Aktualności
Spotkanie wigilijne z harcerskimi seniorami
13 grudnia 2018 czwartek
grafika

Okres poprzedzający Boże Narodzenie to okres spotkań ze znajomymi oraz przyjaciółmi. Z tej okazji przedstawiciele władz dzielnicy Ursus spotkali się z seniorami ze Związku Żołnierzy AK, Zarządem Koła „Helenów” oraz Kręgiem Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Ośrodku Kultury „Kolorowa”.

- Życzymy zdrowia, bo ono jest najistotniejsze. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą czasem radości i spokoju – powiedział zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień. Do tych serdeczności przyłączył się także zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik.

Podczas harcerskiej wigilii nie mogło zabraknąć wspólnej modlitwy, życzeń przy opłatku oraz wspólnego śpiewania kolęd.

Zapraszamy do galerii - Spotkanie wigilijne z harcerskimi seniorami

Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego
13 grudnia 2018 czwartek

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy EKOparku w Dzielnicy Ursus, przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie-etap II. Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Więcej informacji:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153763

37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 2018 czwartek
grafika

13 grudnia br. przypada 37. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Przedstawicie władz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz NSZZ „Solidarność” złożyli wieńce pod pomnikiem Czerwca 1976 roku.

– W konsekwencji stanu wojennego prawie milion osób opuściło kraj w obawie przed represjami. Pomimo licznych szykan, polskie społeczeństwo sprzeciwiało się działaniom władz PRL. Zorganizowano podziemny obieg prasy. Na murach malowano hasła i znaki „Solidarności Walczącej”. Powstało podziemne „Radio Solidarność”. Polacy nie chcieli oddać wolności, a ich dążenia zostały nagrodzone już 8 lat później, kiedy to w Polsce 4 czerwca 1989 roku odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. Tak rodziła się niepodległa Rzeczypospolita – podkreślił zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

W uroczystości udział wzięli: zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, radna dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wanda Kopcińska oraz przedstawiciele Organizacji Terenowej Nr 1 Ursus NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Andrzejem Kierzkowskim.
****
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły stan wojenny. Na ulicach pojawiły się czołgi, pojazdy opancerzone oraz wozy bojowe piechoty. Dodatkowo zmobilizowano żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i funkcjonariuszy MSW. Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną. Jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymano wydawanie prasy. Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r. Zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.Zapraszamy do galerii - 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”

Świąteczny koncert „Mali Maleńkiemu”
12 grudnia 2018 środa
grafika

„Mali Maleńkiemu” to tradycyjny ursuski koncert świąteczny, który w tym roku odbył się 7 grudnia w Ośrodku Kultury „Arsus”. Na scenie wystąpiły zespoły wokalne – dziecięce i młodzieżowe, a także chór urzędników z Ursusa.
Tego dnia zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w wernisażu prac plastycznych Zespołu Społecznego Towarzystwa Oświatowego „Choineczka mała w Niepodległej stała”, a podczas koncertu kolęd i pastorałek można było wysłuchać utworów m.in. o charakterze patriotycznym. Słuchacze zapoznali się z zapomnianymi już kolędami sprzed 100 lat. Na scenie wystąpili: Zespół Prymki, Dzieciaki Śpiewaki, amatorski zespół urzędników dzielnicy Ursus Vocale, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Pruszkowa oraz gwiazda wieczoru Zespół Young Ursus Voices. Występom towarzyszyła Orkiestra Kameralna La Notte z Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach.
W koncercie udział wzięli: zastępca burmistrza Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, zastępca burmistrza Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik oraz wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursus Anna Lewandowska.

Zapraszamy do galerii - Świąteczny koncert „Mali Maleńkiemu”

Uroczystość nadania imienia rtm. Pileckiego LVI Liceum Ogólnokształcącemu
12 grudnia 2018 środa
grafika

W 75. rocznicę powstania ursuskie LVI Liceum Ogólnokształcące oficjalnie przyjęło imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. W 2018 roku przypada także 70. rocznica śmierci rotmistrza oraz 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości nadania imienia liceum, odbyły się 11 grudnia 2018 r. w Ośrodku Kultury „Arsus”. Wydarzenie poprzedziła msza św. podczas której poświęcono nowy sztandar szkoły ufundowany przez parafię pw. św. Józefa Oblubieńca NMP oraz tablicę pamiątkową. W trakcie uroczystości w O.K. „Arsus”, oficjalnie przekazano sztandar społeczności szkolnej. Burmistrz dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz zastępca burmistrza Kazimierz Sternik złożyli na ręce dyrektor liceum Beacie Żeromskiej pamiątkowy dyplom. Na scenie wystąpili uczniowie szkoły oraz zespół Forteca. Podczas wydarzenia wręczano gościom broszurę o Rotmistrzu Pileckim napisaną przez uczniów liceum, sfinansowaną przez Urząd Dzielnicy Ursus. W uroczystościach udział wzięli m.in.: zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, radna m.st. Warszawy Maria Łukaszewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Paweł Dilis, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Anna Lewandowska, radna Wanda Kopcińska, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice LVI L.O., dyrektorzy dzielnicowych szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków kultury, reprezentacje uczniów ursuskich szkół, a także przedstawicie dzielnicowych organizacji i stowarzyszeń.

Zapraszamy do galerii - Uroczystość nadania imienia rtm. Pileckiego LVI Liceum Ogólnokształcącemu

Spotkanie Wigilijne w Domu Dziennego Pobytu Seniora
12 grudnia 2018 środa
grafika

W serdecznej, przedświątecznej atmosferze upłynęło w środę 12 grudnia Spotkanie Wigilijne w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Acherówce, w Ursusie. Tradycyjny wigilijny poczęstunek upłynął na rozmowach i wspominkach. Najlepsze życzenia i wigilijne powinszowania wszystkim seniorom złożyli Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz Zastępcy Burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Zapraszamy do galerii - Spotkanie Wigilijne w Domu Dziennego Pobytu Seniora

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11 grudnia 2018 wtorek

Niniejszym informujemy, iż w prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 roku nr 1 postępowaniu na wynajęcie powierzchni 2 m2 pod ustawienie kabiny fotograficznej, Wynajmujący dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania - Wybór oferty - kabina fotograficzna .pdf -  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!