Aktualności
Powstaje EKOpark w Ursusie
11 maja 2018 piątek
grafika

Ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to elementy, które podkreślą ekologiczny charakter tzw. EKOparku. Na obszarach pofabrycznych Ursusa, rozpoczęła się jego budowa.

Pierwszy w Warszawie EKOpark powstanie na działkach o powierzchni ponad 5 ha, położonych wzdłuż ulicy Gierdziejewskiego (w obrębie ulic Czerwona Droga, Wolności i Orłów Piastowskich). To teren dawnych zakładów ZPC Ursus.

– To obszar mocno zurbanizowany i dotychczas jednoznacznie kojarzący się z przemysłem. Między innymi z myślą o tych warszawiakach, którzy tu już mieszkają albo wkrótce zamieszkają powstaje EKOpark. Co ważne, będzie to miejsce wypoczynku, ale także rekreacji – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dziś, 11 maja, rozpoczęły się pierwsze prace. Warszawiacy z ich rezultatów będą mogli się cieszyć jeszcze przed końcem roku. Inwestycja została podzielona na etapy.

Pierwszy, który zostanie zrealizowany do końca 2018 roku obejmuje 3,3 hektarowy teren od ul. Czerwona Droga do ul. Stanisława Leszczyńskiego. Drugi – od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga – realizowany będzie w 2019 r. Koszt budowy to blisko 10 mln zł. Ponad 70% tej kwoty pochodzi z dofinansowania unijnego.

– Projekt parku dostosowaliśmy do potrzeb, które zgłaszali nam mieszkańcy. Dlatego też w parku powstaną nie tylko plac zabaw i polana piknikowa, ale też wybieg dla psów i urządzenia do street workout’u. Wszystko przy jak najmniejszej ingerencji w istniejącą zieleń – mówi Urszula Kierzkowska, burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Natomiast zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wiesław Krzemień zaznaczył, że nowatorski EKOpark to autorski pomysł pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik podkreślił znaczenie dofinansowania budowy EKOparku ze środków unijnych i podziękował Zespołowi ds. Funduszy Unijnych Urzędu Dzielnicy Ursus za wkład w realizację zadania.

W podziękowaniu prezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski otrzymał od burmistrz Ursusa Urszuli Kierzkowskiej szalik z barwami III-ligowego Klubu Sportowego Ursus.

Na oficjalnym otwarciu obecni byli radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Aneta Wachnicka oraz Robert Faliszewski, a także przedstawiciele firmy Sorted.

W zgodzie z naturą

Realizacja EKOparku obejmuje przede wszystkim uporządkowanie terenu i podzieleni go na strefy. Znajdą się w nich m.in. dzikie łąki, uporządkowane trawniki i polany pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne.

Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a inwazyjne gatunki drzew i krzewów zostaną zastąpione przez te rodzime. Dzięki nasadzeniom z roślin stanowiących pokarm dla owadów i małych zwierząt, budowie budek lęgowych zwiększy się różnorodność biologiczna. Ptaki znajdą również miejsce gniazdowania w jednym z wielu żywopłotów. Blisko 70% powierzchni EKOpark będzie biologicznie czynne.

W EKOparku zastosowane zostaną innowacyjne rozwiązania, w tym elementy pochodzące z recyklingu. Do budowy nawierzchni ciągów komunikacyjnych zostaną wykorzystane materiały mineralne przyjazne środowisku. Elementy małej architektury będą wykonane z najprostszych materiałów takich jak drewno i stal ocynkowana, a do oświetlenia wykorzystane będą latarnie zasilane energią odnawialną z ogniw fotowoltaicznych.

Ponadto w parku zbudowany zostanie system niecek bioretencyjnych – odbierających, gromadzących i rozsączających wodę z całego parku. Dzięki temu cała powierzchnia parku będzie systematycznie nawadniana. Na terenie EKOparku powstaną także naturalistyczny plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, ścieżki edukacyjne, wybieg dla psów i toaleta publiczna. Całość parku będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Na czym polega ekologiczność parku?
1. Park sprzyja obcowaniu z przyrodą dzięki organizacji przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej – otwarte polany piknikowe.
2. Wykorzystywanie wody opadowej do nawadniania terenu – system niecek retencyjnych.
3. Stworzenie edukacyjnych placów zabaw dla dzieci, promujących postawy ekologiczne.
4. Tworzenie ekologicznych ścieżek edukacyjnych z punktami informacyjnymi dot. istniejących na tym terenie elementów flory i fauny.
5. Przeprowadzone badania dr P. Sikorskiego (wykładowca SGGW) wskazują, iż ilość gatunków roślin powinna wzrosnąć dwukrotnie, co zwiększy udział roślin rodzimych.
6. Wykorzystanie do budowy ciągów komunikacyjnych materiałów w technologii mineralnej (przepuszczalnych, składających się z wysokiej jakości kamieni naturalnych, grysów oraz lepiszcza ekologicznego). Zastosowanie nawierzchni całkowicie przyjaznej środowisku naturalnemu.
7. Zastosowanie elementów małej architektury z najprostszych materiałów (drewno, stal ocynkowana) przy zastosowaniu niezbędnego minimum ich obróbki w trakcie procesu produkcyjnego.
8. Wykorzystanie materiałów recyklingowych do tworzenia podbudowy ścieżek czy budowy murków oporowych.
9. Wprowadzenie systemu zasilania poprzez pozyskiwanie energii słonecznej z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych (panele solarne). Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
Tytuł projektu: „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie”
Wartość projektu: 9 932 272,10 zł
Wkład m.st. Warszawy: 2 760 888,32 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 171 383,78 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Zapraszamy do galerii - Powstaje EKOpark w Ursusie

