Aktualności
Filmowa Stolica Lata w Ursusie
1 lipca 2014 -
24 sierpnia 2014
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza wszystkich mieszkańców na 7 seansów w Parku Czechowickim, w ramach Filmowej Stolicy Lata. Poniżej prezentujemy repertuar:

 1. 6 lipca 2014 film: „Gambit, czyli jak ograć króla” 2012
 2. 13 lipca 2014 film: „Adwokat” 2013
 3. 20 lipca 2014 film: „Wybuchowa Para” 2010
 4. 27 lipca 2014 film: „Bez mojej zgody” 2009
 5. 10 sierpnia 2014 film: „Co się zdarzyło w Las Vegas” 2008
 6. 17 sierpnia 2014 film: „Siostry” 2005
 7. 24 sierpnia 2014 film: „Raport Mniejszości” 2002
Filmy w lipcu rozpoczynają się o godzinie 21:45, natomiast w sierpniu rozpoczną się o godzinie 21:15.
Repertuar dla całej Warszawy dostępny na stronie internetowej: http://www.filmowastolica.pl/

Niepełnosprawnik wskaże dostępne miejsca
1 lipca 2014 -
30 lipca 2014
grafika

Niepełnosprawnik to pierwsza w Polsce wyszukiwarka internetowa miejsc z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Narzędzie to zostało stworzone przez Fundację TUS i obecnie zawiera informacje o blisko dziesięciu tysiącach miejsc w ośmiu miastach Polski.
Niepełnosprawnik (http://niepelnosprawnik.eu) to internetowa baza danych, udostępniana w formie strony www, która prezentuje informacje o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Portal uwzględnia specyficzne potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Misją Niepełnosprawnika jest dostarczanie osobom niepełnosprawnym specjalistycznej informacji pozwalającej im zaplanować codzienną życiową aktywność.
Aktualnie wyszukiwarka zawiera informacje o blisko 10 tys. miejsc z ośmiu miast: Warszawy, Gdańska, Komorników (k. Poznania), Konina, Kotowa (k. Poznania), Marek, Poznania i Wrocławia. Blisko 6 tys. obiektów audytowanych i oznaczonych piktogramami znajduje się w Warszawie. Są to m.in. restauracje, małe sklepy, apteki, salony fryzjerskie czy hotele.
Dostępna jest również wersja mobilna wyszukiwarki:
- aplikacja na urządzenia z systemem Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbs.tusns
- aplikacja na urządzenia z systemem iOS:
https://itunes.apple.com/hk/app/niepe-nosprawnik/id760423046?mt=8
Informacje udostępniane są bezpłatnie.
Niepełnosprawnik jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Utrudnienia na trasie pociągów SKM
1 lipca 2014 -
14 lipca 2014
grafika

Od 1 do 14 lipca br. dla pociągów SKM S1 na linii pruszkowskiej będzie obowiązywała trasa skrócona do Piastowa. Na linii otwockiej, w związku z zamknięciem jednego z torów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock, będzie kursowało mniej pociągów. Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZS7. Zmiany są spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii pruszkowskiej i otwockiej.

Linia pruszkowska
Pociągi SKM S1 – przez pierwsze dwa tygodnie lipca – będą kończyły i zaczynała kursy w Piastowie. Odcinek Piastów – Pruszków będzie obsługiwany przez Koleje Mazowieckie i zastępczą linię autobusową ZS1, która w dni robocze będzie kursowała na trasie: PKP Pruszków – Sienkiewicza – Kościuszki – al. Wojska Polskiego (powrót: al. Wojska Polskiego – Powstańców – Staszica – Sienkiewicza) – Al. Jerozolimskie – Tysiąclecia – Traugutta (Piastów).
Ruch pociągów na linii pruszkowskiej będzie odbywał się po torze nr 3, standardowo przeznaczonym do obsługi pociągów jadących w kierunku Pruszkowa. Torem nr 4 będą kursowały wahadłowo tylko pociągi SKM na odcinku Warszawa Włochy – Piastów.
Pociągi SKM na stacji Warszawa Włochy będą odjeżdżały z peronu nr 1, w Ursusie z peronów nr 1 i 2, a w Piastowie z peronu nr 1. Dla pociągów Kolei Mazowieckich na stacjach Warszawa Włochy, Warszawa Ursus i Piastów będzie obowiązywał peron nr 2.
Uwaga! Część pociągów Kolei Mazowieckich, obsługujących linię pruszkowską, na odcinku Warszawa Zachodnia – Brwinów będzie nadal kursowała torami dalekobieżnymi z pominięciem stacji: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów i Pruszków.
Podstawowa organizacja ruchu na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków zostanie przywrócona 15 lipca br. i będzie obowiązywała do jesieni.

