Aktualności
Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r.,poz.2603) Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj.: garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

• Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty, z wykorzystaniem 98% bonifikaty.
• Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%
a w uproszczeniu:
Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

• Osoby, które wniosą opłatę za użytkowanie wieczyste, po otrzymaniu zaświadczenia, które będzie potwierdzeniem faktu przekształcenia z mocy prawa, powinny wystąpić o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet należności za przekształcenie oraz zwrot nadpłaty.

POMOC DE MINIMIS
Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu usługowym, mieszkalnym, domu jednorodzinnym na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą-przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Gospodarowania Nieruchomości dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy formularz oświadczenia, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wcześniejsze pobranie ww. dokumentu ze strony Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, wypełnienie i przekazanie do Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie. Wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie, zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis. Wartością pomocy, ustalonej na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), będzie różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu, a sumą opłat przekształceniowych.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do uiszczenia dopłaty.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563
Oświadczenie Przedsiębiorcy

Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości
13 listopada 2019 środa
grafika

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej dzielnicy odbyły się uroczystości o charakterze artystycznym i oficjalnym. W radosną atmosferę Święta Niepodległości mieszkańców wprowadził wokalno-aktorski zespół Sonanto, który 10 listopada wystąpił w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

Publiczność wysłuchała koncertu „Polskie drogi do Wolności”. Była to wokalno-aktorska opowieść o polskiej walce o wolność w XIX i XX wieku. W repertuarze znalazły się pieśni począwszy od utworów powstańczych (nawiązujących do Powstania listopadowego oraz styczniowego), legionowych, przez utwory z okresu II Rzeczypospolitej, piosenki wojenne, aż po okres powojenny i polską walkę o wolność w czasach „Solidarności”.

Główne uroczystości uczczenia Narodowego Święta Niepodległości odbyły się dzień później 11 listopada br. pod pomnikiem przy ulicy Cierlickiej. Niezłomność, dbałość o kulturę i zjednoczenie to cechy narodu polskiego, które po 123 latach pozwoliły naszej ojczyźnie odzyskać niepodległość i postawić fundamenty polskiej państwowości.

W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Rady dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Dariusz Pastor, wiceprzewodnicząca Anna Lewandowska, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus. Wartę honorową pod pomnikiem objęła Ochotnicza Straż Pożarna w Ursusie. Poczty sztandarowe wystawili: Związek sybiraków Warszawa Ochota – Grupa Ursus, Harcerski Krąg seniorów i Starszyzny Harcerskiej, NSZZ Solidarność Ursus, dzieci i młodzież ze szkół ursuskich oraz mieszkańcy. W czasie uroczystości głos zabrał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik, a modlitwę w intencji Ojczyzny odmówił Ksiądz Kacper Malicki z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP. Złożono wieńce i zapalono znicze. Po uroczystości odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny i koncert niepodległościowy Chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej.

Zapraszamy do galerii - Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości

#SegregujNa5 z wyszukiwarką
7 listopada 2019 czwartek
grafika

Wystartowała wyszukiwarka #SegregujNa5! Teraz warszawiacy mogą szybko i wygodnie sprawdzić, do którego kosza wyrzucić produkowane przez siebie odpady.

Gdzie wyrzucić karton po soku? Do którego kosza powinny trafić resztki z kurczaka? Czy trzeba myć słoik przed wyrzuceniem go do SZKŁA? Na te i wiele innych pytań mieszkańcy znajdą odpowiedź na stronie segregujna5.um.warszawa.pl. Wyszukiwarka zawiera ponad 400 rekordów oraz będzie na bieżąco uzupełniana o nowe produkty, które zgłoszą użytkownicy. Przedstawione są też tam podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów- np. „Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów”, jak i „Segregujemy tylko czysty papier, brudny trafia do ZMIESZANYCH.”

– Wyszukiwarka powstała dzięki warszawiakom, ich pytaniom, dociekliwości oraz zaangażowaniu w dbanie o środowisko naturalne. Mam nadzieję, że będą często z niej korzystać. Chcemy, żeby wiedza o selektywnej zbiórce odpadów była łatwo dostępna, co wpłynie na lepszą jakość segregacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Od blisko roku stolica prowadzi kampanię informacyjną w mediach społecznościowych na temat nowych zasad segregacji, pod hasztagami #RadyNaOdpady oraz #SegregujNa5. Inicjatywa spotkała się z dużym odzewem warszawiaków – przesłali oni wiele pytań, komentarzy i sugestii związanych z troską o środowisko i ideą „less waste”. Teraz miasto rozpoczęło trzecią odsłonę kampanii o selektywnej zbiórce odpadów. Warszawiacy mogą spotkać się ze wskazówkami, takimi jak „Blistry po lekach wyrzuć do zmieszanych” czy „Skórkę od banana wyrzuć do BIO. I inne resztki po owocach też”. Nośniki odsyłają na adres www.czysta.um.warszawa.pl oraz Warszawa 19115, gdzie znajduje się wyszukiwarka #SegregujNa5.

