Aktualności
Informacja
15 września 2010 -
30 listopada 2010
grafika

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że wzorem lat ubiegłych Biuro Ochrony Środowiska będzie prowadzić we współpracy z Zarządem Oczyszczania Miasta ogólnomiejską akcję ochrony kasztanowców przed ich szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Akcja polegać będzie na systematycznym wygrabianiu liści m.in. z terenów placówek oświatowych i opiekuńczych, terenów osiedli mieszkaniowych, posesji prywatnych. Akcja dotyczyć będzie wyłącznie liści kasztanowców.
Z terenów placówek oświatowych, opiekuńczych, instytutów naukowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ogrodów jordanowskich i innych instytucji publicznych liście kasztanowców zebrane w pryzmy lub zapakowane do worków foliowych odbierane będą przez Zarząd Oczyszczania Miasta po uprzednim zgłoszeniu pod bezpłatnym numerem telefonu infolinii CZYSTOŚĆ 0 800 800 117.
Liście z terenów osiedli mieszkaniowych powinny być wywożone i utylizowane za środków własnych zarządów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Ursus – piękna czy bestia?
13 września 2010 -
13 października 2010
grafika

Od 1 maja do 31 lipca trwało zbieranie prac w otwartym konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz pracownię graficzną Oneshot Design. Założeniem projektu było zainteresowanie Warszawiaków Ursusem, pobudzenie do działania społeczeństwa lokalnego oraz popularyzacja fotografii. Najlepszą okazała się praca Tomasza Podbielskiego, przestawiająca stację PKP Ursus Północny.

Zdecydowaliśmy się zorganizowanie konkursu, wierząc w ogromny potencjał mieszkańców dzielnicy. Nie zawiedliśmy się! Założenie było proste: chcieliśmy, aby nazwa “Ursus” kojarzona była nie tylko z fabryką traktorów. Zakłady ciągnikowe, choć istotnie przyczyniły się do rozwoju dzielnicy, nie mogą stale definiować jej charakteru. Postawiliśmy przed uczestnikami pytanie: piękna czy bestia? Chcieliśmy, aby zmierzyli się z Ursusem, jego niejednoznacznością, historią i specyficznym, niespotykanym nigdzie w Warszawie charakterem. Namawialiśmy do odkrywania dzielnicy, poznania jej lepiej i fotograficznej odpowiedzi na pytanie: postindustrialne przedmieście czy zaciszne i przyjazne miejsce do życia? Nie chcieliśmy sugerować odpowiedzi, nie wykluczyliśmy głosów krytyki. Znając pomysłowość i oryginalność warszawskich fotografów otrzymaliśmy indywidualne i nowatorskie spojrzenie na Ursus. Konkurs był otwarty zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów; nie było również granicy wieku. Dodatkowym bodźcem do wzięcia udziału w projekcie były atrakcyjne nagrody: 1000 złotych za pierwsze miejsce i odpowiednio bon na 500 i 200 złotych za II i III miejsce oraz kurs fotografii ufundowany przez Warszawską Szkołę Reklamy. Przewidziana została również nagroda burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdana Olesińskiego. Poziom nadesłanych prac był – jak to zazwyczaj bywa w konkursach otwartych – bardzo zróżnicowany. Organizatorzy przyjęli w sumie 112 zgłoszeń do konkursu. Swoje prace nadesłało 65 miłośników fotografii. Końcowa liczba konkursowych fotografii wyniosła 818. Do ścisłego finału przeszły 34 zdjęcia, z których jury konkursu wybrało najbardziej wartościowe. I miejsce Tomasz Podbielski II miejsce Rafał Pisarski III miejsce Katarzyna Miszczak Nagroda Burmistrza Bogdana Olesińskiego - Beata Jakubiak Wyróżnienia: Jakub Niezabitowski, Maciej Maciantowicz, Małgorzata Janiak, Bogusław Kłos oraz Katarzyna Miszczak. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 11 września około godziny 20:00, podczas „Pożegnania Lata” w Parku Czechowickim w Ursusie. Tego samego dnia już od rana otwarta była plenerowa wystawa pokonkursowa w Parku Czechowickim. Od dzisiaj do 13 października nagrodzone prace można oglądać w zieleńcu przy ulicy Dzieci Warszawy na Skoroszach. Nagrodzone zdjęcia można również obejrzeć w wirtualnej galerii na stronie konkursu pod adresem www.ursusfoto.pl

Łukasz Prokop Piotr Margas

Wspólnie pożegnajmy lato
11 września 2010 sobota
grafika

Już 11 września odbędzie się impreza plenerowa „Pożegnanie lata”. Jak co roku jest ona drugim, po „Dniach Ursusa”, największym wydarzeniem kulturalnym w naszej dzielnicy. Niezmiennie miejscem koncertów będzie Park Czechowicki. To pierwsza impreza masowa, która odbędzie się na deskach nowej muszli koncertowej. Urząd dzielnicy przygotował tego dnia szereg atrakcji. Imprezę rozpocznie Święto Latawca, organizowane we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Dla autorów najoryginalniejszych latawców przewidziane są liczne nagrody. O godzinie 17:00 na scenie rozpocznie się koncert zespołu Venflon. Jest to zespół tworzący na pograniczu metalu i grunge’u, a zarazem jedna z popularniejszych w stolicy formacji undergroundowych. Godzinę później wystąpią muzycy w formacji Mute. Młodzi rockmani grali już u boku takich zespołów, jak: Akurat, Happysad czy Papryka Korps. O godzinie 19:00 swój występ zaprezentuje Gandahar. Zespół jest przedstawicielem nurtu new rock revolution. Inspiracją dla muzyków są tacy artyści, jak: U2, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Pink Floyd czy Lenny Kravitz. Jednak największą atrakcją wieczoru będzie z całą pewnością koncert popularnego zespołu Feel. Piotr Kupicha i towarzyszący mu muzycy swoim występem zakończą tegoroczne Pożegnanie lata.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i do zobaczenia w Parku Czechowickim!

