Aktualności
Jakość życia w dzielnicach
15 lipca 2014 -
30 lipca 2014
grafika

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic zrealizowano w 2013 r. wśród mieszkańców 18 dzielnic Warszawy.
Badanie zostało zrealizowane od października do grudnia 2013 r. na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców warszawskich dzielnic w wieku 15 lat i więcej. Ankieterzy przeprowadzili bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). W sumie zrealizowano 7200 wywiadów, czyli po 400 w każdej z dzielnic. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla próby w dzielnicy wynosi +/- 5%. Badanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Jak pokazuje badanie, 72 % mieszkańców Ursusa jest zadowolona z życia w naszej dzielnicy. Najlepiej oceniona została jakość usług edukacyjnych publicznych szkół podstawowych, a najgorzej służba zdrowia na terenie dzielnicy.
Szczegółowy raport znajduje się na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/jakosc-zycia-2014/index.php?dzielnica=Ursus

Przenosiny placu zabaw
15 lipca 2014 wtorek
grafika

Trwają prace związane z przenosinami placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42, który zostanie zainstalowany na sąsiedniej działce, na terenie Zespołu Szkół nr 42. W ramach prac, przewidziane jest również wybudowanie przejścia od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza ul. Poczty Gdańskiej. W trakcie prowadzenia robót, plac zabaw nie jest dostępny dla mieszkańców dzielnicy.
Teren, na którym obecnie usytuowany jest plac zabaw, przy ul. Dzieci Warszawy 42, został odzyskany na drodze sądowej przez spadkobierców właścicieli. Tym samym Dzielnica Ursus m.st. Warszawy została zobowiązana do uprzątnięcia terenu. Udostępnienie mieszkańcom placu zabaw w nowym miejscu planowane jest w połowie lipca 2014 roku. Termin może ulec zmianie.

Komunikat
14 lipca 2014 -
27 lipca 2014
grafika

12 lipca br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja ta wprowadza szereg dość istotnych zmian w realizacji i dokumentowaniu zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  1. sposobu obliczania i stawek opłat za udostępnianie materiałów zasobu, sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  2. trybu załatwiania dużej części spraw związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (w tym dotyczących: zgłaszania i przyjmowania do zasobu prac geodezyjnych, uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualizacji i udostępniania ewidencji gruntów i budynków),
  3. wprowadzenia nowych obowiązków, jak wydawanie licencji określających zakres możliwego wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu,
powodując wydłużenie czasu trwania dużej części procedur.
Z uwagi na brak okresu przejściowego dla wprowadzenia nowych przepisów, narzędzia informatyczne wspomagające realizację ww. zadań są dopiero w przygotowaniu. Oznacza to, że czas realizacji poszczególnych spraw może ulec wydłużeniu. Sytuację dodatkowo komplikuje planowane „na ostatnią chwilę” wydanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń), które mają określić m.in. wzory dokumentów związanych z udostępnianiem zasobu.
Dlatego też uprzejmie proszę o wyrozumiałość w trudnym początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie z usług Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy przebiegało w sposób możliwie jak najmniej zakłócony.
W celu ułatwienia Państwu korzystania z usług Biura, w początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów, na podstronie Biura: www.um.warszawa.pl/bgik oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Biura, na bieżąco zamieszczane będą komunikaty bardziej szczegółowe, o charakterze organizacyjnym.

Zagłosuj na projekty ursuskich szkół
14 lipca 2014 poniedziałek
grafika

Projekty Szkoły Podstawowej nr 4 w Ursusie oraz Gimnazjum nr 133 w Ursusie zakwalifikowały się do kolejnego etapu i walczą o otrzymanie dotacji na niestandardowe nauczanie matematyki w konkursie grantowym „mPotęga”. Wnioskują wymienione wyżej szkoły, jednak w projekcie wezmą udział także pozostałe 3 szkoły podstawowe w Ursusie tj. SP nr 11, SP nr 14, SP nr 2 oraz gimnazja: Gimnazjum nr 130, Gimnazjum nr 131, Gimnazjum nr 132.
Aby szkoły otrzymały grant muszą zdobyć jak najwięcej głosów internautów.
Każdy internauta może oddać głos raz na dobę poprzez stronę http://glosowanie.mpotega.pl/projekty. Głos będzie ważny jeżeli wybierzemy 3 projekty. Uwaga! Raz na 24 h można oddać głosy albo w kategorii "Adresaci - uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej" albo w kategorii "Adresaci - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych".
Głosowanie potrwa do poniedziałku 14 lipca do godz. 12:00.
Każdy głos jest cenny, szkoły liczą na Wasze wsparcie!

