Aktualności
Psy z Ursusa czekają na Ciebie - Podaruj im dom
30 października 2012 wtorek
grafika
 
SENIORALIA 2012
28 października 2012 niedziela
grafika

Szanowni Państwo!

Już po raz piąty zapraszamy Państwa na SENIORALIA organizowane przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód.

Tym razem odbędą się 28 października (najbliższa niedziela od godziny 11.00) w gmachu dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (tzw. Stary BUW), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Szczegóły imprezy na stronie WWW w linku poniżej.

Oferta dla osób doznających przemocy
27 października 2012 sobota
grafika
 
Nieczynna studnia oligoceńska przy ul. Sosnkowskiego 3 (wejście od Al. Bzów)
26 października 2012 -
9 listopada 2012
grafika

W związku z awarią układu technologicznego na ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego 3 (wejście od Al. Bzów) w Warszawie, Urząd Dzielnicy Ursus informuje, że obiekt zamknięty będzie przez ok 2 tygodnie. Uruchomienie ujęcia przewiduje się na dzień 9 listopada 2012r. Termin może ulec zmianie.

Konkurs na Najlepszy WOM
22 października 2012 -
5 listopada 2012
grafika

VI edycja Konkursu na Najlepszy WOM odbędzie się w dniach 22 października – 5 listopada 2012 r. W tym roku w konkursie weźmie udział 17 WOM-ów i delegatur BAiSO.
Wydziały Obsługi Mieszkańców stanowią ważny element wdrażanej przez Urząd m.st. Warszawy strategii mającej na celu podnoszenie standardów obsługi oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu otwartego i przyjaznego mieszkańcom stolicy.
Konkurs na Najlepszy WOM organizowany jest corocznie, jego celem jest wyłonienie najlepszego WOM–u w oparciu o następujące kryteria:

  1. realizacja jednolitych standardów obsługi mieszkańców,
  2. zapewnienie wysokiej jakości i komfortu obsługi mieszkańców,
  3. realizacja strategii antykorupcyjnej.
Konkurs to także:
  1. wymiana doświadczeń
  2. doskonalenie wiedzy i umiejętności
  3. wdrożenie nowych standardów
  4. integracja pracowników
a w rezultacie podwyższenie poziomu świadczenia usług w Urzędzie m.st. Warszawy.

Począwszy od poprzedniej edycji celem konkursu jest również – za pośrednictwem prezentacji multimedialnych – przygotowanie mieszkańca do wizyty w urzędzie, czyli edukacja w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji, jakimi posługują się WOM-y, informacja o warunkach obsługi dla mieszkańców, udogodnieniach dla rodziców z dziećmi, a także dla osób niepełnosprawnych. Szerzenie wiedzy o Urzędzie za pośrednictwem multimediów służy również edukacji dzieci i młodzieży, która w niedalekiej przyszłości będzie klientem WOM.

Przy wyborze najlepszego WOM decydująca jest opinia mieszkańców Warszawy, którą mogą wyrazić odpowiadając na pytania ankieterów w ramach badania opinii publicznej oraz wypełniając miniankiety dostępne w WOM-ach oraz elektronicznie na stronie konkursowej www.konkurswom.um.warszawa.pl Na stronie konkursowej zamieszczone są prezentacje i zdjęcia przygotowane przez uczestników Konkursu.

Konkurs na najlepszy WOM jako przykład doskonalenia usług opisano w Europejskim poradniku praktyka „Zarządzanie Satysfakcją Klienta” dla sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej.(dostępny na www.konkurswom.um.warszawa.pl )

Dzielimy się doświadczeniem w zakresie obsługi mieszkańców z Niemcami, Norwegią, Litwą, Gruzją, Ukrainą i Łotwą.

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

Patronat merytoryczny sprawuje Kapituła, w jej składzie oprócz przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy znajdują się przedstawiciele instytucji i organizacji spoza Urzędu m.st. Warszawy.

Patronat medialny TVP Warszawa, Radio VOX i Super Expres

Termin ogłoszenia wyników konkursu – 30 listopada 2012r.

Pracownicy WOM-ów - Laureatów Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy za zajęcie I (2500zł), II (1500zł)i III (800zł) miejsca. Burmistrz dzielnicy, w której funkcjonuje zwycięski WOM odbierze tytuł dla „Najlepszego Wydziału Obsługi Mieszkańców”.

Regulamin Konkursu (zarządzenie nr 5339/2010 z dnia 16 września 2010r.) dostępny jest na stronie Urzędu pod adresem www.um.warszawa.pl.

Ogłoszenie o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych - na okres 3 lat
22 października 2012 -
22 listopada 2012
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://zgnursus.pl/pages/lokale2.htm

X Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
18 października 2012 -
24 października 2012
grafika
 

  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!