Aktualności
Lato w Mieście 2017
23 maja 2017 -
31 sierpnia 2017
grafika

Wolny czas podczas wakacji (26.06.2017 – 31.08.2017r.) dzieci i młodzież mogą spędzić na różnych zajęciach w czterech szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Ursus. Wakacyjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych. Warunki uczestniczenia ucznia w WPE to: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Program w wakacyjnych placówkach edukacyjnych opracowywany jest indywidualnie w każdej jednostce. W akcji Lato w Mieście uczestniczą także domy kultury, biblioteki, pływalnie ora świetlice: „Stokrotka”, „Klub u Edmunda”.

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne. Zapisy w szkołach.

Do pobrania program Lata w mieśice 2017 - plik .xls

Zbliża się termin składania wniosków w programie Rodzina 500+
1 sierpnia 2017 wtorek
grafika

Decyzje wydane na wnioski złożone w trwającym obecnie okresie zasiłkowym obowiązują do 30 września 2017 roku, aby otrzymywać świadczenie po tym terminie, trzeba złożyć nowy wniosek. Można to zrobić od 1 sierpnia br.

Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego, jest to okres świadczeniowy. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku. Wnioski w programie Rodzina 500+ można składać w wersji papierowej w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wysysając pocztą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), poprzez portal Emp@tia, poprzez wybrane systemy bankowości elektronicznej oraz za pośrednictwem ePUAP.

Więcej na: http://www.mpips.gov.pl/

Święto Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
20 lipca 2017 czwartek
grafika

Żołnierze służący w strukturach tej jednostki rocznie uczestniczą w blisko dwóch tysiącach wydarzeń, także na terenie dzielnicy Ursus, podczas upamiętniania wydarzeń Czerwca’76. W uroczystościach zorganizowanych z okazji święta Batalionu, które odbyły się 19 lipca br., Ursus reprezentowała burmistrz Urszula Kierzkowska.

Podczas uroczystego apelu z udziałem wszystkich pododdziałów batalionu, a także wielu zaproszonych gości dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb wraz z dowódcą jednostki wręczyli wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom resortu Medale za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaki Honorowe Wojsk Lądowych, wyróżnienia tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką II i III stopnia oraz listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe Batalionu.

Zakończenie programu Workcamp w ramach „Lata w mieście”
20 lipca 2017 czwartek
grafika

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, przy ul. Prawniczej 54 odbył się festyn, podczas którego pożegnano wolontariuszy z Hiszpanii, Portugalii, Serbii, Ukrainy i Tajwanu działających w ramach międzynarodowego projektu WorkCamp . Przez dwa tygodnie ochotnicy pomagali przy organizacji czasu wolnego dzieci z Ursusa. W trakcie warsztatów dzieci poznawały kulturę i język wolontariuszy. To już czwarta edycja WorkCampu w Ursusie.

- Nie ma piękniejszego widoku niż radość dzieci, które wspaniale bawiły się nie tylko tutaj w Ośrodku, ale także na zorganizowanych przez OPS koloniach – powiedział zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień. Natomiast zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik podkreślił, że warsztaty z udziałem wolontariuszy z innych krajów to wspaniała okazja, by zapoznać się z językiem i zwyczajami w innych krajach z których pochodzą wolontariusze.

Działasz na rzecz zieleni? Daj się poznać.
18 lipca 2017 -
30 lipca 2017
grafika

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie zaprasza wszystkie podmioty działające na rzecz zielni do zgłaszania się pod adres mailowy zielen@igpim.pl. IGPiM przeprowadzi z nimi ankietę. Posłuży ona do utworzenia sieci podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz zieleni dla całej Warszawy, do utworzenie strony internetowej z mapą lokalizacji tych podmiotów z krótką informacją o nich oraz do celów badawczych.

Poszukiwane są przede wszystkim grupy działające oddolnie: stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, osoby indywidualne, które podejmują się różnych aktywności związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w stanie lepszym od zastanego w skali lokalnej i ponadlokalnej.

Spotkanie w sprawie remontu linii kolejowej nr 447
17 lipca 2017 poniedziałek
grafika

Remont popularnej linii kolejowej Warszawa – Grodzisk Mazowiecki oznacza poważne utrudnienia dla pasażerów. Od września br. linia podmiejska zostanie zamknięta na 12 miesięcy. Podczas spotkań roboczych włodarze miejscowości, których utrudnia będą dotyczyć, a także przedstawiciele PKP PLK , Zarządu Transportu Miejskiego, Starosta Powiatu i inni wypracowują rozwiązania, które zminimalizują utrudnienia i pozwolą sprawnie zrealizować inwestycję. Aktywnym uczestnikiem, a także inicjatorem takich spotkań jest Urszula Kierzkowska burmistrz dzielnicy Ursus.

Ostatnie spotkanie odbyło się 17 lipca br. w Pruszkowie. Omawiano na nim sprawę komunikacji zastępczej na czas zamknięcia linii kolejowej oraz postępu prac budowlanych prowadzonych w Al. Jerozolimskich na fragmencie ulicy przed Pruszkowem i postępu prac remontowych na kolei. Koordynacja wymienionych inwestycji jest kluczowa dla utrzymania płynności ruchu podczas zamknięcia linii 447. Ostateczny schemat komunikacji zastępczej jest cały czas opracowywany. Już wiadomo, że zwiększy się częstotliwość ursuskiej linii 517, która będzie kursowała co 3 minuty w godzinach szczytu. Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego i Milanówka będą mogli korzystać z pociągów dalekobieżnych, które po przystanku w Grodzisku dojadą do Warszawy Zachodniej. Mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa i Brwinowa będą obsługiwani autobusową komunikacją zastępczą.

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć w ramach projektu „Zawodowe Kruczki"
18 lipca 2017 -
25 lipca 2017
grafika

Zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć "Warsztaty wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia" dla Nauczycieli LVI Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego w Warszawie . Szczegóły w załączonym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!