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
10 września 2010 -
28 września 2010
grafika

ZARZĄD DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Placu Czerwca 1976 roku Nr 1, a także na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy www.ursus.warszawa.pl, został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Posiedzenie Komisji
7 września 2010 wtorek

W dniu 7 września 2010 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Pl. Czerwca 1976 r. nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  • Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
  • Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  • Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
  • Dyskusja – wolne wnioski.

Biblioteka Skorosze
6 września 2010 poniedziałek
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan Olesiński Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryk Linowski Dyrektor Biblioteki Publicznej w Ursusie Piotr Jankowski zapraszają na oficjalne otwarcie B I B L I O T E K I  S K O R O S Z E

w programie:
  • część oficjalna
  • „Rola bibliotek publicznych w procesie edukacji” dr Barbara Budyńska, Biblioteka Narodowa
  • występ zespołu Biblioteki Publicznej w Ursusie „Muzyczna Torpeda”
  • poczęstunek
Poniedziałek, 6 września 2010 r., godz. 17:00, ul. Dzieci Warszawy 27A (budynek obok kapliczki, szczegóły na www.bpursus.waw.pl)

ZDM ustępuje PLK
6 września 2010 -
27 września 2010
grafika

Planowany od dłuższego czasu remont wiaduktu nad ulicą Cierlicką został przesunięty na wiosnę przyszłego roku. Zarządca obiektu – Zarząd Dróg Miejskich – zmienił wcześniejszą decyzję, po ujawnieniu planów remontowych kolejarzy. Polskie Linie Kolejowe postanowiły poprawić izolację przejścia podziemnego, znajdującego się na wysokości dawnego wejścia do fabryki.
Równocześnie remontowane ma być przejście we Włochach.
Od kilku tygodni ZDM informował o planach wyburzenia starego oraz wybudowania nowego wiaduktu w ciągu ulicy Traktorzystów. Plany te zmieniły Polskie Linie Kolejowe - Decyzja PLK była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Przyjęliśmy jednak argumentację, że priorytetowe jest wykorzystanie tegorocznych dotacji unijnych, które kolej na ten cel uzyskała. ZDM podjął decyzję o wstrzymaniu remontu, aby nie dopuścić do paraliżu komunikacyjnego Ursusa, Piastowa i Pruszkowa – mówi rzeczniczka ZDM Urszula Nelken.
Dodaje również, że remont wiaduktu zostanie przeprowadzony wiosną przyszłego roku. PLK natomiast planują rozpoczęcie prac w nocy z 19 na 20 września.
- Jeżeli tylko przewoźnicy zaakceptują zaproponowane zmiany w rozkładzie jazdy, to tego dnia wykonawca wejdzie na teren obiektu – mówi dyrektor PLK Jan Telecki. Zakładamy wymianę izolacji oraz zamontowanie płyt najazdowych nad torami. Dzięki nim drgania wywoływane przez jadące pociągi nie będą bezpośrednio oddziaływać na konstrukcję obiektu. Przejście w Ursusie zostało wybudowane w 1969 roku i od tego czasu nie przeszło generalnego remontu. Przejście we Włochach zaś, zostało oddane do użytku jeszcze przed wojną – w 1935 roku. Tu problem może stanowić brak planów, które zaginęły w czasie wojny.
PLK tłumaczy, że równoczesny remont dwóch przejść ma na celu ograniczenie do minimum utrudnień dla pasażerów. Z tymi jednak musimy się liczyć. Jeżeli plan remontu zaakceptują przewoźnicy, to ruch pociągów będzie odbywał się wahadłowo.
W porannych godzinach szczytu priorytetowe będą połączenia w kierunku Śródmieścia. Ma to ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy. W popołudniowym szczycie, priorytet uzyskają połączenia w kierunku Pruszkowa. Dodatkowo planuje się uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej. Remont ma potrwać do 19 listopada. Do tego czasu – niestety – będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Informujemy również, że zarówno teren pod torami kolejowymi, jak i wiadukt w ciągu ulicy Traktorzystów nie są zarządzane przez Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w związku z czym, władze dzielnicy nie mają wpływu na decyzje remontowe wspomnianych obiektów. W chwili zamknięcia numeru nie została podjęta ostateczna decyzja o rozpoczęciu remontu. PLK uzależniły ją od zgody przewoźników na zmiany w rozkładzie jazdy. Najświeższe informacje w tej sprawie będziemy niezwłocznie umieszczać na oficjalnej stronie internetowej dzielnicy www.ursus.warszawa.pl

Zdjęcie i tekst: Łukasz Prokop


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!