Aktualności
Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Przekształceniem zostały objęte nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi, garażami lub innymi obiektami czy urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu.
Ograniczenia: przekształceniu nie podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE:
• Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
• Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty. Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty i udzielenia bonifikaty. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej warszawa19115.pl lub w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 3.

Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

Wnioski o wydanie zaświadczeń/udzielenie bonifikaty rozpatrywane są sukcesywnie.

Pracownicy Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus dokładają wszelkich starań, aby do końca 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla wszystkich nieruchomości, które spełniają warunki przekształcenia. Jednak gdyby okazało się, że Urząd nie zdąży wydać zaświadczeń to bonifikata nie przepada, ponieważ zgodnie z ustawą w przypadku zaświadczeń doręczonych po 30 listopada 2019 r. wniosek dotyczący zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i udzielenia bonifikaty należy złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Wówczas przysługiwać będzie bonifikata od opłaty w takiej samej wysokości, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej, uwzględniającej tą bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisma informującego o udzieleniu bonifikaty.

W Urzędzie Dzielnicy Ursus sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, między innymi przyjmowanie wniosków o udzielanie bonifikaty realizowane są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców
stanowisko nr 3 parter (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku)
w poniedziałki w godz. 8.00–18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00.
Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „B”

Wielkie granie i ślizganie
13 grudnia 2019 piątek
grafika

Wielkie granie i ślizganie czyli zimowe szaleństwo w Ursusie.

Na uczestników wydarzenia czekają atrakcje muzyczne. Na scenie przy lodowisku zlokalizowanym na ul. Sosnkowskiego 10 zaprezentują się: Młodzieżowa Grupa Musicalowa z „Arsusa”, Zespół „Wiolinki” ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz grupa IMEO. Gwiazdą wieczoru będzie wokalista Mateusz Ziółko. W programie znajdą się także pokazy sportowe.

Poza występami muzycznymi i sportowymi, publiczność zostanie rozgrzana także pyszną grochówką i ciepłą herbatą.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury "Arsus".

Poznańskie Słowiki zaśpiewają kolędy w Ursusie
13 grudnia 2019 piątek
grafika

W święto Trzech Króli w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34 wystąpi Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej nazywany powszechnie „Poznańskimi Słowikami”. Zespół znany w całej Polsce jak i poza jej granicami wykona najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Skład zespołu podczas koncertu w Ursusie będzie liczył 50 głosów!

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Koncert Noworoczny „Opera na wesoło”
13 grudnia 2019 piątek
grafika

Dzielnica Ursus muzycznie i radośnie wkroczy w nowy 2020 rok. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” mieszkańcy wysłuchają koncertu noworocznego „Opera na wesoło”. Koncert rozpocznie się 5 stycznia o godzinie 18:00.

Program koncertu to muzyka różnych epok na każdą okazję. Publiczność usłyszy znane i lubiane przeboje operowe, musicalowe i operetkowe. W pierwszej części będzie królowała muzyka klasyczna i reprezentujące ją dzieła Georges’a Bizeta oraz Johanna Straussa. Druga odsłona koncertu skieruje się natomiast w stronę wesołości. Opera zostanie powiązana z piosenką współczesną w rozrywkowych aranżacjach.

Na scenie wystąpią zespół baletowy i instrumentalny „Impressione” oraz soliści scen operowych: Milena Lange – sopran, Natalia Winnik – mezzosopran, Andrzej Wiśniewski – tenor i Robert Dymowski – bas, baryton. Koncert poprowadzi Andrzej Krusiewicz.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Ośrodek Kultury „Arsus”.

Spektakl plenerowy „Kolaż Bożonarodzeniowy”
13 grudnia 2019 piątek
grafika

W ramach przygotowań do świąt w naszej dzielnicy odbędzie się niecodzienne wydarzenie artystyczne. Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 21 grudnia o godzinie 19:00 rozpocznie się spektakl zatytułowany „Kolaż Bożonarodzeniowy”.

Widowisko odwołuje się do tradycji inscenizowania faktów związanych z Bożym Narodzeniem czerpiąc inspiracje m.in. z ludowych jasełek. Niezwykły charakter spektaklu artyści uzyskują poprzez korzystanie z różnych form sztuki. Historia opowiadana jest językiem teatru lalek, tańcem, śpiewem i sztuką ognia.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Parafia Matki Bożej Fatimskiej.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w P439
13 grudnia 2019 piątek
grafika

Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus odbyła 11 grudnia spotkanie w Przedszkolu nr 439. Po otwarciu zebrania Dyrektor Agnieszka Jackowska podziękowała zgromadzonym za podejmowane na rzecz środowiska lokalnego działania.
W części merytorycznej uczestnicy opracowywali pierwszą część plakatów mających propagować wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej w związku z realizowanym projektem „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Harmonogram pracy lodowisk w Ursusie
11 grudnia 2019 środa
grafika

W okresie zimowym w naszej dzielnicy tradycyjnie zostaną otwarte dwa lodowiska: na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Obiekty pojawią się w Ursusie do 20 grudnia, ale ich uruchomienie będzie zależało od warunków pogodowych.
Lodowiska będą czynne przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 z lodowisk będą korzystali przede wszystkim uczniowie. Następnie przez godzinę potrwa przerwa techniczna, a po niej mieszkańcy będą mogli oddać się jeździe na łyżwach do godziny 20:00, a w piątki do godziny 21:00. W weekendy lodowiska będą czynne od 9:00 do 14:00 oraz po przerwie technicznej od 15:00 do 21:00. W niedziele pojeździmy do godziny 20:00. Na lodowiska obowiązuje wstęp wolny. Ponadto mieszkańcy za darmo wypożyczą łyżwy oraz pingwinka do nauki jazdy.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!