bielany
  • autobusu – już teraz w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu są przystanki autobusowe, z których można dojechać do centrum, a w sierpniu rozpoczniemy budowę dużej pętli autobusowej po przeciwnej stronie ul. Włościańskiej
  • metra – obecnie dojeżdża tam pociąg wahadłowy z pl. Wilsona, jednak najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego roku (po oddaniu do użytku stacji Słodowiec) będą dojeżdżały tam wszystkie pociągi.

BIKE & RIDE

Na Parkingu P+R „Metro Marymont” jest również 20 miejsc dla rowerów. Przy wjeździe ustawionych jest 10 specjalnych stojaków (do każdego można przyczepić dwa rowery). Kształt stojaków i ich ilość były konsultowane z przedstawicielami warszawskich cyklistów (m.in. ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze). Rowerzyści sami zaproponowali, żeby stojaki dla ich jednośladów nie były typowymi, tak popularnymi u nas, „wyrwikółkami”, lecz żeby pojazdy można było mocować za ramę.

Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci
16 kwietnia 2007 -
31 lipca 2007

Rozpoczęła się II edycja konkursu na "Najlepiej utrzymany plac zabaw dla dzieci 2007" ogłoszony przez Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rodziny - Martę Widz oraz Biuro Ochrony Środowiska, którego celem jest promowanie czystości i estetyki terenów placów zabaw oraz poprawa bezpieczeństwa urządzeń zabawowych dla dzieci.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrani najlepsi w trzech kategoriach: "plac zabaw ogólnodostępny", „plac zabaw z ograniczonym dostępem” oraz „plac zabaw na terenie przedszkola”. Głosować mogą wszyscy warszawiacy, poprzez wypełnienie ankiety, a także zarządcy biorący udział w konkursie. Nagrodą dla zwycięskich placów zabaw będzie nowoczesne wyposażenie.

Z konkursu wyłączone są place zabaw zarządzane przez Zarząd Oczyszczania Miasta (w parkach miejskich), a także place zabaw zarządzane przez Burmistrzów Dzielnic.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!