Aktualności
Osiedle Niedźwiadek z tytułem prawnym do gruntu
16 października 2018 wtorek
grafika

W dniu 16 października w Urzędzie Dzielnicy Ursus zostały podpisane umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów o pow. ok. 20 ha na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus”. Działki zlokalizowane są na obszarze Osiedla Niedźwiadek, w rejonie ulic: Warszawskiej, Orląt Lwowskich, Zagłoby, Keniga i Wojciechowskiego. Obszar uregulowania obejmuje 60 budynków mieszkalnych i usługowych. W spotkaniu i podpisaniu umów udział wzięli - burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz ze strony spółdzielni - prezes Robert Gorzycki i zastępca prezesa Kazimierz Przybytkowski.

Wnioski o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego dla poszczególnych działek gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej zostały złożone w 1995 roku. Jestem dumna z tego, ze zaledwie 22 miesiące po likwidacji i przejęciu zadań Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy przez Urząd Dzielnicy Ursus, doprowadziliśmy do uregulowania prawa do gruntu i zakończenia tej sprawy. Mieszkańcy Ursusa - blisko 20 tys. osób - będzie mogło dzięki temu dokonywać swobodnego obrotu swoimi nieruchomościami i zakładać dla nich księgi wieczyste. – Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy Ursus.

W wyniku uregulowania prawa do gruntu Spółdzielnia może rozpocząć proces uwłaszczenia lokali na rzecz mieszkańców osiedla, poprzez zawieranie aktów notarialnych ustanawiających odrębną własności lokali.

Dni Seniora w Ursusie
17 października 2018 środa
grafika

Z okazji przypadających w październiku Europejskich Dni Seniora, burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik spotkali się z podopiecznymi Dziennego Domu Pobytu Seniora mającego swoją siedzibę w „Acherówce”.

Zarząd dzielnicy życzył wszystkim Seniorom zdrowia, radości i pogody ducha oraz wytrwałości w przełamywaniu barier.

W spotkaniu udział wzięli: Zarząd dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Marzenna Szaniawska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Marzenna Bednarczyk oraz kierownik Dziennego Domu Pobytu Seniora Marta Leonowicz, pracownicy i podopieczni DDPS-u.

Zapraszamy do galerii - Dni Seniora w Ursusie

Dzień Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursus
16 października 2018 wtorek
grafika

Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela dla pracowników oświaty w dzielnicy Ursus odbyła się 15 października w D.K. „Kolorowa”. Podczas spotkania przyznano nagrody i wyróżnienia dla dyrektorów i nauczycieli dzielnicowych placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Spotkanie rozpoczęła burmistrz Urszula Kierzkowska, która m.in. zaprezentowała najważniejsze inwestycje oświatowe zrealizowane w latach 2015-2018 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz podziękowała wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienne zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji i pogratulowała wyróżnionym świetnych wyników ich pracy. Były to m.in. dyrektor Przedszkola nr 418 Małgorzata Rolka oraz dyr. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 15 Barbara Tomaszewska, które otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy. Zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik podziękowali wszystkim dyrektorom i nauczycielom za starania, jakie wkładają w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Po oficjalnej części uroczystości odbył się recital pt. „Hasta Maňana” zawierający utwory z repertuaru Anny Jantar w wykonaniu: Diany Rusinek - wokal i Adama Rusinek - akompaniator.

W uroczystości wzięli udział: Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska, radni Anna Lewandowska i Robert Faliszewski oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych działających w dzielnicy.

Zapraszamy do galerii - Dzień Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursus

Ślubowanie pierwszaków
15 października 2018 poniedziałek
grafika

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sławka, Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy są już pełnoprawnymi uczniami. W placówkach odbyły się uroczystości związane z pasowaniem na ucznia.
Tradycyjnie już pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą oraz umiejętnościami. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym dyrekcje szkół uroczyście pasowały uczniów poprzez symboliczne przyłożenie ołówka do ramienia każdego ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali mnóstwo życzeń od dyrektorów szkół oraz nauczycieli. Powodzenia podczas poznawania świata i samych sukcesów w nauce życzył także zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień. Korzystając z okazji zastępca burmistrza Kazimierz Sternik złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W ceremoniach uczestniczyli dzielnicowi radni - Wanda Kopcińska i Robert Faliszewski.