Honorowanie biletów
Zasady honorowania biletów ZTM:

 • Wszystkie bilety ZTM oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej będą honorowane:
 • na odcinku Warszawa Wschodnia – Pruszków w pociągach Kolei Mazowieckich obsługujących stacje Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów
 • na odcinku Brwinów – Warszawa Zachodnia w pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej KM
 • Pasażerowie posiadający bilety ZTM ważne w 1 i 2 strefie: jednorazowe przesiadkowe, dobowe, 30-dniowe, 90-dniowe, seniora, bilety dla dzieci z rodzin z trójką dzieci oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej będą mogli podróżować pociągami KM, które pomijają stacje: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek, Piastów, Pruszków, do/ze stacji Brwinów z możliwością powrotu do/wyjazdu z pomijanych stacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Zasady honorowania biletów KM:
 • Bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii KM1 pomiędzy Warszawą a Pruszkowem będą uprawniały do przejazdów:
 • pociągami SKM linii S1 na odcinku Warszawa Wschodnia – Piastów
 • autobusami linii ZS1, 716, 717
 • Pasażerowie posiadający bilety KM wydane:
 • do/ze stacji położonych na odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus Płn. oraz do/ze stacji na odcinku Warszawa Ursus – Skierniewice przez Warszawę Włochy, będą mogli podróżować podróż pociągami KM i SKM przez Warszawę Zachodnią
 • do/ze stacji w relacjach obejmujących odcinek Warszawa Włochy – Pruszków, w przypadku korzystania z przejazdów pociągami KM, które pomijają stacje: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa-Ursus Niedźwiadek, Piastów, Pruszków będą mogli podróżować przez Brwinów z możliwością powrotu do/wyjazdu z omijanych stacji pociągami KM i SKM bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Linia otwocka
Od 1 do 14 lipca będzie zamknięty jeden z torów na odcinku Warszawa Falenica – Otwock. Liczba pociągów SKM i Kolei Mazowieckich zostanie zmniejszona.
W dni robocze zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZS7 obsługująca trasę: Otwock (Orla) – Świderska (powrót: Staszica – Powstańców Warszawy) – Kołłątaja – Piłsudskiego – Patriotów – Młoda – Bysławska.
Od 15 lipca będzie zamknięty tor nr 1 na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica. Jednocześnie zostaną zmienione rozkłady jazdy SKM i Kolei Mazowieckich oraz trasa i rozkład jazdy linii ZS7.

Honorowanie biletów
Wszystkie bilety ZTM, na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia, będą honorowane w pociągach KM (z zastrzeżeniem ważności stref biletowych), obsługujących linię otwocką (KM7). W celu skasowania/aktywowania biletów należy udać się do kierownika pociągu, wsiadając pierwszymi drzwiami (zgodnie z zasadami obowiązującymi w KM).
Bilety KM będą honorowane
 • w pociągach SKM na odcinku Otwock – Warszawa Zachodnia
 • w autobusach komunikacji zastępczej ZS7 (Warszawa Falenica – Otwock)
 • w autobusach linii 521 na odcinku Falenica – pl. Zawiszy oraz we wszystkich autobusach i tramwajach kursujących na trasach pokrywających się z odcinkiem Warszawa Falenica – pl. Zawiszy.

Rozkłady jazdy są dostępne na stronie www.ztm.waw.pl

Dodatkowe informacje:
Magdalena Potocka
Zarząd Transportu Miejskiego
Dział Funduszy Europejskich i Mediów
tel. 22 45-94-125; 692-433-359
e-mail: m.potocka@ztm.waw.pl

Lato w Mieście 2014
30 czerwca 2014 -
30 sierpnia 2014
grafika

Podczas wakacji dla uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających miejsce zamieszkania w Warszawie zorganizowany jest bezpieczny, atrakcyjny i jednocześnie połączony z rozwijaniem zainteresowań uczestników program „Lato w mieście 2014”. Serdecznie zapraszamy do szerokiego uczestnictwa dzieci i młodzież w interesujących imprezach przygotowanych w ramach programu w załączeniu.
Do pobrania:Harmonogramu dzielnicowego programu Lato w mieście 2014