Jubileuszowy Piknik Rodzinny
18 maja 2018 piątek
grafika

Z okazji 60-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ursus” oraz 50–lecia Osiedla „Niedźwiadek” Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wraz z RSM „Ursus” zorganizował Piknik Rodzinny. Impreza rozpoczęła się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Keniga 20, gdzie odbywała się spartakiada sportowa. Najmłodsi uczestnicy wzięli udział w licznych konkurencjach sportowych i mogli skorzystać z wielu atrakcji. Dla dzieci z roczników 2009 – 2011 przygotowano turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa RSM „Ursus”, a kulminacyjnym wydarzeniem był mecz towarzyski pomiędzy pracownikami RSM i Urzędu Dzielnicy Ursus. Spotkanie zakończyło się wygraną „urzędników” 7:4. Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania się służb dbających o bezpieczeństwo na terenie Ursusa: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, Policji, Straży Miejskiej oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. O godzinie 13:00 rozpoczął się piknik w Parku Czechowickim. Na początku swój wspaniały kunszt zaprezentowały zespoły kierowane przez Panią Annę Kałużną, czyli „Młodzieżowa Grupa Musicalowa”, „Wesołe Nutki”, „Wiolinki”, „Kameleon” i „Tęczowe Nutki” ze SP Nr 11. Następnie do wspólnej zabawy zaprosiły publiczność zespoły seniorów z Domu Kultury „Miś” – „Wesoła Chata” i „Misiaki”. O godzinie 15.30 uroczystego otwarcia imprezy dokonali burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz prezes RSM „Ursus” Robert Gorzycki. Po otwarciu wręczono nagrody i puchary uczestnikom turnieju piłkarskiego, a na scenie pojawił się Zenon Martyniuk z zespołem Akcent - główna gwiazda wydarzenia. Licznie zgromadzona publiczność wspaniale bawiła się w rytmach powszechnie znanych przebojów. Po godzinie 17:00 koncert swój rozpoczął zespół Boys, również owacyjnie przyjęty przez publiczność. Imprezę zakończyła potańcówka z zespołem „Forte”. Podczas całej imprezy w Parku Czechowickim dzieci mogły korzystać z licznych atrakcji m.in.: zamków i zjeżdżalni, wioski indiańskiej, obozu harcerskiego, bungee, ruchomej ścianki wspinaczkowej, twórczego budowania z klocków „LEGO” oraz przejażdżka na kucykach dla najmłodszych.

Zapraszamy do galerii - Jubileuszowy Piknik Rodzinny

Udział służb w organizacji festynu z okazji rocznicy RSM "URSUS"
17 maja 2018 czwartek
grafika

Piknik RSM Ursus był doskonałą okazją do zaprezentowania się służb dbających o bezpieczeństwo na terenie Ursusa.

W pikniku uczestniczyli przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie, Policji, Straży Miejskiej oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Uczestnicy pikniku mieli okazję obejrzeć samochody służb, porozmawiać o specyfice pracy, dzieci miały możliwość pobawić się laniem wody z węża strażackiego ("gaszenie kogucika"). Najmłodsi uczestnicy konkursów tematycznych mogli pokolorować obrazki o tematyce bezpieczeństwie. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. W tym czasie rodzice mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami służb. Były pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania w sytuacji rozmaitych zagrożeń, np. bezpieczeństwa na drodze, zagubienia dokumentów, postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego. Zainteresowanym wręczano ulotki tematyczne. Festyn był też okazją do znakowania rowerów. Dzięki wspaniałej pogodzie impreza cieszyła się dużą frekwencją.

Zapraszamy do galerii - Udział służb w organizacji festynu z okazji rocznicy RSM "URSUS"

Dzień Otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie
17 maja 2018 czwartek
grafika

W dniu 12 maja odbył się dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie realizowany w ramach programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko na drodze". W realizacji programu uczestniczyły Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Ursusa oraz z Włoch, jak również przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Podczas zajęć odbył się instruktaż oraz zostały omówione zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami. Była również okazja do złożenia egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej. Uczestnicy otrzymali drobne upominki (odblaski i kamizelki odblaskowe).