Zapraszamy do galerii - Ślubowanie pierwszaków

Jubileusz Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku
15 października 2018 poniedziałek
grafika

Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie obchodził jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji 11 października w Domu Kultury Arsus odbyła się uroczysta gala podczas której wręczano odznaczenia i dyplomy dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych w działalność UTW. Burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska oraz jej zastępcy Wiesław Krzemień oraz Kazimierz Sternik wręczyli prezes TUTW pamiątkowy list gratulacyjny.
- Składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszej pomyślności dla całej społeczności skupionej wokół idei UTW w Ursusie. Podejmowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku przedsięwzięcia, wspierające społeczną i kulturalną aktywność, rozwijające pasje osób starszych, są wspaniałą ideą. Na uznanie zasługuje urozmaicona oferta programowa, Państwa zaangażowanie i kreatywność. Doceniam także wkład w pielęgnowanie kultury i tradycji naszej dzielnicy i miasta. Wszystkim słuchaczom i organizatorom życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dalszej pracy, zdrowia, realizacji wyznaczonych celów oraz kolejnych, wspaniałych jubileuszy – powiedziała burmistrz Urszula Kierzkowska.
Zwieńczeniem gali był występ Joanny Aleksandrowicz wraz z zespołem. W uroczystościach udział wzięli m.in. Rektor UW prof. Mirosław Wielgoś, z-ca dyrektora Biura Pomocy Społecznej Robert Kadej, prof. Janusz Komender oraz prof. Tadeusz Pałko.

Zapraszamy do galerii - Jubileusz Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jesienne zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
15 października 2018 poniedziałek
grafika

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie we współpracy z Delegaturą BBiZK we Włochach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego zorganizował Dzień Otwarty na Miasteczku Ruchu Drogowego.

Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus oraz w Dzielnicy Włochy oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i zapraszają w sobotę 20 października w godzinach 9.30-13.30 na dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego” organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.
Zajęcia prowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego obejmować będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze,
- instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
- złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).
Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej.

Konsultacje społeczne - Jaki program mieszkania 2030?
11 października 2018 czwartek
grafika

Przygotowujemy dokument z wytycznymi dotyczącymi miejskich mieszkań, tak nowych, jak i istniejących. Pracujemy nad wypracowaniem takich rozwiązań, które odpowiadają różnorodnym potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców i mieszkanek, m.in. młodych osób zaczynających samodzielne życie, rodzin wielodzietnych, osób starszych czy też osób z niepełnosprawnościami.
Program Mieszkania 2030 jest jednym z dokumentów, które umożliwią realizację polityki mieszkaniowej Mieszkania2030.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Przyjdź na jedno ze spotkań:

- 4 października (czwartek), godz. 17:00-20:00, OSiR, ul. Polna 7A (debata otwarta z udziałem Branżowych Komisji Dialogu Społecznego)
- 25 października (czwartek), godz. 17:00-20:00, Targowa 56 (debata otwarta z mieszkańcami)

Możesz porozmawiać z nami w punkcie konsultacyjnym:

- 15 października (poniedziałek) godz. 17:00-19:30, Centrum Społeczne, ul. Paca 40
- 16 października (wtorek) godz. 12:00-14:30, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5

Uwagi możesz zgłosić do 5 listopada 2018 na adres mieszkania2030@um.warszawa.pl lub wrzucając je do urny na parterze budynku przy ul. Canaletta 2 w siedzibie Biura Polityki Lokalowej.

Przyjdź lub napisz. Twoja opinia się liczy!
Przekaż informację o konsultacjach rodzinie i znajomym.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!