ACTIV 50+
30 czerwca 2014 poniedziałek
grafika

M.st. Warszawa w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje projekt innowacyjny pn. „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”.
Projekt jest skierowany do osób 50+ pracujących w MSP i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy. W ramach projektu powstanie poradnik i 2 narzędzia informatyczne, których celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób po 50 roku życia:
1. PRORADNIK ZARZĄDZANIA WIEKIEM w małych i średnich przedsiębiorstwach wraz z filmem promujących zrządzanie wiekiem. Publikacja będzie podchodziła kompleksowo, od strony praktycznej do zarządzania wiekiem w szczególności do pracowników po 50 roku życia.
2. NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ W MSP, służące diagnozowaniu luk kompetencyjnych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.
3. NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pomoże kompleksowo, w prosty i przystępny sposób w uzyskaniu wsparcia na temat prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności wstępnej weryfikacji przygotowania biznes planu oraz możliwości samorozwoju. Krok po kroku będzie wskazywał jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność.
Zarówno poradnik jak i narzędzia informatyczne będą podlegały ocenie przez osoby 50+, a także kadrę zarządzającą w MSP i przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzień w dobrej kondycji.
28 czerwca 2014 sobota
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy już w najbliższą sobotę 28.06.2014 roku w godzinach 10:00 - 14:00 zaprasza na „Dzień w dobrej kondycji”. W tym czasie na wszystkich siłowniach plenerowych Naszej dzielnicy będzie można poćwiczyć pod okiem specjalistów. O prawidłowe wykonanie ćwiczeń zadbają instruktorzy z No Limit CrossFit Ursus oraz instruktorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.
Serdecznie zapraszamy na siłownię plenerową na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie w programie:
10:00 – 10:30 rozgrzewka przed treningiem na siłowni- jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia
10:30 – 11:10 Power TBC
11:15 – 11:30 trening cardio
11:30 – 12:30 Spinning aerobic
12:30 – 13:20 Pilates
13:20 – 14:00 Gimnastyka dla seniora

W godzinach 10:00 - 14:00 wszyscy przybyli w tym czasie mieszkańcy będą mogli skorzystać z siłowni plenerowej pod okiem instruktorów, wykonać pomiar tkanki tłuszczowej, skorzystać z porady dietetyka oraz degustacji zdrowych produktów. Dodatkowo udostępnimy dla mieszkańców szachy ogrodowe, badmintona oraz rowery do spinningu.
Program siłowni plenerowej na terenie Gimnazjum 132 przy ul. Dzieci Warszawy oraz siłowni plenerowej w okolicach Przedszkola nr 343 przy ul. Zagłoby obejmuje:
10:00 - 10:30 NoLimit Senior - Aktywny Senior
10:30 - 11:00 Streching dla Seniorów
11:00 - 12:00 Zajecia dla dzieci NoLimit Kids
12:00 - 13:00 CrossFit - zajęcia ogólnorozwojowe
13:00 - 14:00 Fire Workout - ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała

I Konkurs Fotograficzny „Ursus w Obiektywie"
25 czerwca 2014 -
22 sierpnia 2014
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w „I Konkursie Fotograficznym Ursus w Obiektywie”. Stworzyliśmy cztery kategorie:

 • Portret z Ursusem w tle: Moja Rodzina
  • Miejsce w Ursusie
  • Modern/ Retro Ursus
  • Kolarz/ Fotomontaż z Ursusem w tle
Prace można przysyłać na adres do dnia 18 sierpnia 2014 r.:
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wydział Kultury i Promocji
Plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs fotograficzny".
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 7 września 2014 r. Zdjęcia Laureatów zostaną wykorzystane do wystawy, której uroczyste otwarcie połączone z rozdaniem nagród nastąpi 21 września 2014 r. w Parku Achera przy ul. Dzieci Warszawy / W. Sławka. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się poniżej.
Uwaga! Przedłużamy termin składania prac do 22 sierpnia 2014 roku. Poniżej znajdą państwo kartę zgłoszeniową do poprania i wypełnienia.
Do pobrania:


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!