Aktualności
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
12 listopada 2018 poniedziałek
grafika

W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada na terenie Ursusa odbyły się uroczystości, które uczciły jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Święto Niepodległości w Ursusie rozpoczęło się uroczystościami przed pomnikiem przy ulicy Cierlickiej w których udział wzięli: Urszula Kierzkowska burmistrz Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem, radni dzielnicy Ursus: Dariusz Pastor, Wanda Kopcińska, Paweł Dilis, Waldemar Humięcki, Dariusz Grylak, Grzegorz Puchalski, Maciej Jakaczyński, Kazimierz Markowski, Anna Lewandowska, Anna Kałużna, Aneta Wachnicka, organizacje kombatanckie, poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele Światowego Związku Armii Krajowej, Związek Harcerstwa Polskiego, Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, , słuchacze Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież, uczniowie oraz licznie przybyli mieszkańcy. Przy pomniku wartę honorową pełniła młodzież z Ochotniczej Straży pożarnej Ursusa. W towarzystwie werbli i marszów żołnierskich złożono przed pomnikiem wiązanki oraz zapalono znicze. - Odzyskana wolność nie byłaby możliwa bez współpracy wszystkich sił politycznych w trudnych czasach walki o niepodległość. Bez względu na poglądy polityczne zawsze powinniśmy mieć jeden cel – wolną i suwerenną Polskę. Dlatego pamiętajmy o słowach Jana Pawła II: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo” – powiedziała burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,Urszula Kierzkowska.
Ze słowami modlitwy zwrócił się do zebranych ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg, Dziekan Dekanatu Ursus.
Po części oficjalnej, uczestnicy zebrali się na Mszy św., po której o godzinie 12:00 odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej.

Zapraszamy do galerii - Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Czad atakuje głównie jesienno-zimową porą
15 listopada 2018 czwartek
grafika

Gdy temperatura za oknem spada, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Bardzo często dochodzi do nich z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym okresie wzrasta również liczna zatruć tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem.

Tlenek węgla, zwanym potocznie czadem jest niewidoczny, nie ma smaku, ani zapachu. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób, a ponad dwa tysiące ulega zatruciu.

W większości przypadków przyczyną zatrucia czadem są niedrożna wentylacja pomieszczeń, niesprawne przewody kominowe w budynków, a także niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze i ich niewłaściwa eksploatacja. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać regularne kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zaklejać lub zasłaniać. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Warto także często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Więcej informacji: http://warszawa-straz.pl/index.php/aktualnosci/6145-kampania-spoleczna-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

I sesja Rady Dzielnicy Ursus, 13 listopada 2018r.
14 listopada 2018 środa
grafika

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie I. z dnia 7 listopada 2018 r. – 13 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018–2023. Posiedzenie odbyło się w sali nr 100 (1 piętro) Urzędu Dzielnicy Ursus.
Sesję otworzyła najstarsza wiekiem radna senior Wanda Kopcińska, która stwierdziła prawomocność obrad. Następnie nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.
Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Wyborczej Ryszard Sajewski przedstawił Informację o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.
Ślubowanie złożyło i zaświadczenia o wyborze odebrało 23 nowo wybranych radnych:

Klub Koalicja Obywatelska Platforma Nowoczesna
1. Jaguścik Marianna
2. Jakaczyński Maciej
3. Kacprzyk Dawid
4. Lesiak Jacek
5. Markowski Kazimierz
6. Miszkiewicz Maria
7. Pastor Dariusz
8. Wachnicka Aneta

Klub Stowarzyszenie Obywatelskie
1. Adamus Piotr
2. Chmielewski Adam
3. Dilis Paweł
4. Kałużna Anna
5. Kopcińska Wanda
6. Krzemień Wiesław
7. Lewandowska Anna
8. Sternik Kazimierz

Klub Prawo i Sprawiedliwość
1. Bodych Urszula
2. Grylak Dariusz
3. Jasiński Stanisław
4. Mucha Marek
5. Nejman Łukasz
6. Osiński Michał
7. Puchalski Grzegorz

Następnie radni dokonali wyboru Prezydium Rady Dzielnicy, w składzie:
Dariusz Pastor (Klub Koalicja Obywatelska) – przewodniczący Rady,
Paweł Piotr Dilis (Klub Stowarzyszenie Obywatelskie) – wiceprzewodniczący Rady,
Anna Hanna Lewandowska (Klub Stowarzyszenie Obywatelskie) – wiceprzewodnicząca Rady,
Maria Małgorzata Miszkiewicz (Klub Koalicja Obywatelska) – wiceprzewodnicząca Rady.

Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej
14 listopada 2018 środa

Ogłoszenie na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod ustawienie kabiny fotograficznej. Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2018r.

Lista plików do pobrania:

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
7 listopada 2018 środa
grafika

Dlaczego nowe Studium? Warszawa w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Studium z roku 2006 zdezaktualizowało się. Warszawa 2018 roku mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi. Dlatego rozpoczęły się prace nad nowym Studium dla Warszawy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to dokument, który może i powinien nadać nowe ramy rozwojowi Warszawy. Rozpoczął się etap zbierania wniosków do nowego Studium. To najlepszy moment, by podzielić się wiedzą o Warszawie i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji studium.

Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w Ursusie w dniu 29 listopada w godz. 16.00-20.00, Dom Kultury „Kolorowa”, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, sala imprez na parterze.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to scenariusz przestrzennego rozwoju miasta na dziesięciolecia. Nowe Studium to pomysł na Warszawę bardziej przyjazną mieszkańcom i odporną na zmiany klimatyczne. Dzięki nowym kierunkom zmian:
- miasto nie będzie się rozlewało;
- koszty ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji będą mniejsze;
- miasto będzie zwarte i będzie lepiej wykorzystywało zasoby, które już istnieją (np. drogi);
- mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ więcej będzie tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać;
- zieleń i woda, czyli tzw. zielona i niebieska infrastruktura, będą lepiej chronione.
Nowe Studium powstanie za dwa i pół roku. To czas niezbędny na m.in. zrobienie wymaganych analiz, sporządzenie wariantowych koncepcji, uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, a potem projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych. Studium dopiero zaczyna powstawać. Możesz wziąć udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy! Konsultacje trwają do 9 stycznia 2019.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
- Odwiedź jeden z zaplanowanych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy punktów konsultacyjnych: w Ursusie w dniu 29 listopada w godz. 16.00-20.00, Dom Kultury „Kolorowa”, sala imprez na parterze.
- Wypełnij ankietę on-line, gdzie w prosty i szybki sposób zbieramy informacje o przestrzeni Warszawy z Twojej perspektywy (wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut).
- Możesz też złożyć wniosek do Studium osobiście lub pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”.
- Odwiedź punkty konsultacyjne dotyczące całego miasta: w sobotę 10 listopada w godzinach 10-14 i w środę 14 listopada w godzinach 16-20 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79).
- Przyjdź na jedno z dwóch spotkań połączonych ze wspólnym planowaniem przestrzeni w sobotę 24 listopada lub 1 grudnia w godzinach 10:30-14:30 do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Organizator zapewnia obiad.
Pełna informacja: http://konsultacje.um.warszawa.pl/studium

"Jak długa jest drabina strażacka?”
25 października 2018 czwartek
grafika

"Jak długa jest drabina strażacka?”, „Czy wąż strażacki jest ciężki”, „Do czego służy sygnalizator bezruchu?” Uczniowie klas pierwszych ze szkół podstawowych Nr 4, Nr 11 oraz Nr 14 w JRG 16 w Ursusie mogli poznać odpowiedzi na powyższe pytania w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy".

Podczas spotkania przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" rozmawiali z dziećmi na temat zagrożeń. Uczniowie zadawali mnóstwo bardzo ciekawych pytań.
Dzieci zostały zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej w bezpośrednim otoczeniu. Uczniowie powtórzyli numery alarmowe oraz kolejność i sposób zgłaszania informacji o darzeniu. Zostali też zapoznani z różnicami w umundurowaniu służb. Podobnie jak podczas każdego spotkania, policjantka przypomniała dzieciom zasady przechodzenia przez jezdnię, sposób postępowania w przypadku pozostania w domu bez opieki osoby dorosłej oraz w sytuacji zagubienia się.
Najciekawszą częścią spotkania była wizyta w garażu strażackim – strażacy pokazywali elementy ekwipunku służącego do działań w trakcie walki z pożarem. Przestawili i omówili zawartość torby służącej do niesienia pomocy przedmedycznej. Wszystkie dzieci miały możliwość przekonania się, jak ciężki jest wąż strażacki. Miały też przymierzane kołnierze ortopedyczne.
Takie spotkania służą nie tylko edukacji na temat pracy służb, ale także przygotowują do potencjalnej sytuacji zagrożenia, aby dzieci były bardziej świadome pracy służb i nie obawiały się na widok sprzętów czy akcesoriów niezbędnych do ratowania życia.
W trakcie spotkania dzieci miały możliwość przekonania się, w jaki sposób strażacy są wzywani do prawdziwej akcji: zobaczyły sygnał świetlny i usłyszały sygnał dźwiękowy – w niespełna 30 sekund na własne oczy zobaczyły przez okno, że strażacy wyjechali do akcji!
Wszystkie dzieci otrzymały do wypełnienia ankiety oraz odblaski, a wraz z nimi pracę domową: aby przyczepić odblaski do plecków oraz nauczyć się numerów telefonów do własnych rodziców.

Zapraszamy do galerii - Jak długa jest drabina strażacka?

Dłuższe godziny pracy Urzędu Pocztowego przy ul. Wojciechowskiego 37
22 sierpnia 2018 środa
grafika

Poczta Polska SA informuje, że na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przedłużyła godziny pracy Urzędu Pocztowego Warszawa 125, mieszczącego się przy ul. S. Wojciechowskiego 37. Placówka czynna jest od godz. 8:00 do godz. 21:00 (poniedziałek-piątek). W soboty Urząd czynny jest w godz. 8:00-14:00.

Ponadto na terenie Warszawy Poczta Polska posiada trzy placówki czynne całodobowo (Urząd Pocztowy Warszawa 1 - ul. Świętokrzyska 31/33, Urząd Pocztowy Warszawa 4 - ul. Targowa 73, Urząd Pocztowy Warszawa 78 – ul. Belgradzka 42).  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!