Aktualności
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
25 marca 2010 czwartek

W dniu 25 marca 2010r. o godz. 16:30 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976 r. w sali nr 100 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Proponowany porządek obrad:

  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  • Organizacja pracy w szkołach Dzielnicy w roku 2010/2011
  • Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  • Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  • Dyskusja - wolne wnioski.

Orlik jeszcze w tym roku!
25 marca 2010 czwartek
grafika

Mając na uwadze udostępnienie Mieszkańcom możliwości aktywnego uprawiania sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej, Dzielnica Ursus wzięła udział w trzeciej edycji programu pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012”. Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
Nasz wniosek spotkał się z pozytywną opinią i jeszcze w tym roku inwestycja ta zostanie zrealizowana. Ursuski Orlik będzie zlokalizowany na terenie stadionu Klubu Sportowego Ursus od strony ul. Sosnkowskiego (w miejscu bocznych boisk asfaltowych). W skład nowego kompleksu wejdą: boisko piłkarskie ze sztuczna trawą o wymiarach 30m x 62m oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19m x 32 m i poliuretanowej nawierzchni. Całość zostanie ogrodzona czterometrową siatką stalową i oświetlona ośmioma słupami oświetleniowymi. Oprócz boisk wybudowany zostanie budynek sanitarno-szatniowy, który zapewni zawodnikom odpowiednie zaplecze. W środku znajdzie się: magazyn sprzętu sportowego, dwie szatnie, zespół higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
Głównym założeniem projektu jest udostępnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej dzieciom i młodzieży, która będzie mogła uprawiać sport pod nadzorem trenera-animatora sportu. Element ten jest istotny ze względu na zapewnienie użytkownikom odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa. Zatrudniony trener będzie również gwarantował prawidłowe wykorzystanie obiektu sportowego.
Dofinansowanie, jakie otrzyma dzielnica ma wynieść do 333 000 pln ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz do 333 000 pln ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Resztę kosztów dzielnica pokryje z własnego budżetu.
Na dzień dzisiejszy prowadzone są prace projektowe i wszelkie działania, mające na celu przygotowanie inwestycji. Początek budowy planowany jest na lipiec, a oddanie obiektu do użytku pod koniec października tego roku. Program „Moje boisko – Orlik 2012” zakłada w każdym województwie budowę rocznie średnio 20 obiektów. W skali kraju daje to 320 obiektów rocznie, co po pięciu latach realizacji programu (lata 2008-2012) wyniesie 1600 kompleksów boisk w całej Polsce. 21 grudnia 2009 w Kwidzynie (woj. Pomorskie) oddano do użytku Orlika nr 1000. W Warszawie działa 8 boisk tego typu. To w Ursusie będzie zatem dziewiąte.

Bogdan Olesiński

Informacja dotycząca XXV Rajdu Szlakiem Naszej Historii
24 marca 2010 środa
grafika

XXV Rajd "Szlakiem Naszej Historii", odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2010 Organizatorzy: Główny organizator - p. Jan Cierliński – Prezes Koła Nr 6 „Helenów” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wydział Oświaty i Wychowania; Wydział Sportu i Rekreacji i Wydział Kultury.
Ponadto w skład zespołu organizacyjnego wchodzą kombatanci ŚZŻAK Koła Nr 6, Koła nr 7 „Piechocin” i Koła nr 7 „Jaworzyn” nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych szkół, instruktorzy ZHP, drużyna młodzieżowa z OSP oraz przedstawiciele w/w Wydziałów. Miejscem startu, wzorem roku ubiegłego, jest Szkoła Podstawowa nr 14 i LVI Liceum Ogólnokształcące. Zadaniem tego zespołu jest obsługa miejsc startu w SP – 1 4 i LVI LO oraz zorganizowanie dyżurów młodzieży we wszystkich miejscach pamięci (każda szkoła odpowiada za jedno lub dwa miejsca pamięci). Regulaminy Rajdu można otrzymać w każdej szkole. Dodatkowe informacje w Wydziale Oświaty i Wychowania tel (22) 478 60 48.

