Aktualności
Start kampanii „Zakochaj się w Warszawie rodzinnej”
19 listopada 2010 -
3 grudnia 2010
grafika

Ruszyła internetowa kampania społeczna Zakochaj się w Warszawie rodzinnej. Jej celem jest stworzenie platformy dialogu na temat życia rodzin oraz usług oferowanych przez miasto, które ułatwiają godzenie ról zawodowych, opiekuńczych i wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci. Kampania jest jednym z działań zapisanych w uchwalonym programie „Rodzina” na lata 2010 – 2020 w ramach Społecznej Strategii Warszawy. - Warszawa kojarzona jest zwykle z miastem zawodowego sukcesu, ale ma także piękną rodzinną twarz: tętni życiem pokoleń, radością wspólnie spędzanego czasu. Kampania ma pokazać ten potencjał. – powiedział zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Włodzimierz Paszyński. Będą to cztery etiudy filmowe z życia warszawskich rodzin umieszczone na Facebooku oraz YouTube. Każdy może dołączyć, wystarczy wejść na stronę www.facebook.com/warszawa i zabrać głos w dyskusji. Taka konstrukcja kampanii skupia użytkowników wokół tematów warszawskich, prowokuje do dialogu oraz wymiany doświadczeń: Jak wygląda nasze życie codzienne? Jak spędza czas współczesna babcia, dziadek? Praca i dom, czyli jak pogodzić sukces z życiem rodziny? Będą pokazane także ulubione miejsca „rodzinne” internautów, sposoby na nudę, Kluby Mam i pomysły tatusiów. Kampania obejmuje cztery etiudy filmowe z życia warszawskich rodzin i potrwa cztery tygodnie. Co tydzień opublikowany będzie nowy film.

 • Więzi - Rodzina to relacje międzyludzkie, nie tylko więzi pokrewieństwa. Więzi organizują wspólnotę rodziny wokół ważnych dla niej wartości i naturalnie skłaniają jej członków do współdziałania.
 • Pokolenia - Pokoleniowość rodzin jest transmisją wartości. Rodzice, dzieci, dziadkowie i ich odmienne style życia w rodzinie tworzą płaszczyznę zmian.
 • Rodzinny sukces - Dzięki nowoczesnemu rytmowi Warszawy rodzice z powodzeniem mogą łączyć zawodową karierę z życiem rodzinnym. Sprzyja temu miejski styl życia, komunikacja, oferta edukacyjna i opiekuńcza, otwartość metropolii. Warszawska rodzina może wybierać, co dla niej jest sukcesem i odważnie realizować swoje marzenia. W etiudzie filmowej zobaczymy jak rodziny wyobrażają sobie swój sukces.
 • Wspólna radość - Warszawa jest pełna ofert dla rodzin chcących wspólnie spędzać wolny czas. Będąc razem nie tylko umacniamy nasze więzi, ale pozbywamy się stresu i podnosimy nasze umiejętności komunikacji. Przez działanie wyrażamy swoją osobowość i rozwijamy się kulturowo.
Program Rodzina Dokument określa priorytety i działania Warszawy na lata 2010-2020 w zakresie wsparcia rodzin i tworzenia im warunków do rozwoju. Program Rodzina został opracowany przez Urząd m. st. Warszawy we współpracy ze specjalistami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi zrzeszeniami, jak na przykład Kluby Mam, pracownikami pomocy społecznej. Priorytety zawarte w programie, czyli tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny, niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz reintegracja rodzin, są i będą kontynuowane poprzez różnorodne działania. Między innymi jest to stworzenie i prowadzenie bazy danych o usługach dla rodzin, otwarcie przestrzeni publicznej dla rodziny, rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-6, wykorzystywanie istniejącej infrastruktury do prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych, organizowanie Dzielnicowych Centrów Rodziny, tworzenie placów zabaw na osiedlach oraz w parkach z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców małych dzieci, a także działania na rzecz integracji cudzoziemców mieszkających w Warszawie. 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, e-mail: wydzialprasowy@um.warszawa.pl

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Regulskiej
19 listopada 2010 -
21 listopada 2010
grafika

Od 19.11.2010 (piątek) od godz. 22:00 do 22.11.2010 (poniedziałek) do godz. 04:00 Linie autobusowe kursować będą na niżej wymienionych trasach objazdowych:

