Aktualności
Spotkanie: „Ursus przyjazny mieszkańcom” w Klubie Edukacji Samorządowej w Ursusie
9 marca 2016 środa
grafika

W środę 9 marca w Ośrodku Kultury „Arsus”, odbyło się spotkanie zastępców Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika z mieszkańcami, w ramach cyklu organizowanego przez Klub Edukacji Samorządowej w Ursusie.
Członkowie Zarządu Dzielnicy przedstawili pozytywne zmiany dla mieszkańców, jakie zachodzą ostatnio w Ursusie, realizowane programy i zamierzenia społeczne, a także plany inwestycyjne. W ożywionej dyskusji, omówiono wiele spraw i problemów ważnych dla mieszkańców, zgłoszone zostały konkretne kwestie zasługujące na zaangażowanie Urzędu.

Kurs dla mieszkanek Ursusa: Samoobrona dla kobiet
9 marca 2016 środa
grafika

W ramach programu „Otwarte, hale, sale, boiska”, realizując oczekiwania i potrzeby mieszkanek naszej dzielnicy - Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza rozpoczęcie nowych, bezpłatnych zajęć samoobrony dla kobiet.
Celem kursu jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego i pewności siebie mieszkanek Ursusa. Podczas kursu uczestniczki nauczą się m.in.: podstawowych technik obronnych: jak zachować siły w sytuacji zagrożenia, odczytywania zamiarów przeciwnika, skutecznego i szybkiego reagowania, jak wykorzystać do obrony siły przeciwnika, jak zachować opanowanie i rozwagę.
Na zajęcia zapraszamy zarówno dziewczęta, jak i panie, bez względu na wiek oraz sprawność fizyczną.
Planowane rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2016 roku.
Dodatkowe informacje telefonicznie: nr 22 4436073 lub 22 4436173.
Wszystkie zainteresowane Panie prosimy o zgłoszenia mailowe na adres ursus.zsr@um.warszawa.pl

Tydzień Godnego Porodu. Akcja „Rodzę, mam prawa” w Ursusie
7 marca 2016 -
13 marca 2016
grafika

W ramach Tygodnia Godnego Porodu w dniach 7-13 marca 2016, podczas akcji „Rodzę, mam prawa”, w wielu miejscach w Polsce odbędą się lokalne spotkania. Zapraszamy do udziału w spotkaniach które odbędą się w Ursusie.
W poniedziałek, 7 marca o godz. 17:30 w klubokawiarni MamamiJa przy ul. Ryżowej 44 w lokalu 313, odbędzie się wyjątkowy pokaz filmu "Microbirth - poród w skali mikro". Obraz przedstawia unikalne spojrzenie na wpływ porodu naturalnego i cięcia cesarskiego na zdrowie i życie człowieka, w najróżniejszych aspektach fizycznych i chemicznych.
Natomiast w piątek 12 marca w godzinach 9:00-13:00, w Centrum Medycznym Platany przy ul. Ryżowej 44, odbędzie się otwarte spotkanie omawiające problematykę Standardów Opieki Okołoporodowej.
Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG. Wstęp wolny.

Budżet partycypacyjny 2017. Spotkanie Dyskusyjne: Ursus Północny
3 marca 2016 czwartek
grafika

W środę 2 marca w Domu Kultury „Miś” ul. Zagłoby 17 autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, a także: burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska, radni dzielnicy: Maria Miszkiewicz, Jolanta Dąbek oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Burmistrz Urszula Kierzkowska podkreśliła, że wiele z zaprezentowanych projektów jest innowacyjnych. Postaramy się zrobić wszystko, by zgłoszone projekty zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Urzędu dzielnicy Ursus – dodała.

W trakcie spotkania zaprezentowano 10 projektów:

 • Warsztaty dla młodzieży z zakresu finansów i prawa;
 • Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej;
 • Ciepło pod kontrolą;
 • Park dla zwierząt ”Reksio”;
 • Pikniki rodzinne;
 • Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie/sp11/Ursus Północny;
 • Warsztaty śpiewu dla każdego-bezpłatne;
 • Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej na terenie Gimnazjum nr 133;
 • Przystań dla Kultury;
 • Renowacja fortepianu w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie.

Było to już ostatnie spotkanie dyskusyjne o projektach dot. Dzielnicy Ursus. W dniach 14-16 marca projekty przejdą przez etap weryfikacji ogólnej, w trakcie której pracownicy urzędu dzielnicy Ursus sprawdzą dokumenty pod względem formalnym (m.in. czy projekt został złożony w terminie, czy do projektu zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty takie jak np. lista poparcia). Na wprowadzenie poprawek autor projektu ma 3 dni robocze od dnia przekazania informacji o nieścisłościach.