W tym roku w Warszawie były stopniowo wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów. Akcja edukacyjna ma ułatwić mieszkańcom wprowadzenie ekologicznych nawyków do swojego życia, ponieważ z odpadów zmieszanych można odzyskać tylko ok. 10 proc. surowców. Z kolei z posegregowanego szkła możliwe jest odzyskanie 95 proc. surowca, z papieru 80 proc., a z plastiku 60 proc.

Ostatni moment na czipowanie, sterylizację i kastrację czworonogów
4 listopada 2019 poniedziałek
grafika

Właściciele czworonogów wciąż mogą skorzystać z miejskiej akcji sterylizacji lub kastracji pupila oraz czipowania zwierząt. Tegoroczne zabiegi finansowane przez stołeczny ratusz będą prowadzone do 13 grudnia.

Warszawianki i warszawiacy mogą zapisać zwierzę na zabieg w wybranych lecznicach weterynaryjnych (lista dostepna tutaj: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Zwierzeta/default.htm. Akcja sterylizacji i kastracji zapobiega rodzeniu się niechcianych szczeniąt czy kociąt, a czip ułatwia natychmiastowe powiadomienie właściciela o odnalezieniu czworonoga przez pracowników Schroniska Na Paluchu, Straży Miejskiej oraz lecznic weterynaryjnych.

Sam proces czipowania trwa tylko kilka sekund. Weterynarz wszczepia podskórnie mikroprocesor wielkości ziarenka ryżu. Czip nie przeszkadza w codziennym życiu zwierzęcia ani nie powoduje reakcji alergicznych. Właściciel pupila wypełnia na miejscu wniosek, okazuje dowód tożsamości i książeczkę zdrowia psa lub kota. Zwierzę musi mieć ukończone 12 tygodni życia i być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Dane adresowe wpisywane są do międzynarodowej bazy SAFE-ANIMAL. Tylko w zeszłym roku w ramach akcji bezpłatnego znakowania psów i kotów w stolicy zaczipowanych zostało ok. 4200 czworonogów, a w tym roku już blisko 3300.

Miasto pokrywa koszt wizyty kwalifikującej, narkozy, zabiegu sterylizacji bądź kastracji, opieki pooperacyjnej oraz kontroli i zdjęcia szwów. Podczas pierwszej wizyty właściciel zwierzaka okazuje dowód tożsamości, Kartę warszawiaka z ważnym e-hologramem, książeczkę zdrowia czworonoga z potwierdzonym szczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz numerem czipa. Domowy pupil musi mieć ukończone 6 miesięcy życia.

Szczegóły dostępne są na platformie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 https://warszawa19115.pl/-/finansowanie-zabiegow-sterylizacji-kastracji-oraz-czipowania-zwierza.

Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”
29 października 2019 wtorek
grafika

W dniu 24 października 2019 roku w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Jest to konkurs, do którego warszawiacy zgłaszają własne przydomowe ogródki i balkony, osiedlowe ogrody, a nawet ukwiecone okna, wspólnie dbając o urodę stolicy.
W finale tegorocznej edycji znalazła się Pani Justyna Nowak, otrzymując nagrodę Zarządu Głównego TPW w kategorii „Ogródki Przydomowe” oraz Pani Anna Mikucka reprezentująca Holc i Wspólnicy Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami sp.j. Specjalne podziękowania za pracę społeczna na rzecz konkursu otrzymali Pani Marianna i Jan Staszewscy.
Zaproszeni goście zostali wyróżnieni dyplomami, które w imieniu zarządu dzielnicy Ursus wręczył burmistrz Bogdan Olesiński, przekazując wiele ciepłych słów zachęty do dalszego upiększania naszej dzielnicy. Głos zabrała również pani Grażyna Dworakowska, członkini Komisji Konkursowej, która pogratulowała wszystkim laureatom.
Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostali obdarowani kwiatami, których sponsorem był sklep Leroy Merlin. Po uroczystej części goście mogli bliżej się poznać przy kawie i herbacie oraz wymienić ogrodniczymi doświadczeniami.

