Aktualności
Przetarg w LVI Liceum Ogólnokształcącym
11 czerwca 2010 -
25 czerwca 2010
grafika

LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego ogłasza II przetarg w formie przetargu pisemnego ofertowego niżej wymienionych maszyn, urządzeń oraz pojazdów.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
8 czerwca 2010 wtorek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2010 r. o godz. 16:30 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Dyskusja z mieszkańcami w sprawie wniosków do wyłożonego planu rejonu cmentarzy przy ul. Ryżowej.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 6. Dyskusja - wolne wnioski.

Dzień Dziecka
1 czerwca 2010 wtorek
grafika

Z okazji Dnia Dziecka 01 czerwca 2010 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pływalnie Skalar i Albatros. Zapewniamy słodkie upominki i bezpłatny wstęp (dotyczy pływania rekreacyjnego).

II Ursuskie Forum Oświatowe: Uczeń zdolny
26 maja 2010 -
31 maja 2010

II Ursuskie Forum Oświatowe: Uczeń zdolny 31 maja 2010 r. ; godz. 1600 - LVI Liceum Ogólnokształcące im L. Kruczkowskiego; ul. Dzieci Warszawy 42 „ Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania” -Helen Keller Edukacja, by spełniała swój cel, musi kierować się myślą o przyszłym życiu. Jednak w XXI wieku świat jest coraz bardziej skomplikowany. Każdego dnia stawia przed nami nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Naszym najważniejszym wyzwaniem jest przygotowanie młodych ludzi do aktywnego i świadomego rozwoju, a nie tylko do biernego korzystania z dóbr oferowanych przez współczesny świat. Potencjał tkwiący w młodych ludziach przekraczających progi szkolne jest cennym kapitałem. Należy go chronić i pieczołowicie pomnażać. W świecie opierającym się na wiedzy i technologii uczniowie wybitnie zdolni są skarbem i nadzieją każdego kraju. Praca z dzieckiem zdolnym wymaga szczególnych umiejętności i zaangażowania. Uczeń zdolny jest wyzwaniem, przed którym stoją nauczyciele i psycholodzy. Szkoła powinna stać się miejscem, w którym uczeń odniesie sukces na miarę swoich możliwości. Forum składa się z części wykładowej, wspólnej dla wszystkich podczas której zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące dziecka uzdolnionego. W drugiej części zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanych zajęciach warsztatowych. Program 1530 - 1600 - Akredytacja gości (grupy warsztatowe) 1600 – 1650

 • Wykład pn.: „Perły, konie wyścigowe” – mgr Teresa Jóźwik
 • „Sukces naszej szkoły w ostatnim roku szkolnym” – I cz. szkoły podstawowe
 • Rada młodzieżowa – podsumowanie wyników ankiety ·
 • Podstawowe akty prawne z zakresu pracy z dzieckiem uzdolnionym.
1650 – 1705 - Przerwa na kawę 1705 – 1820 Warsztaty:
 • Trening twórczości dla nauczycieli i młodzieży – warsztaty dla nauczycieli, rodziców, młodzieży
 • „Krótki spacer w nieznane” – warsztat dla rodziców - pomysły na zabawę z dzieckiem
 • Warsztat „samorządowy”
 • Wykład cz. II pn.: „ …i nieoszlifowane diamenty” – mgr Teresa Jóźwik
 • „Sukces naszej szkoły w ostatnim roku szkolnym” – II cz. – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
1820 -
 • Wnioski z pracy grupy „samorządowej”
 • Dyskusja
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 27 maja 2010 i ewentualnie wskazanie udziału w zajęciach warsztatowych telefonicznie: (22) 478 6048

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
20 maja 2010 czwartek

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2010r. o godz. 16:00 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 4. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 5. Dyskusja - wolne wnioski.

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
20 maja 2010 czwartek

Proponowany porządek obrad XLVIII sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 20 maja 2010 r. o godz. 18:00

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2010. DRUK NR 9
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc usytuowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego owocami miękkimi. DRUK NR 10
 5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy. DRUK NR 11
 6. Interpelacje.
 7. Wnioski i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy /-/ dr Henryk Linowski

Posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
18 maja 2010 wtorek

W dniu 18 maja 2010 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z udziałem Przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz Naczelnika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja - wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!