Aktualności
Oferta dla osób doznających przemocy
27 października 2012 sobota
grafika
 
Nieczynna studnia oligoceńska przy ul. Sosnkowskiego 3 (wejście od Al. Bzów)
26 października 2012 -
9 listopada 2012
grafika

W związku z awarią układu technologicznego na ujęciu wody oligoceńskiej przy ul. Sosnkowskiego 3 (wejście od Al. Bzów) w Warszawie, Urząd Dzielnicy Ursus informuje, że obiekt zamknięty będzie przez ok 2 tygodnie. Uruchomienie ujęcia przewiduje się na dzień 9 listopada 2012r. Termin może ulec zmianie.

Konkurs na Najlepszy WOM
22 października 2012 -
5 listopada 2012
grafika

VI edycja Konkursu na Najlepszy WOM odbędzie się w dniach 22 października – 5 listopada 2012 r. W tym roku w konkursie weźmie udział 17 WOM-ów i delegatur BAiSO.
Wydziały Obsługi Mieszkańców stanowią ważny element wdrażanej przez Urząd m.st. Warszawy strategii mającej na celu podnoszenie standardów obsługi oraz budowanie pozytywnego wizerunku urzędu otwartego i przyjaznego mieszkańcom stolicy.
Konkurs na Najlepszy WOM organizowany jest corocznie, jego celem jest wyłonienie najlepszego WOM–u w oparciu o następujące kryteria:

  1. realizacja jednolitych standardów obsługi mieszkańców,
  2. zapewnienie wysokiej jakości i komfortu obsługi mieszkańców,
  3. realizacja strategii antykorupcyjnej.
Konkurs to także:
  1. wymiana doświadczeń
  2. doskonalenie wiedzy i umiejętności
  3. wdrożenie nowych standardów
  4. integracja pracowników
a w rezultacie podwyższenie poziomu świadczenia usług w Urzędzie m.st. Warszawy.

Począwszy od poprzedniej edycji celem konkursu jest również – za pośrednictwem prezentacji multimedialnych – przygotowanie mieszkańca do wizyty w urzędzie, czyli edukacja w zakresie nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji, jakimi posługują się WOM-y, informacja o warunkach obsługi dla mieszkańców, udogodnieniach dla rodziców z dziećmi, a także dla osób niepełnosprawnych. Szerzenie wiedzy o Urzędzie za pośrednictwem multimediów służy również edukacji dzieci i młodzieży, która w niedalekiej przyszłości będzie klientem WOM.

Przy wyborze najlepszego WOM decydująca jest opinia mieszkańców Warszawy, którą mogą wyrazić odpowiadając na pytania ankieterów w ramach badania opinii publicznej oraz wypełniając miniankiety dostępne w WOM-ach oraz elektronicznie na stronie konkursowej www.konkurswom.um.warszawa.pl Na stronie konkursowej zamieszczone są prezentacje i zdjęcia przygotowane przez uczestników Konkursu.

Konkurs na najlepszy WOM jako przykład doskonalenia usług opisano w Europejskim poradniku praktyka „Zarządzanie Satysfakcją Klienta” dla sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej.(dostępny na www.konkurswom.um.warszawa.pl )

Dzielimy się doświadczeniem w zakresie obsługi mieszkańców z Niemcami, Norwegią, Litwą, Gruzją, Ukrainą i Łotwą.

Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent m.st. Warszawy.

Patronat merytoryczny sprawuje Kapituła, w jej składzie oprócz przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy znajdują się przedstawiciele instytucji i organizacji spoza Urzędu m.st. Warszawy.

Patronat medialny TVP Warszawa, Radio VOX i Super Expres

Termin ogłoszenia wyników konkursu – 30 listopada 2012r.

Pracownicy WOM-ów - Laureatów Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy za zajęcie I (2500zł), II (1500zł)i III (800zł) miejsca. Burmistrz dzielnicy, w której funkcjonuje zwycięski WOM odbierze tytuł dla „Najlepszego Wydziału Obsługi Mieszkańców”.

Regulamin Konkursu (zarządzenie nr 5339/2010 z dnia 16 września 2010r.) dostępny jest na stronie Urzędu pod adresem www.um.warszawa.pl.

Ogłoszenie o konkursie ustnym na najem lokali użytkowych - na okres 3 lat
22 października 2012 -
22 listopada 2012
grafika

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat z późniejszymi zmianami, ogłasza konkurs ustny na najem lokali użytkowych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://zgnursus.pl/pages/lokale2.htm

X Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety
18 października 2012 -
24 października 2012
grafika
 
Nowe Przedszkole Niepubliczne „Tralala – Wychowanie przez sztukę” w Ursusie
18 października 2012 czwartek
grafika

W dniu 18 października miało miejsce uroczyste otwarcie Przedszkola Niepublicznego „Tralala – Wychowanie przez sztukę”, położonego przy ul. Przemysława 12 w Warszawie. W siedzibie przedszkola znajduje się 5 sal dla dzieci, jadalnia oraz obszerny plac zabaw. Placówka, pod patronatem Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego oraz z Katedry Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, realizuje autorski program edukacji artystycznej według koncepcji angielskiego pedagoga Herberta Reada.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE TRALALA - WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ ul. Przemysława 12, 02-495 Warszawa Telefon: 885506666 E-mail: ursus@przedszkoletralala.pl www: www.przedszkoletralala.pl

Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci z domu
18 października 2012 czwartek
grafika
 

  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!