Aktualności
Posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
18 maja 2010 wtorek

W dniu 18 maja 2010 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z udziałem Przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja - wolne wnioski.

XVI DNI URSUSA
18 maja 2010 -
30 maja 2010
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński i Przewodniczacy Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na XVI Dni Ursusa Park Czechowicki ul. Spisaka. START 30 maja 2010 r. godzina 15.00

Przebudowa magistrali wodociągowej PN 1200
17 maja 2010 -
20 maja 2010
grafika

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st, Warszawie Spółka Akcyjna w nawiązaniu do poprzedniego zawiadomienia informuje, że ze względów technicznych został zmieniony termin zamknięcia magistrali DN 1200 w Al. Jerozolimskich na odcinku Popularna-Łopuszańska. Termin zamknięcia magistrali ustalono na 17.05.2010r. od godz. 23:00 do dnia 20.05.2010r. godz. 6:00. Wyłączenia spowoduje znaczny spadek ciśnienia wody w Gminie Włochy oraz całkowity brak wody w Gminach Michałowice, Ursus, Reguły, Piastów oraz w mieście Pruszków wraz z okolicami. Powyższe wyłączenia magistrali wodociągowej spowodowane jest przebudową węzła komunikacyjnego Al. Jerozolimskie róg Łopuszańskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna uprzejmie informuje o bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej braku, przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych i biurowcach oraz budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie miast i gmin: Pruszków, Piastów Michałowice oraz w dzielnicy Ursus m.st. Warszawa. Obniżenie ciśnienia wody lub jej brak nastąpi w dniu 12.05.2010 r w godzinach od 23:00 do dnia 15.05.2010r. godzina 6:00. W/w wyłączenie spowodowane jest przebudową magistrali wodociągowej w Warszawie u zbiegu ulic AL Jerozolimskie /Łopuszańska zasilającej w/w rejon w wodę. Przepraszamy mieszkańców za zakłócenia w dostawie wody w tym okresie. Jednocześnie prosimy zarządzających budynkami w w/w rejonie o stały nadzór nad pracą hydroforów oraz o udostępnienie kranów czerpalnych w pomieszczeniach przystosowanych do poboru wody dla mieszkańców wyższych kondygnacji.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
17 maja 2010 poniedziałek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2010r. o godz. 16:30 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 5. Dyskusja - wolne wnioski.

Wyłączenie magistrali wodociągowej
17 maja 2010 -
20 maja 2010
grafika

MPWiK w m.st. Warszawie informuje, że w związku z budową skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ulicą Łopuszańską, od poniedziałku, 17 maja, od godz. 23.00, do czwartku, 20 maja, do godz. 6.00, nastąpi wyłączenie magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, co spowoduje problemy z dostawą wody w Paśmie Pruszkowskim.
W dzielnicy Ursus - znacznie obniżone ciśnienie w rejonie „starego” Ursusa (w obrębie ulic: Walerego Sławka, B. Wapowskiego, Dzieci Warszawy, T. Kościuszki i K. Sosnkowskiego). Na pozostałym terenie dzielnicy - brak wody.
W celu minimalizowania braku dostaw wody do Pasma Pruszkowskiego na czas trwania wyłączenia magistrali zostaną podstawione beczkowozy w następującym rejonie:


  Ursus:
  1. ul. Keniga/Zagłoby os. Niedźwiadek
  2. ul. Skoroszewska 6 os. Srokosze

  Stacja Uzdatniania Wody „Nurzyńska” w Ursusie ul. Nurzyńska 2 – dostarczy wodę do obszaru „starego” Ursusa. Poniżej podajemy lokalizacje ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej w Ursusie:
 • ul. Zagłoby 16
 • ul. Zagłoby 2
 • ul. Orłów Piastowskich róg Czerwonej Drogi
 • ul. Walerego Sławka róg Bohaterów Warszawy
 • ul. Walerego Sławka przy sklepie Warus

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
17 maja 2010 -
7 czerwca 2010

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 17 maja 2010 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Przedszkola nr 343 w Warszawie, ul. Warszawska 53

Spotkanie z władzami Dzielnicy Ursus
16 maja 2010 niedziela

W dniu 16 maj 2010 roku o godz. 9:30 na skwerze Ks. Szklarczyka (przy rondzie Cierlicka/Kościuszki) odbędzie się spotkanie z władzami Dzielnicy Ursus. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Dzielnicy.
Zostaną poruszone następujące tematy zaproponowane na forum:

 1. "Za 10 lat przy fabryce traktorów stanie miasteczko Ursus" (plan zagospodarowania)
 2. TIRy przy Oriflame i Leroyu
 3. Światła Kleszczowa / Ryżowa - prośba o interwencję w ZDM-ie
 4. Inwestycje drogowe na Skoroszach
 5. Co z dworcem PKP Ursus-Niedźwiadek?
 6. Chodnik wzdłuż ul. Dzieci Warszawy, od Al. Jerozolimskich
 7. ul. Nowolazurowa
 8. przedłużenie Gierdziejewskiego
 9. Południowa Obwodnica Warszawy (POW)
 10. Węzeł Jerozolimskie - Łopuszańska
 11. ZAPUSTNA/TYNKARSKA
 12. Stadion przy ul. Sosnkowskiego 3
 13. Dojazd do osiedla GAWRA - pytania do Burmistrza
 14. Przedłużenie Prystora do Skoroszewskiej
 15. Skrzyżowanie ul. Zaczarowanej Dorożki z ul.Królów Polskich
 16. ul. Ryżowa od ul. Dzieci Warszawy do Al. Jerozolimskich
 17. o, psia kupa !
 18. URSUS - Miasto Ogród
 19. Inne propozycje …

Wszyscy zainteresowani mile widziani.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!