Młodzież w natarciu!
24 marca 2010 -
22 kwietnia 2010
grafika

23 marca, punktualnie o godzinie 14:00 swoje drugie posiedzenie rozpoczęła Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus. Była to pierwsza „robocza” sesja, gdyż na poprzedniej Radni w obecności władz dzielnicy wybierali swoje Prezydium.
Obrady otworzył przewodniczący – Paolo Antonio Pozlutko z LVI L.O. im. Kruczkowskiego. Specjalnymi gośćmi spotkania byli: Adam Malczak przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta oraz jego zastępca - Kamil Bujalski. Przedstawili oni plany oraz zadania, jakie stawia sobie w najbliższej przyszłości warszawska młodzież. Młodzieżowa Rada Miasta Warszawy (potocznie zwana „MRÓWA”) powstała na początku bieżącego roku. Każda z dzielnic ma w niej swoich przedstawicieli, którzy są wyłaniani z dzielnicowych rad. Kolejnym punktem obrad był wybór komisji problemowych. Zgodnie ze statutem Młodzieżowa Rada Dzielnicy ma prawo wybrać spośród swoich członków komisje, które będą miały za zadanie realizację poszczególnych interesów ursuskiej młodzieży. Po krótkiej dyskusji młodzi samorządowcy ustalili, że powołane zostaną trzy komisje. Pierwszą z nich będzie Komisja do spraw sportu. Jej zadaniem będzie m. in. opracowanie projektu planu ścieżek rowerowych. Przewodniczącym tej komisji została Ewa Bartosik z Gimnazjum nr 133. Drugą powołaną tego dnia komisją była Komisja do spraw Internetu. Jej przewodniczący to Benek Vafidis z Gimnazjum 4 STO. Młodzież ustaliła, że dla prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy potrzebna jest strona internetowa oraz ustalenie zasad wzajemnej komunikacji. W dobie postępu technologicznego najłatwiejszym sposobem porozumiewania się będzie Internet. Kolejnym powołanym organem MRDU była Komisja do spraw kultury, której przewodniczącą została Zuzanna Banasiak z Gimnazjum nr 133. Jej członkowie planują zająć się organizowaniem imprez środowiskowych oraz życia kulturalnego dla młodzieży Ursusa.
Przebieg wyborów wspierał głosem doradczym Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus - Wiesław Krzemień.
Młodzież otrzymała również zaproszenie, jakie kilka dni wcześniej wystosował Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Zastępca Burmistrza Dzielnicy Szewczenkowska w Kijowie – Viktor Davydenko. Nasi ukraińscy partnerzy zaprosili cały skład młodej MRDU do Kijowa. Planowany termin wyjazdu to przełom maja i czerwca bieżącego roku. Do tego czasu radni mają możliwość zgłaszać własne pomysły dotyczące harmonogramu wyjazdu. Termin kolejnej sesji MRDU ustalono na 22 kwietnia 2010 o godz. 13:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Kolejna edycja "Tulipanady"
23 marca 2010 -
7 kwietnia 2010
grafika

Dom Kultury Kolorowa we współpracy z Ośrodkiem Kultury Arsus w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy organizuje VIII Konkurs Piosenkarski „Tulipanada”. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego: amatorskie zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno - wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie. Konkurs organizowany jest pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryka Linowskiego oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdana Olesińskiego. Szczegóły konkursu w REGULAMINIE.

Marzanny żegnają zimę
21 marca 2010 niedziela
grafika

W Szkole Podstawowej nr 4 został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą Marzannę. Biorą w nim udział uczniowie z wszystkich klas w kategoriach: sztuczna i „żywa” Marzanna. Dzieci przebrane za kukły zaprezentują się na pierwszym wiosennym apelu, podczas którego nagrodzimy najpiękniejsze Marzanny. Według ludowych wierzeń obrzęd topienia Marzanny miał przyspieszać odejście zimy i sprowadzić do wsi wiosnę. Niegdyś obrzęd topienia Marzanny odbywał się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Słomianą kukłę ubraną w białą koszulę dziewczęta obnosiły po całej wsi. Następnie szły nad pobliską rzekę, wesoło śpiewając, rzucały do wody. Wyprowadzając ze wsi Marzannę, zwaną też Śmiertką lub Śmiercichą, ludzie żegnali zimę – śmierć. Po utopieniu kukły wnoszono do wsi iglastą gałąź przybraną wstążkami. Młodzież chodziła z nią od chaty do chaty, a po skończeniu uroczystości stroik palono. Był to znak nastania wiosny. Z czasem dorośli coraz rzadziej brali udział w tych obrzędach. Obecnie dzieci zamieniły rytuał topienia Marzanny w zabawę, urządzaną 21 marca w Święto Wiosny. My ten rytuał jeszcze bardziej zmieniamy. Nie będziemy topić Marzanny, ponieważ nie chcemy zanieczyszczać środowiska. Dlatego po wiosennym apelu każda klasa rozbierze swoją kukłę i posegreguje odpady. Kolorowe Marzanny zdobią obecnie szkolny korytarz, wkrótce razem z dziećmi świętować będą nadejście wiosny.

Anna Tarwacka

K O M U N I K A T
15 marca 2010 -
24 marca 2010
grafika

W dniu 24 marca 2010 r. w godz. 800 – 1600, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmować zeznania podatkowe za 2009 rok. – hol główny Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!