 • 129 - (kierunek PKP URSUS) od skrzyżowania Kompanii Kordian / Spisaka ulicami: w prawo w ul. Spisaka – Regulska – PKP URSUS. - (kierunek KOŁO) PKP URSUS – Sosnkowskiego – Kościuszki – Spisaka – Kompanii Kordian i dalej bez zmian.
 • 191 - (kierunek REGULSKA) od skrzyżowania Kompanii Kordian / Spisaka ulicami: w prawo w ul. Spisaka – Kościuszki – w prawo w ul. Sosnkowskiego gdzie zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek krańcowy – MALINOWA 54 - (kierunek PL. NARUTOWICZA) od tymczasowego przystanku – MALINOWA 54 ulicami Sosnkowskiego – Pużaka i dalej bez zmian.
 • 207 WKD OPACZ/ SKOROSZE – … – Regulska – Spisaka – Bodycha – Noworegulska – REGULSKA 51 (przystanek dla wysiadających) (w lewo) Noworegulska – REGULSKA 52 (przystanek dla wsiadających) – Noworegulska – Bodycha – Spisaka – Regulska – … – WKD OPACZ/ SKOROSZE.
 • N35 i N85 - od skrzyżowania Kompanii Kordian / Spisaka w obu kierunkach ulicami: Spisaka – Kościuszki – Cierlicka i dalej bez zmian.
Na trasach objazdowych dla linii zwykłych i nocnej obowiązują wszystkie napotkane przystanki (dla linii nocnych jako warunkowe). Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
 • REGULSKA 01 i 02;
 • KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 01 i 02;
 • PIASTOWSKA 01 i 02;
 • PRAŻMOWSKA 01, 02;
 • SPISAKA 02;
 • MALINOWA 04.
Uruchamia się przystanki: MALINOWA 54 zlokalizowany przy ul. Sosnkowskiego za skrzyżowaniem z ul. Kościuszki w kierunku ul. Kompanii Kordian obowiązujący jako „krańcowy” dla linii 191; REGULSKA 51 przy ul. Noworegulskiej przed skrętem w lewo w ul. Noworegulską obowiązujący jako „dla wysiadających”” dla linii 207; REGULSKA 52 przy ul. Noworegulskiej za skrzyżowaniem z ul. Noworegulską w kierunku ul. Bodycha obowiązujący jako „dla wsiadających” dla linii 207. Powodem zmian jest frezowanie ul. Regulskiej na odcinku od ul. Kompanii Kordian do ul. Bodycha (wraz z wyłączeniem dla ruchu skrzyżowania ulic Kompanii Kordian/Regulska).

125 mln zł z UNII na budowę ul. Nowolazurowej
19 listopada 2010 piątek
grafika

Budowa ul. Nowolazurowej otrzyma unijne dofinansowanie. Umowy w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Jest to strategiczna inwestycja łącząca 3 zachodnie dzielnice: Ursus, Włochy i Bemowo. Wartość projektu wynosi 187,9 min zł, a dofinansowanie 125,3 min zł. W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uczestniczyła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wicemarszałek Ludwik Rakowski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński –Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Michał Olszewski, Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Anna Piotrowska. Ulica Nowolazurowa od Al. Jerozolimskich do połączenia z Trasą AK, jest projektowana jako połączenie trzech dzielnic: Ursus, Włochy i Bemowo, położonych w zachodniej części miasta. Dofinansowanie otrzymuje pierwszy odcinek (zadanie A) od al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego. Następnym krokiem (zadanie B) będzie odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Nowa Nowolazurowa będzie miała 2 jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z tymczasowym włączeniem w ul. ks. J. Chrościckiego. Będzie to odcinek ulicy klasy G, czyli droga główna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, systemem sygnalizacji świetlnych, obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi oraz urządzeniami ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi, osadnikami i separatorami substancji ropopochodnych). Dodatkową ochronę akustyczną będzie stanowił materiał SMA w użytej nawierzchni. Zaplanowano ułatwienia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych i niedowidzących. Przebudowane zostaną także sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe i teletechniczne oraz linie wysokiego napięcia. Na skrzyżowaniu z linią kolejową Warszawa - Kunowice przewidziano tunel w ciągu ulicy Nowolazurowej oraz wiaduktu drogowego nad torami PKP linii Warszawa - Katowice. Projekt zakłada wybudowanie przejścia podziemnego w pobliżu ul. Poczty Gdańskiej i kładki dla pieszych w okolicy stacji PKP Ursus. Długość pierwszego odcinka wyniesie 2,6 km. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, który w październiku ogłosił przetarg na budowę pierwszego odcinka ulicy Nowolazurowej - od Al. Jerozolimskich do ulicy ul. ks. Juliana Chrościckiego o długości ok. 2,6 km. W przetargu pod uwagę będą brane zarówno cena jak i deklarowany czas realizacji inwestycji, który może zostać skrócony przez oferentów z maksymalnych 24 do 18 miesięcy. Otwarcie ofert zaplanowano na początek grudnia br. Budowa ul. Nowolazurowej pozwoli na usprawnienie ruchu w zachodniej części Warszawy. Będzie elementem poprawy spójności komunikacyjnej sieci dróg w regionie, dając nowe powiązanie dróg krajowych o podstawowym znaczeniu dla aglomeracji warszawskiej i województwa. Poprawi standard i jakość regionalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwo ruchu. Wpłynie na poprawę dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego Będzie miała zatem pozytywne znaczenie dla rozwoju zdegradowanych terenów zachodnich dzielnic miasta.