Kolejny krokiem budżetu partycypacyjnego jest weryfikacja szczegółowa. Trwać będzie ona od 14 marca do 31 maja. Jest to czas, w trakcie którego pracownicy urzędu lub właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne określą braki oraz niejasności, jakimi projekt jest obciążony oraz udzielą wskazówki w zakresie zmian niezbędnych do wprowadzenia. Od dnia przekazania informacji projektodawca ma 4 dni robocze na modyfikacje projektu. Brak zgody autora projektu na wprowadzenie poprawek przy jednoczesnym braku rozwiązań zamiennych oznacza brak dalszego procedowania projektu. Ogłoszenie wyników weryfikacji szczegółowej nastąpi do 12 maja br.

W dniach 12-17 maja wnioskodawcy będą mogli wnieść odwołanie od wyników weryfikacji szczegółowej. Projekt, który zostanie zweryfikowany negatywnie, na wniosek autora projektu skierowanego do Zarządu danej dzielnicy, może zostać skierowany do ponownej weryfikacji. Do 30 maja zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja na podstawie pozytywnej opinii zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy. Ostateczne wyniki weryfikacji projektów zostaną ogłoszone 31 maja 2016 r.

Następnie projektodawcy będą mieli czas na promocję swoich wniosków, aby zachęcić mieszkańców do głosowania. W trakcie tego etapu będą odbywały się wydarzenia promujące. O terminach poinformujemy w późniejszym czasie. Natomiast od 14 do 24 czerwca 2016 r. każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać jeden głos na projekt, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne.

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ursusie
1 marca 2016 wtorek
grafika

Przy pomniku przy ul. Cierlickiej w Ursusie odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
- Władze komunistycznej Polski chciały, by Ci żołnierze niezłomni nieuznający faktycznej sowieckiej okupacji kraju zostali zapomniani. Dopiero po dziesięcioleciach ofiary stalinowskich represji w Polsce odzyskują należny im szacunek. Wymownym symbolem oddania przysługującego im hołdu jest odsłonięty niedawno, we wrześniu 2015 roku, Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na warszawskich Powązkach. Jak mówił Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.” – przypomniała podczas uroczystości burmistrz dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska
W uroczystościach wzięli udział m.in. zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, dzielnicowi radni, przedstawiciele organizacji kombatanckich pozarządowych, a także dzieci i młodzież ze szkół Ursusa.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypadający 1 marca ustanowiony został na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku w celu upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.

Budżet Partycypacyjny 2017. Spotkanie Dyskusyjne: Ursus Południowy
1 marca 2016 wtorek
grafika

Za nami ostatnie spotkanie z autorami projektów dla Ursusa Południowego. W poniedziałek 29 lutego w Domu Kultury „Kolorowa” ul. K. Sosnkowskiego 16 autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły.

Obecny na spotkaniu Wiesław Krzemień w swoim wystąpieniu podkreślił, że budżet partycypacyjny to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom decydowanie o wydatkowaniu części środków z dzielnicowego budżetu. - To dzięki takim inicjatywom Urzad Dzielnicy może wdrażać te projekty, które są Państwu najbardziej potrzebne. Te inicjatywy są szczególnie cenne, bo rodzą się wśród mieszkańców, jednocząc ich wokół jednej idei – poprawy swojej okolicy - dodał

Tym razem zaprezentowano 15 projektów:

 • Lepsza szkoła! Ocenianie kształtujące dla rodziców
 • Alternatywna świetlica sensoryczna
 • Warsztaty dla młodzieży z zakresy finansów i prawa
 • Łąka kwietna Park Czechowicki
 • Udar mózgu? Demencja? o co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się!
 • Gra planszowa integrująca, stymulująca funkcje poznawcze osób po udarach mózgu/z chorobą otępienną
 • Pikniki rodzinne
 • Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie/sp4/sp14/Ursus Południowy
 • Planszowe granie w każdej szkole w Ursusie
 • Boisko dla sp14-zagospodarowanie terenu przy sp14
 • Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptacje terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus
 • Boisko plażowe na terenie OSIR
 • Zieleń wokół budynku wspólnoty mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5
 • Zieleń dla Skoroszy
 • Odbudowanie chodnika miedzy ulicą Sosnkowskiego a ulicą Drzymały, biegnącego w szczytach bloków Sosnkowskiego 7, Drzymały 8
W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, a także: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, radni dzielnicy: Anna Lewandowska, Maria Miszkiewicz, Łukasz Nejman oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Ostatnie spotkanie w Dzielnicy odbędzie się w środę, 2 marca i będzie dotyczyło budżetu partycypacyjnego na terenie Ursusa Północnego.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2016 wtorek
grafika

W związku z przypadającym na dzień 1 marca 2016 r. Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 71. rocznicą pierwszych aresztowań dowódców i żołnierzy AK przez radzieckie służby bezpieczeństwa NKWD Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski, oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska zapraszają Państwa do udziału w uroczystości, która odbędzie się o godzinie 11:00 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pomnik ul. Cierlicka
w programie:

 • 11:00 złożenie wieńców i zapalenie zniczy
 • przemówienie Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 • modlitwa


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!