Zapraszamy do galerii - Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”

Uwaga na oszustów podających się za wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBŚP!
28 października 2019 poniedziałek

Przestępcy oszukują starsze, samotnie mieszkające osoby. Podają się już nie tylko za członków rodziny - wnuka, kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę. Coraz częściej wmawiają starszym osobom, że są funkcjonariuszami CBŚP lub policjantami grupy zajmującej się rozpracowywaniem się oszustów na tzw. "wnuczka". Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami. Zwracają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy.

PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie korzysta z pomocy finansowej mieszkańców, prywatnych osób realizując własne zadania i cele.

W przypadku, prośby o nagłą pożyczkę, zawsze należy:

  1. Poprosić o osobisty kontakt z osobą, podającą się za naszego krewnego,
  2. Nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel,
  3. Skontaktować się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania "tragicznej" informacji, która miała być powodem pożyczki.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust NATYCHMIAST POWIADOM POLICJĘ dzwoniąc pod bezpłatne numery 997 lub 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
tel.: 22 603-93-50
tel.: 22 603-93-51

Komisariat Policji Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16
tel.: 22 603-21-01
tel.: 22 603-21-05

Warszawskie dotacje na ochronę środowiska
25 października 2019 piątek
grafika

Od środy, 23 października ruszają nowe dotacje na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Nowością jest także dofinansowanie na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową.

Mieszkańcy mogą łatwiej ubiegać się o warszawskie dotacje na rzecz ochrony środowiska - dzięki nowym zasadom zmniejszyła się liczba wymaganych załączników do wniosków oraz dokumenty można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie dzielnicy.

Zlikwiduj kopciucha

Warszawiacy mogą otrzymać dotację do wymiany tzw. „kopciucha” na nowe piece gazowe, przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, instalację pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.

Warszawa dopłaci do nowo montowanych urządzeń grzewczych, a także do współpracujących z nimi odnawialnych źródeł energii, tj. kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych czy turbin wiatrowych. To rozwiązanie jest oszczędnością i sposobem na korzystanie z przyjaznych środowisku zasobów natury – słońca i wiatru.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą otrzymać dodatkowe środki na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej – nawet do 50 tys. zł w przypadku budynków wielorodzinnych. Szczegółowe kwoty dotacji rozpisane są tutaj (plik .docx).

Spiesz się z usunięciem pieca

Najbardziej atrakcyjna suma dotacji przewidziana jest na 2019 i 2020 r. Tutaj liczy się data wpłynięcia wniosku – osoby, które złożą wniosek o dotację do końca 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% osoby ubiegające się o dotację w grudniu 2020 r. będą mogły liczyć nawet na 100% zwrotu środków za przedsięwzięcie. Później, w 2021 r. kwota będzie zmniejszona do 90% kosztów inwestycji, a w roku 2022 – do 70%. To motywacja do jak najszybszej decyzji o likwidacji kopciucha.

Wnioski na likwidację kopciucha, czyli pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz na olej opałowy przyjmowane będą przez cały rok - od 23 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dotacje na odnawialne źródła energii

Warszawa kontynuuje program dofinansowania lokalnych źródeł energii odnawialnej – pomp ciepła, kolektorów słonecznych, panelów fotowoltaicznych. Nowością w ofercie miejskich dotacji jest wsparcie finansowe turbin wiatrowych.

Jest tylko jeden warunek - dotacje udzielane będą tylko na realizację inwestycji w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy.

W ramach nowego systemu zmienił się sposób obliczania wysokości wsparcia finansowego - tj. w zależności od mocy instalowanego urządzenia, a nie (jak było wcześniej) w zależności od przedstawionej oferty na wykonanie inwestycji.

Warszawa chwyta wodę

Od października 2019 r. mieszkańcy mogą otrzymać środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Są to:

- urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne);

- zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

Urządzenia małej retencji ograniczą przesuszenie gruntów w mieście.

Inwestuj w ochronę środowiska

Warszawiacy, tak jak w ubiegłych latach, mogą otrzymać dofinansowanie do unieszkodliwiania azbestu. Dodatkowo dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej wzrosły z 3 tys. zł do 4 tys. zł.

Wnioski na ekoinwestycje (z wyjątkiem wniosków na likwidację kopciucha) przyjmowane będą od 23 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. W kolejnych latach mieszkańcy mogą składać dokumenty od 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, aż do 31 marca roku, w którym planują wykonać przedsięwzięcie.

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji złożone do 30 sierpnia 2019 r., będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr X/197/2019 Rady m.st. Warszawy z 28.03.2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane od 1 września 2019 r. podlegać będą rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26.09.2019 r.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!