Aktualności
Projekty bp zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
13 grudnia 2017 środa
grafika

Przypominamy, że termin zgłaszania projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie upływa z dniem 22 stycznia 2018 r. Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy lub jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej, który należy – wraz z wszystkimi załącznikami – przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu. Każdy autor projektu może otrzymać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych lub oszacowania kosztów realizacji. Pracownicy urzędu są dostępni telefonicznie i mailowo w godzinach pracy. Zapraszamy także do urzędu dzielnicy Ursus na:
- dyżury konsultacyjne w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00 i w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00,
- maraton pisania projektów we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia?
1. Wpisz swoje dane kontaktowe.
2. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego istotę, będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania ta nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój projekt.
4. W Ursusie musi to być projekt lokalny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców tego konkretnego obszaru.
5. Określ jego lokalizację. Projekty powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. Wtedy do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój projekt.
7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji projektu.
8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój projekt i z jakich działań będzie się składał.
9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego jest wart zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy i społeczności.
10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładu cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Podaj szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
11. W Ursusie koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 500 000 zł.
12. Oszacuj i podaj koszt utrzymania projektu w kolejnym roku. Te koszty będzie dodatkowo ponosiło Miasto.
13. Dołącz listę poparcia. O projekcie porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Zbierz na specjalnym formularzu poparcia 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego projektu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru: Ursus Północny lub Ursus Południowy. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
14. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój projekt.
15. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
16. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie 2 osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie 1 osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.
17. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie skończyłaś(eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
18. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, jeśli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL - ale mieszkasz w Warszawie. Wystarczy, że dopełnisz formalności w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
19. Uzupełnienie formularza. Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój projekt został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów - pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą, poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Ale jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.
20. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Zima w mieście 2018
15 stycznia 2018 -
26 stycznia 2018
grafika

W roku szkolnym 2017/2018 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 15 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”.

Wolny czas podczas ferii w naszej dzielnicy dzieci i młodzież mogą spędzić na zajęciach:
- w czterech szkołach podstawowych w tzw. Feryjnych Placówkach Edukacyjnych funkcjonujących od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych – harmonogram - plik pdf
Program w placówkach edukacyjnych opracowywany jest indywidualnie w każdej placówce.
Warunki uczestniczenia ucznia w FPE to: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

- oraz na zajęciach w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, Swietlicach: Stokrotce i Klubie u Edmunda, oraz na dwóch basenach i filmach w kinie Ursus w OK Arsus,

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie i nie będzie się nudzić. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację Programu : Barbara Dudzińska 22 4436048
bdudzinska@um.warszawa.pl i Norbert Pyza 22 443 6073 npyza@um.warszawa.pl

Szczegóły dot. Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018” znajdują się na stronie: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

Wielkie Granie i Ślizganie 2018
14 stycznia 2018 niedziela
grafika

Wzorem lat ubiegłych na początku stycznia Urząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną „Wielkie Granie i Ślizganie”, która odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Sosnkowskiego 10.

Wydarzenie zapoczątkował o godz. 9:00 halowy turniej piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2011 i młodszych. Turniej zakończył się pokazem piłkarskich trików, a także trójmeczem przyjaźni, w którym wzięli udział zawodniczki i zawodnicy reprezentujący Ursus w rozgrywkach ligowych: koszykarki UKS 4 Ursus (II liga koszykówki), UKS Iskra Warszawa (III liga siatkówki) i KS Ursus Warszawa (III liga piłki nożnej).

Na mieszkańców czekały koncerty na scenie, a także gry i zabawy na lodowisku, a także licytacje różnych gadżetów sportowych i nie tylko (m.in. rękawice bokserskie z autografem Joanny Jędzrzejczyk, karnety do klubu Mrs.Sporty Warszawa – Ursus, koszuli Eduardo i Roberta Lewandowskiego.

Tuz po godz. 14.30 oficjalnie imprezę otworzyła burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska , a towarzyszyli jej zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz kwestujący tego dnia poseł Andrzej Halicki, radna Miasta Stołecznego Warszawy Maria Łukaszewicz oraz radni Dzielnicy Ursus Maria Miszkiewicz i Jolanta Dąbek.