Zapraszamy do galerii - Dzień Otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w Ursusie

mFundacja dofinansuje wakacje z matematyką w 6 największych miastach w Polsce
16 maja 2018 środa

8 maja ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Wakacje z matematyką", organizowanego przez Fundację mBanku. Dzięki programowi, dzieci mogą spędzić przyjemne, ale też rozwijające matematycznie wakacje w mieście. W tym roku 0 5 tys. zł dofinansowania mogą starać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska.

mFundacja ogłosiła właśnie kolejną odsłonę konkursu grantowego „Wakacje z matematyką”. Od 8 maja o granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne (m.in. koła naukowe czy zespoły pod okiem nauczycieli lub rodziców). Program obejmuje 6 największych polskich miast: Warszawę, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk.

Zgłaszane projekty powinny być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy 1-3 i 4-8, zostać zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji, upowszechniać matematykę, pokazywać jej przydatność w życiu codziennym oraz łączyć naukę z zabawą i angażować dzieci do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Szczególnie mile widziane są pomysły, które w kreatywny i niestandardowy sposób wprowadzą uczestników w świat matematyki w przestrzeni miejskiej.

Harmonogram „Wakacji z Matematyką” w 2018 roku:

- 8 maja — rozpoczęcie naboru wniosków
- 14 czerwca — zakończenie naboru wniosków
- Do 26 czerwca — ogłoszenie listy beneficjentów
- Do 3 lipca — przekazanie darowizn
- Do 31 sierpnia — zakończenie działań w dofinansowanych projektach

- Dzięki konkursowi grantowemu „Wakacje z matematyką” chcemy, aby dzieci spędzające wakacje w mieście miały dostęp do ciekawych zajęć, łączących zabawę z nauką matematyki. Od inauguracji programu w 2016 roku przyznaliśmy już 122 tys. zł na realizację 25 projektów. Ponad 2 tys. dzieci wzięło udział w warsztatach, zawodach matematyczno-sportowych, półkoloniach, grach miejskich i festynach rodzinnych, których wspólnym mianownikiem była matematyka. Dzięki tym aktywnościom, uczestnicy nie tylko rozwijali swoją wiedzę i wyobraźnię, ale po prostu dobrze się bawili — mówi Monika Czajkowska z mFundacji.

Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy wejść na stronę internetową: https://www.mbank.pl/mfundacja/wakacje-z-matematyka/ oraz pobrać wniosek, wypełnić go i odesłać do 14 czerwca. Na stronie można się również zapoznać ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu oraz z regulaminem.

Diamentowy jubileusz RSM „Ursus”
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” obchodzi w tym roku 60-lecie powstania. W związku jubileuszem, w Domu Kultury „ARSUS” odbyła się uroczysta gala, podczas której zaproszeni goście mogli m.in. zapoznać się z historią działalności spółdzielni.

W uroczystości udział wzięli m.in. obecne i byłe władze spółdzielni, jej założyciele, członkowie. Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, na ręce władz Spółdzielni przekazali pamiątkowy List Gratulacyjny.

14 lutego 1958 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” została w pisana do rejestru sądowego i właśnie tą datę przyjmuje się za jej narodziny. Do 1965 roku spółdzielnia budowała mieszkania wyłącznie na potrzeby ZM „Ursus”. Po tej dacie stała się ogólnodostępna. Obecnie spółdzielnia zarządza trzema osiedlami: „Kolorowa”, „Niedźwiadek” i „Sobieskiego”. W 2016 roku RSM „Ursus” uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2009.

Zapraszamy do galerii - Diamentowy jubileusz RSM „Ursus”

„Dziecięce marzenia” w klasie 2b
14 maja 2018 poniedziałek
grafika

Uczniowie klasy 2 b wzięli udział w akcji pt.: „Dziecięce marzenia” organizowanej przez redakcję „Super Expressu”. Dzieci napisały listy do redakcji, w których opisały swoje marzenia. Zdradziły w nich, że marzą o podróżach, różnych zwierzętach, pracy lekarza, czy strażaka.
Dnia 26 kwietnia w klasie odbyły się zajęcia edukacyjne, podczas których uczniom towarzyszyli goście: burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza - Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, dyrektor Ewa Gerełło, wicedyrektor Edyta Gawlicka oraz fotograf „Super Expressu”. W trakcie zajęć dzieci m.in. wspólnie wykonały piosenkę pt. „Rzeka marzeń”, bawiły się w zabawy związane z marzeniami, układały specjalne puzzle ze zdjęciami znanych osób, którym spełniły się dziecięce pragnienia. Wychowawczyni uzmysławiała dzieciom, że warto wierzyć w swoje marzenia, choć często do ich spełnienia dochodzi się poprzez ciężką pracę.
Podczas interpretacji wiersza Joanny Kulmowej pt. „Marzenia” uczniowie doszli do wniosku, że szkoła jest miejscem, gdzie można rozwijać swoje pragnienia i zdolności, które pomagają w realizacji nawet najskrytszych marzeń.

Na zakończenie wszyscy wspólnie obejrzeli film, zrealizowany w klasie podczas wykonywania pracy plastycznej, gdzie przy okazji uczniowie opowiadali o swoich marzeniach. https://youtu.be/WQAPjn6fJSk

Zapraszamy do galerii - „Dziecięce marzenia” w klasie 2b  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!