Ogłoszenie
17 listopada 2010 -
17 grudnia 2010
grafika

Ogłoszenie z dnia 17.11.2010r. o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych na okres 3 lat - 4/2010

Świeto Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2010 -
11 października 2010
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński oraz Przewodniczacy Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają na obchody patriotyczne z okazji Świeta Odzyskania Niepodległości oraz uroczysty koncert z tej okazji w wykonaniu chóru "Cantate Deo" w dniu 11 listopada 2010 r. w kosciele św. Józefa Oblubieńca NMP.

Muzyczna Jesień
8 listopada 2010 -
30 listopada 2010
grafika

Muzyczna Jesień
Szkoła Podstawowa nr 11 w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Kultury „ARSUS”, Artystycznym Domem Animacji filią DK Włochy oraz Wydziałem Kultury i Promocji Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zapraszają na I Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem.
Pomysł na festiwal jest wynikiem doświadczeń związanych z organizowanym od sześciu lat Festiwalem Pieśni Chrześcijańskiej. Konkurs powstał z potrzeby zajęcia się kulturą muzyczną i sięgnięcia do starych dobrych tekstów piosenek, by pokazać młodym ludziom, że nie tylko to, co współczesne jest dobre. Wykształcony młody człowiek musi znać dorobek poprzedników, by móc kształtować własny gust muzyczny.
Celem naszego projektu jest wspieranie uzdolnień wokalnych dzieci, młodzieży i dorosłych, a także umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz dorobku artystycznego. Jako szkoła popularyzujemy piosenki „z dobrym tekstem”, rozwijamy talenty estradowe. Zależy nam na twórczej wymianie doświadczeń muzycznych wśród uczestników oraz ich opiekunów, a także na kształtowaniu umiejętności współzawodnictwa i współpracy.
Projekt realizowany jest w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i od razu zdobył rzeszę entuzjastów, zarówno wśród wielu zgłoszonych już do konkursu wykonawców i zespołów jak i tych, którzy wspierają nasz pomysł.
Jurorzy będą pracować w ramach wolontariatu. Przewodniczącą zostałai Lilianna Urbańska znana i utytułowana piosenkarka. Pomogą jej Karolina Krawczyk muzykolog, teatrolog i puzonistka, Małgorzata Krasowska-Gajownik muzykolog i wokalistka, Alina Małachowska wokalistka, pianistka, dyrygent chóralny i Joanna Freszel sopranistka z Akademii Muzycznej w Warszawie. Zespoły i soliści oceniani będą w 5 kategoriach wiekowych Przesłuchania konkursowe będą 15 listopada 2010 roku w godz. 10:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej nr 11 ul. Keniga 20 w Warszawie. Koncert Laureatów odbędzie się 19 listopada o godz.18:00 w Ośrodku Kultury „ARSUS” ul. Traktorzystów 14 w Warszawie Uczestnicy przygotowują dwa utwory w języku polskim, jeden z nich prezentują podczas przesłuchań, a drugi na życzenie jury. Można przedstawić utwory własnego autorstwa lub piosenki znanych polskich autorów tekstów: Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty, Grzegorza Turnaua, Czesława Niemena, Jana Kaczmarka, Andrzeja Sikorowskiego i innych. Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 11 wwww.sp11.waw.pl Honorowym patronatem festiwal objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński Przewodniczący Rady Dzielnicy Henryk Linowski, Patronat medialny objęła stacja TVP Warszawa. Maryla Gołębiewska i Anna Kałużna Autorki projektu

Zaproszenie
6 listopada 2010 sobota
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski zapraszają na uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej na budynku Acherówki w Parku Achera ul. Walerego Sławka 2. 6 listopada 2010 r. godz. 14:00
W programie koncerty muzyki z lat 20-tych.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!