Plan dla terenów poprzemysłowych w Ursusie
11 lipca 2014 -
20 lipca 2014
grafika

Rada m.st. Warszawy, 3 lipca b.r., podjęła uchwałę nr LXXXV/2213/2014, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich.
Do pobrania:
Uchwała 2178
Uchwała 2213
Załącznik do Uchwały 2213

Budżet partycypacyjny – wybraliśmy projekty dla Warszawy
11 lipca 2014 piątek
grafika

Każdy warszawiak, niezależnie od dzielnicy w której mieszka, mógł zagłosować na budżet partycypacyjny. Tysiące osób wybrało projekty, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dzięki temu stolica będzie jeszcze bardziej atrakcyjna i przyjazna dla wszystkich.
- To pierwszy proces współdecydowania o mieście przeprowadzony w Warszawie w takiej skali. Liczba mieszkańców, którzy się zaangażowali poprzez zgłaszanie projektów, ich promowanie i głosowanie naprawdę robi wrażenie. To dla mnie znak, że warto kontynuować ideę partycypacji w przyszłym roku. Na budżet patrzę również jako na narzędzie do słuchania potrzeb mieszkańców. Cieszy mnie proekologiczne i społeczne spojrzenie warszawiaków na miasto. Świadczy o tym profil zgłoszonych projektów, m.in. ścieżek rowerowych, siłowni plenerowych, projektów aktywizujących seniorów czy też wzbogacających wspólną przestrzeń poprzez budowę placów zabaw, czy też zasadzanie krzewów i drzew. – powiedziała Hanna Gronkiewicz - Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 26 milionów złotych. Do etapu głosowania zostało zakwalifikowanych 1390 projektów dotyczących 18 dzielnic Warszawy.
Zapraszamy mieszkańców w najbliższy piątek, 11 lipca (godz. 17:00) na pl. Defilad gdzie Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz ogłosi zwycięskie projekty (w przypadku deszczowej aury zapraszamy do Sali Kisielewskiego w PKiN).

Minigranty na działania podczas Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Pozarządowych (OFIP)
10 lipca 2014 czwartek
grafika

Zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalnych liderów do udziału w tegorocznym OFIP-ie oraz do prezentacji swoich inicjatyw. W konkursie przyznane zostaną minigranty (od 500 zł do 3000 zł).
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz m.st. Warszawa organizują konkurs minigrantowy na inicjatywy społeczne i obywatelskie, realizowane w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) podczas Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września 2014 r.) i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich (niedziela 14 września 2014 r., Krakowskie Przedmieście).
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Warszawy do włączania się w inicjatywy społeczne i obywatelskie, a także inspirowanie do samodzielnego ich podejmowania.
Dofinansowanie (od 500 do 3000 zł) mogą otrzymać projekty aktywizujące społeczność lokalną: interaktywne i inspirujące działania, wykorzystujące nowoczesne technologie, partycypację obywatelską, dotyczące aspektów ekologii. Forma powinna być przyjazna i interesująca np. pokazy, warsztaty, happeningi, gry miejskie. Działania muszą odbywać się ramach Tygodnia Obywatelskiego bądź Pikniku Inicjatyw Obywatelskich w dniach 8-14 września br. Działania mogą nawiązywać do rocznicy 25-lecia wolnej Polski, ale także do aktywności organizacji i bieżących kwestii społecznych.
Formularz zgłoszeniowy do konkursu minigrantowego będzie dostępny do 21 lipca 2014 r. na stronie: www.ofip.eu.
Dla wszystkich zainteresowanych zorganizowane zostaną spotkania informacyjne w siedzibie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej przy ul. Wareckiej 4/6 w Warszawie:
10.07.2014 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 19:00;
17.07.2014 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 19:00;
oraz w Centrum Społecznym PACA przy ul. Paca 40 w Warszawie:
15.07.2014 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 13:00.
Zgłoszenie na wybrane spotkanie należy przesłać drogą mailową na adres martac@boris.org.pl (Marta Lasocka, Stowarzyszenie BORIS). W tytule maila proszę wpisać: SPOTKANIE INFORMACYJNE MINIGRANTY, w treści: IMIĘ, NAZWISKO, TERMIN SPOTKANIA.


Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) to konferencja poświęcona tematyce trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego, odbywająca się raz na trzy lata w Warszawie, począwszy od 1996 roku. Od kilku edycji OFIP poprzedza Tydzień Obywatelski, podczas którego odbywa się w m.st. Warszawie wiele spotkań, debat i inicjatyw pozarządowych oraz społecznych.
Konkurs minigrantowy finansowany jest przez m.st. Warszawę. Operatorzy konkursu wybrani zostali w otwartym konkursie ofert. System minigrantowy testowany jest w związku z umową współpracy w ramach projektu innowacyjnego testującego „Od partnerstwa do kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. M.st. Warszawa jest gminą testującą „Model Kontraktowania Usług Społecznych” typ. 1. Bon na aktywność – wspieranie aktywności lokalnej tzw. „regranting”. Pełna informacja o modelu znajduje się na stronie: www.zlecaniezadan.pl.

Więcej informacji:

Marta Lasocka
Stowarzyszenie BORIS
tel. 22 620 31 92 wew.12
martac@boris.org.pl

Anna Malinowska
Urząd m.st. Warszawy
Centrum Komunikacji Społecznej
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 22 443 34 36
an.malinowska@um.warszawa.pl


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!