Miłośnicy różnego rodzaju muzyki mogli znaleźć cos dla siebie. Na pobliskiej scenie zagrali tego dnia: Imeo, zespoły prowadzone przez Annę Kałużną, czyli Wiolinki, Kameleon i Młodzieżowa Grupa Musicalowa, gwiazdy wieczoru Cleo, Exaited oraz Renata Dąbkowska z zespołem Dystans. Prowadzącymi imprezę byli - Maciej Smoliński, prezenter stacji Polo TV, oraz Andrzej Kołodziej dbali o dobrą zabawę uczestników wydarzenia. Na pobliskim lodowisku instruktorzy AZS Środowisko Warszawa zachęcali łyżwiarzy do udziału w konkursach z nagrodami.

Jedna z atrakcji był autobus elektryczny marki Ursus przygotowany przez firmę Ursus Bus, który można było zobaczyć z bliska i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Ruszyła VIII edycja konkursu S3KTOR
17 stycznia 2018 środa
grafika

Do 16 lutego br. można zgłaszać inicjatywy w konkursie S3KTOR 2017.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Na zwycięskie inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody.
Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący - mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:
- realizowane były w 2017 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
- realizatorem były organizacje pozarządowe;
- realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można znaleźć pod adresem http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2017.

grafika

W dniu 16 stycznia 2018 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyło się oficjalne podpisanie Umowy na wykonanie prac polegających na budowie dwóch torów rowerowych, zlokalizowanych przy ul. Gierdziejewskiego i ul. Chmiela w Warszawie.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy umowę podpisali burmistrz Urszula Kierzkowska i zastępca burmistrza Wiesław Krzemień, w obecności zastępcy burmistrza Kazimierza Sternika. W imieniu wykonawcy, firmy VELO PROJEKT Sp. z o.o., umowę podpisał Konrad Muraszkiewicz, prezes Zarządu. Wartość zamówienia wynosi 269 862,00 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2018 r.

– Dzięki tej inwestycji Ursus wzbogaci się o dwa ogólnodostępne, nowoczesne tory rowerowe, co uczyni dzielnicę jeszcze bardziej atrakcyjną, nie tylko dla młodzieży – powiedziała po podpisaniu umowy burmistrz Urszula Kierzkowska. – To kolejna oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, realizowana łącznie jako dwa zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego. Przypominam zarazem, że jeszcze do 22 stycznia można zgłaszać nowe projekty budżetu partycypacyjnego aktualnej edycji. Zachęcam mieszkańców do aktywności i składania autorskich projektów – dodała.

Maraton pisania projektów i dyżury konsultacyjne V edycji bp
10 stycznia 2018 środa
grafika

Przypominamy, że tylko do poniedziałku 22 stycznia br. włącznie – jest czas na zgłaszanie nowych projektów w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie.
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej. W tym ostatnim przypadku dokument – wraz z wszystkimi załącznikami – należy przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa) z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu.
Uwaga. W najbliższych dniach odbędą się maratony pisania projektów: ogólnomiejski i nasz dzielnicowy w Ursusie oraz dwa dyżury konsultacyjne w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Celem tych wydarzeń jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi - autorowi nowego projektu budżetu partycypacyjnego - pomocy w oczekiwanym zakresie, zarówno w samym wypełnieniu formularza, jak i we wszystkich kwestiach merytorycznych dotyczących np. rozwiązań organizacyjnych, technicznych, realizacyjnych lub oszacowania kosztów urzeczywistnienia konkretnego projektu.
Zapraszamy do skorzystania wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Terminy spotkań:
- OGÓLNOMIEJSKI MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. (niedziela) w godz. 11:00-16:00, w Centrum Kreatywności Targowa ul. Targowej 56.
Organizatorem jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, tematyczny, obszarowy, instruktażowy.
– Dwa DYŻURY KONSULTACYJNE dostępne dla każdego zainteresowanego mieszkańca, z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW - odbędą się w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze:
- w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, oraz
- w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.
– DZIELNICOWY MARATON PISANIA PROJEKTÓW odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 nr 1, w sali WOM na parterze.
Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie instruktażowym, w formie warsztatowej - z udziałem pracowników wydziałów WIR, WOŚ, WKU, ZSiR i WOiW naszego Urzędu.

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS
8 stycznia 2018 poniedziałek
grafika

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej na: http://www.zus.pl/eskladka  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!